Bài 22 trang 29 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 22 trang 29 sách bài tập toán 8. Cho hai biểu thức:...Chứng tỏ rằng A = B

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai biểu thức:

\(\displaystyle A={1 \over x} + {1 \over {x + 5}} + {{x - 5} \over {x\left( {x + 5} \right)}}\)

\(\displaystyle B={3 \over {x + 5}}\)

Chứng tỏ rằng \(A = B.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Quy đồng mẫu thức các phân thức 

+ Đưa về cộng các phân thức cùng mẫu: \(\dfrac{A}{B} + \dfrac{C}{B} = \dfrac{{A + C}}{B}\) 

Lời giải chi tiết

Ta có: 

\(\displaystyle A= {1 \over x} + {1 \over {x + 5}} + {{x - 5} \over {x\left( {x + 5} \right)}}\)\(\displaystyle = {{x + 5} \over {x\left( {x + 5} \right)}} + {x \over {x\left( {x + 5} \right)}} + {{x - 5} \over {x\left( {x + 5} \right)}}\)

\(\displaystyle = {{x + 5 + x + x - 5} \over {x\left( {x + 5} \right)}} \)\(\displaystyle = {{3x} \over {x\left( {x + 5} \right)}} = {3 \over {x + 5}}=B\)

Vậy \(\displaystyle A = B.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close