Bài 152 trang 99 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 152 trang 99 sách bài tập toán 8. Cho hình vuông DEBC. Trên cạnh CD lấy điểm A, trên tia đối của tia DC lấy điểm K, trên tia đối tia ED lấy điểm M sao cho CA = DK = EM. Vẽ hình vuông DKIH...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình vuông \(DEBC.\) Trên cạnh \(CD\) lấy điểm \(A,\) trên tia đối của tia \(DC\) lấy điểm \(K,\) trên tia đối tia \(ED\) lấy điểm \(M\) sao cho \(CA = DK = EM.\) Vẽ hình vuông \(DKIH\) (\(H\) thuộc cạnh \(DE\)). Chứng minh rằng \(ABMI\) là hình vuông.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức : Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.

Lời giải chi tiết

Xét \(∆ CAB\) và \(∆ EMB :\)

\(CA = ME\) (gt)

\(\widehat {ACB} = \widehat {BEM} = {90^0}\)

\(CB = EB\) (tính chất hình vuông)

Do đó: \(∆ CAB = ∆ EMB\, (c.g.c)\)

\(⇒ AB = MB\) (1)

\(AK = DK +DA\)

\(CD = CA + AD\)

mà \(CA = DK\) nên \(AK = CD\)

Xét \(∆ CAB\) và \(∆ KIA :\)

\(CA = KI\) (vì cùng bằng \(DK\))

\(\widehat C = \widehat K = {90^0}\)

\(CB = AK\) (vì cùng bằng \(CD\))

Do đó: \(∆ CAB = ∆ KIA\, (c.g.c)\)

\(⇒ AB = AI\) (2)

Ta có: \(DH = DK\) (vì \(KDHI\) là hình vuông)

\(EM = DK\) (gt)

\(⇒ DH + HE = HE + EM\)

hay \( DE = HM\)

Xét \(∆ HIM\) và \(∆ EMB :\)

\(HI = EM\) (vì cùng bằng \(DK\))

\(\widehat H = \widehat E = {90^0}\)

\(HM = EB\) (vì cùng bằng \(DE\))

Do đó: \(∆ HIM = ∆ EMB\, (c.g.c)\)

\(⇒ IM = MB\) (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: \(AB = BM = AI = IM\)

Tứ giác \(ABMI\) là hình thoi.

Mặt khác, ta có \(∆ ACB = ∆ MEB\) (chứng minh trên)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow \widehat {CBA} = \widehat {EBM}  \cr  & \widehat {CBA} + \widehat {ABE} = \widehat {CBE} = {90^0} \cr} \)

Suy ra: \(\widehat {EBM} + \widehat {ABE} = {90^0}\) hay \(\widehat {ABM} = {90^0}\)

Vậy : Tứ giác \(ABMI\) là hình vuông.

Loigiaihay.com

 • Bài 153 trang 99 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 153 trang 99 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC. Vẽ ở ngoài tam giác các hình vuông ABDE, ACFH. a. Chứng minh rằng EC = BH, EC vuông góc với BH...

 • Bài 154 trang 99 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 154 trang 99 sách bài tập toán 8. Cho hình vuông ABCD, điểm E thuộc cạnh CD. Tia phân giác của góc ABE cắt AD ở K. Chứng minh rằng AK + CE = BE...

 • Bài 155 trang 99 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 155 trang 99 sách bài tập toán 8. Cho hình vuông ABCD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, BC. a. Chứng minh rằng CE vuông góc với DF; b. Gọi M là giao điểm của CE và DF...

 • Bài 156 trang 99 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 156 trang 99 sách bài tập toán 8. Cho hình vuông ABCD. Vẽ điểm E trong hình vuông sao cho góc EDC bằng góc ECD và bằng 15 độ. a. Vẽ điểm F trong hình vuông sao cho góc FAD bằng góc FDA và bằng...

 • Bài 12.1 phần bài tập bổ sung trang 99 SBT Toán 8 tập 1

  Giải bài 12.1 phần bài tập bổ sung trang 99 sách bài tập toán 8. Hình vuông có chu vi bằng 8 thì đường chéo bằng : A. 2...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close