Bài 25.16 trang 69 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.16 trang 69 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm với hai khe Y-âng, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,2 mm, màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa F1, F2 một khoảng D = 0,9 m.

Quảng cáo

Đề bài

Trong một thí nghiệm với hai khe Y-âng, hai khe hẹp \({F_1},{F_2}\) cách nhau một khoảng \(a = 1,2mm,\) màn \(M\) để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa \({F_1},{F_2}\)một khoảng \(D = 0,9m.\) Người ta quan sát được \(9\) vân sáng. Khoảng cách giữa trung điểm hai vân sáng ngoài cùng là \(3,6mm.\) Tính bước sóng \(\lambda \) của bức xạ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính khoảng vân: \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Lời giải chi tiết

Khoảng cách giữa các 9 vân sáng: \(8i = 3,6 \Rightarrow i = 0,45mm\)

Khoảng vân: \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\\ \Rightarrow \lambda  = \dfrac{{ia}}{D} = \dfrac{{0,{{45.10}^{ - 3}}.1,{{2.10}^{ - 3}}}}{{0,9}} \\= 0,{6.10^{ - 6}}m = 0,6\mu m\)

Loigiaihay.com

 • Bài 25.17 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.17 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một người dùng thí nghiệm Y-âng để đo bước sóng của một chùm sáng đơn sắc

 • Bài 25.18 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.18 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau 1,2 mm và cách màn quan sát 0,8 m. Bước sóng của ánh sáng là 546 nm.

 • Bài 25.19 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.19 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một người dự định làm thí nghiệm Y-âng với bức xạ vàng

 • Bài 25.20 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.20 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một tấm nhôm mỏng, trên có rạch hai khe hẹp song song F1, F2, đặt trước một màn M, cách một khoảng D = 1,2 m

 • Bài 25.21 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.21 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,8 mm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close