Bài 25.18 trang 70 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.18 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau 1,2 mm và cách màn quan sát 0,8 m. Bước sóng của ánh sáng là 546 nm.

Quảng cáo

Đề bài

Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe cách nhau \(1,2mm\) và cách màn quan sát \(0,8m.\) Bước sóng của ánh sáng là \(546nm.\)

a) Tính khoảng vân.

b) Tại hai điểm \({M_1},{M_2}\) lần lượt cách vân chính giữa \(1,07mm\) và \(0,91mm\) có vân sáng hay vân tối thứ mấy, kể từ vân chính giữa?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng công thức tính khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

+ Sử dụng công thức tính vị trí vân sáng \(x = ki\); vị trí vân tối \(x = (k + \dfrac{1}{2})i\)

Lời giải chi tiết

a) Khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a} = \dfrac{{{{546.10}^{ - 9}}.0,8}}{{1,{{2.10}^{ - 3}}}} = 0,{364.10^{ - 3}}m = 0,346mm\)

b) Xét \(\dfrac{{{x_1}}}{i} = \dfrac{{1,07}}{{0,346}} \approx 3i\) vậy tại \({M_1}\) có vân sáng thứ \(3\)

Xét \(\dfrac{{{x_2}}}{i} = \dfrac{{0,921}}{{0,346}} \approx 2,5i\) vậy tại \({M_2}\) có vân tối thứ \(3\)

Loigiaihay.com

 • Bài 25.19 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.19 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một người dự định làm thí nghiệm Y-âng với bức xạ vàng

 • Bài 25.20 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.20 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Một tấm nhôm mỏng, trên có rạch hai khe hẹp song song F1, F2, đặt trước một màn M, cách một khoảng D = 1,2 m

 • Bài 25.21 trang 70 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.21 trang 70 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,8 mm.

 • Bài 25.22 trang 71 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.22 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách a giữa hai khe F1, F2 là 2 mm, khoảng cách D từ F1, F2 tới màn quan sát là 1,2 m.

 • Bài 25.23 trang 71 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.23 trang 71 sách bài tập vật lí 12. Một nguồn sáng điểm phát đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ, bước sóng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close