Bài 25.4, 25.5, 25.6 trang 67 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.4, 25.5, 25.6 trang 67 sách bài tập vật lí 12. Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính bằng công thức:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

25.4

Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân \(i\) được tính bằng công thức:

A. \(i = \dfrac{{\lambda a}}{D}.\)                      B. \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}.\)

C. \(i = \dfrac{{aD}}{\lambda }.\)                      D. \(i = \dfrac{a}{{\lambda D}}.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính khoảng vân: \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Lời giải chi tiết:

Khoảng vân: \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Chọn B

25.5

Nếu làm thí nghiệm Y-âng với ánh sáng trắng thì:

A. Chỉ quan sát được vài vân bậc thấp có màu sắc, trừ vân số \(0\) vẫn có màu trắng.

B. Hoàn toàn không quan sát được vân.

C. Vẫn quan sát được vân, không khác gì vân của ánh sáng đơn sắc.

D. Chỉ thấy các vân sáng có màu sắc mà không thấy vân tối nào.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về ánh sáng trắng

Lời giải chi tiết:

Nếu làm thí nghiệm Y-âng với ánh sáng trắng thì chỉ quan sát được vài vân bậc thấp có màu sắc, trừ vân số \(0\) vẫn có màu trắng.

Chọn A

25.6

Khi xác định bước sóng một bức xạ màu da cam, một học sinh đã tìm được giá trị đúng là:

A. \(0,6\mu m.\)                             B. \(0,6mm.\)

C. \(0,6nm.\)                             D. \(0.6cm.\)

Phương pháp giải:

Dùng lí thuyết về vùng ánh sáng nhìn thấy bước sóng khoảng \(0,38\mu m - 0,76\mu m\)

Lời giải chi tiết:

Vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng khoảng:

\(0,38\mu m - 0,76\mu m\)

Chọn A

Loigiaihay.com

 • Bài 25.7, 25.8, 25.9 trang 68 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.7, 25.8, 25.9 trang 68 sách bài tập vật lí 12. Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam, ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn.

 • Bài 25.10, 25.11 trang 68 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.10, 25.11 trang 68 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe sáng được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng từ

 • Bài 25.12, 25.13 trang 69 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.12, 25.13 trang 69 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng đồng thời phát ra hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng

 • Bài 25.14, 25.15 trang 69 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.14, 25.15 trang 69 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m.

 • Bài 25.16 trang 69 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.16 trang 69 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm với hai khe Y-âng, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,2 mm, màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa F1, F2 một khoảng D = 0,9 m.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close