Giải bài 10.25 trang 102 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Một chiếc cốc có dạng hình trụ, chứa đầy nước. Hỏi nếu bỏ vào cốc 5 viên đá dạng hình lập phương có cạnh 2 cm thì lượng nước trào ra ngoài là bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề bài

Một chiếc cốc có dạng hình trụ, chứa đầy nước. Hỏi nếu bỏ vào cốc 5 viên đá dạng hình lập phương có cạnh 2 cm thì lượng nước trào ra ngoài là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Tính thể tích 1 viên đá

-Tính tổng thể tích 5 viên đá

Lời giải chi tiết

Thể tích của một viên đá là :\(2.2.2 = 8\left( {c{m^3}} \right)\)

Tổng thể tích của 5 viên đá là :\(8.5 = 40\left( {c{m^3}} \right)\)

Thể tích của 5 viên đá sẽ bằng thể tích lượng nước dâng lên sau khi cho đá vào

Do đó, lượng nước tràn ra sẽ là \(40c{m^3}\) nước.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close