Bài 25.17 trang 70 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.17 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một người dùng thí nghiệm Y-âng để đo bước sóng của một chùm sáng đơn sắc

Quảng cáo

Đề bài

Một người dùng thí nghiệm Y-âng để đo bước sóng của một chùm sáng đơn sắc. Ban đầu, người ấy chiếu  sáng khe nguồn bằng một đèn natri, thì quan sát được \(8\) vân sáng. Đo khoảng cách giữa tâm hai vân sáng ngoài cùng, kết quả đo được là \(3,3mm.\)  Sau đó, thay đèn natri bằng nguồn phát bức xạ \(\lambda \) thì quan sát được \(9\) vân, mà khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng là \(3,37mm.\) Tính bước sóng \(\lambda \), biết bước sóng \({\lambda _0}\) của natri là \(589nm.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Lời giải chi tiết

+ Khoảng cách giữa \(8\) vân sáng của bức xạ natri là \(7{i_0} = 3,3mm \Rightarrow {i_0} = \dfrac{{33}}{{70}}mm\)

+ Khoảng cách giữa \(9\) vân sáng của bức xạ natri là \(8i = 3,37mm \Rightarrow i = \dfrac{{337}}{{80}}mm\)

Ta có khoảng vân

 \(\begin{array}{l}i = \dfrac{{\lambda D}}{a} \Rightarrow \dfrac{i}{{{i_0}}} = \dfrac{\lambda }{{{\lambda _0}}}\\ \Rightarrow \lambda  = \dfrac{i}{{{i_0}}}.{\lambda _0} = \dfrac{{\dfrac{{337}}{{800}}}}{{\dfrac{{33}}{{70}}}}.589 = 526,3 nm\end{array}\)

Loigiaihay.com

 • Bài 25.18 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.18 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau 1,2 mm và cách màn quan sát 0,8 m. Bước sóng của ánh sáng là 546 nm.

 • Bài 25.19 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.19 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một người dự định làm thí nghiệm Y-âng với bức xạ vàng

 • Bài 25.20 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.20 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một tấm nhôm mỏng, trên có rạch hai khe hẹp song song F1, F2, đặt trước một màn M, cách một khoảng D = 1,2 m

 • Bài 25.21 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.21 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,8 mm.

 • Bài 25.22 trang 71 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.22 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách a giữa hai khe F1, F2 là 2 mm, khoảng cách D từ F1, F2 tới màn quan sát là 1,2 m.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close