Bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 67 SBT Vật Lí 12

Giải bài 25.1, 25.2, 25.3 trang 67 sách bài tập vật lí 12. Hai nguồn sáng nào dưới đây là hai nguồn sáng kết hợp?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

25.1

Hai nguồn sáng nào dưới đây là hai nguồn sáng kết hợp?

A. Hai ngọn đèn đỏ.

B. Hai ngôi sao.

C. Hai đèn LED lục.

D. Hai ảnh thật của cùng một ngọn đèn xanh qua hai thấu kính hội tụ khác nhau.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết hai nguồn kết hợp: Hai nguồn cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian.

Lời giải chi tiết:

Hai ảnh thật của cùng một ngọn đèn xanh qua hai thấu kính hội tụ khác nhau là hai nguồn sáng kết hợp

Chọn D

25.2

Trong thí nghiệm với khe Y-âng, nếu dùng ánh sáng tím có bước sóng \(0,4\mu m\) thì vào khoảng vân đo được là \(0,2mm.\) Nếu dùng ánh sáng đỏ có bước sóng \(0,7\mu m\) thì khoảng vân đo được sẽ là

A. \(0,3mm.\)                           B. \(0,35mm.\)

C. \(0,4mm.\)                           D. \(0,45mm.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính khoảng vân: \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\).

Lời giải chi tiết:

Ta có \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a} \Rightarrow \dfrac{{{i_1}}}{{{i_2}}} = \dfrac{{{\lambda _1}}}{{{\lambda _2}}} \\\Rightarrow {i_2} = \dfrac{{{i_1}{\lambda _2}}}{{{\lambda _1}}} = \dfrac{{0,2.0,7}}{{0,4}} = 0,35mm\)

Chọn B

25.3

Ánh sáng đơn sắc màu lam-lục, có tần số bằng

A. \({6.10^{12}}Hz.\)                      B. \({6.10^{13}}H{\rm{z}}.\)

C. \({6.10^{14}}Hz.\)                      D. \({6.10^{15}}H{\rm{z}}.\)

Phương pháp giải:

Sử dung lí thuyết về bước sóng ánh sáng lục \(\lambda  = 0,55\mu m\)

Sử dụng công thức tính tần số \(f = \dfrac{c}{\lambda }\)

Lời giải chi tiết:

Bước sóng ánh sáng lục \(\lambda  = 0,55\mu m\)

Tần số \(f = \dfrac{c}{\lambda } = \dfrac{{{{3.10}^8}}}{{0,{{5.10}^{ - 6}}}} = {6.10^{14}}Hz\)

Chọn C

Loigiaihay.com

 • Bài 25.4, 25.5, 25.6 trang 67 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.4, 25.5, 25.6 trang 67 sách bài tập vật lí 12. Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính bằng công thức:

 • Bài 25.7, 25.8, 25.9 trang 68 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.7, 25.8, 25.9 trang 68 sách bài tập vật lí 12. Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam, ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn.

 • Bài 25.10, 25.11 trang 68 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.10, 25.11 trang 68 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe sáng được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng từ

 • Bài 25.12, 25.13 trang 69 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.12, 25.13 trang 69 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng đồng thời phát ra hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng

 • Bài 25.14, 25.15 trang 69 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 25.14, 25.15 trang 69 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close