Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 42 SBT toán 8 tập 1

Giải 2.1 phần bài tập bổ sung trang 42 sách bài tập toán 8. Rút gọn và tính giá trị của biểu thức sau x = -1,76 và ...

Quảng cáo

Đề bài

(Đề thi học sinh giỏi toán cấp II, Miền Bắc năm 1963)

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức sau tại \(x = -1,76\) và \(y = \displaystyle {3 \over {25}}\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Áp dụng quy tắc thực hiện các phép tính, thu gọn phân thức.

- Thay giá trị của các biến vào biểu thức vừa thu gọn.

Lời giải chi tiết

Ta có:

Thay \(x =  - 1,76;\)\(y =\displaystyle  {3 \over {25}}\)

\(\displaystyle P = {1 \over {2.\displaystyle{3 \over {25}} - \left( { - 1,76} \right)}} = {1 \over {0,24 + 1,76}}\)\(\displaystyle  = {1 \over 2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close