Giải bài 2 trang 52 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 52 SBT Sinh học 9. Gen B có 3000 nuclêôtit, trong đó có A = 1/2 G.

Đề bài

Gen B có 3000 nuclêôtit, trong đó có A = 1/2 G. Gen B đột biến thành gen b, nhưng số lượng nuclêôtit của 2 gen vẫn bằng nhau. Gen b có tỉ lệ A/G = 50,15%. Xác định kiểu đột biến từ gen B thành gen b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số Nu từng loại của từng gen suy ra dạng đột biến 

Lời giải chi tiết

+ Gen B có N = 3000 nu  A + G = 1500 (1)

A = 1/2G (2)

+ Từ 1 và 2 ta có số nu mỗi loại của gen B là:

A = T = 500, G = X =1000 nu (3)

+ Gen b có số nu = 3000 nu  A + G = 1500

A/G = 50.15% = 0.5015

 số nu mỗi loại của gen b là: A = T = 501 nu, G = X = 999 nu (4)

+ Từ 3 và 4 suy ra gen B đột biến thành gen b là đột biến thay thế 1 cặp G-X = 1 cặp A-T.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 52
Gửi bài