Bài 19.2 Trang 23 SBT Hóa học 9

Giải bài 19.2 Trang 23 sách bài tập Hóa học 9. Cho các kim loại : Ni, Fe, Cu, Zn ; số kim loại tác dụng được với dung dịch Pb(NO3)2 là

Quảng cáo

Đề bài

Cho các kim loại : Ni, Fe, Cu, Zn ; số kim loại tác dụng được với dung dịch Pb(NO3)2 là

A. 1 ;            B. 2 ;          C. 3 ;         D. 4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem dãy hoạt động hóa học của kim loại. Tại đây 

Lời giải chi tiết

Ni + Pb(NO3)2 → Ni(NO3)2 + Pb

Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb

Zn + Pb(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Pb

Đáp án C. 

Loigiaihay.com

 • Bài 19.3 Trang 24 SBT Hóa học 9

  Giải bài 19.3 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với kim loại

 • Bài 19.4 Trang 24 SBT Hóa học 9

  Giải bài 19.4 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Tại sao những kim loại như sắt, nhôm không có ở dạng đơn chất trong vỏ Trái Đất ?

 • Bài 19.5 Trang 24 SBT Hóa học 9

  Giải bài 19.5 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Ở Việt Nam có những loại quặng sắt nào ? Viết công thức hoá học và cho biết địa điểm của những loại quặng đó.

 • Bài 19.6 Trang 24 SBT Hóa học 9

  Giải bài 19.6 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển đổi hoá học sau :

 • Bài 19.7 Trang 24 SBT Hóa học 9

  Giải bài 19.7 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Có hỗn hợp bột kim loại gồm sắt và đồng. Trình bày phương pháp tách riêng mỗi kim loại.

Quảng cáo
close