Giải bài 1 trang 52 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 52 SBT Sinh học 9: Gen B dài 4080 Ả, CÓ hiệu của A với loại nuclêôtit khác là 30% số nuclêôtit của gen. Gen B đột biến thành gen b. Khi 2 gen cùng tự nhân đôi 1 lần thì môi trường nội bào cung cấp cho gen b kém gen B là 5A và 4G.

Đề bài

Gen B dài 4080 Å, có hiệu của A với loại nuclêôtit khác là 30% số nuclêôtit của gen. Gen B đột biến thành gen b. Khi 2 gen cùng tự nhân đôi 1 lần thì môi trường nội bào cung cấp cho gen b kém gen B là 5A và 4G. 

Xác định số nuclêôtit từng loại của gen b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số Nu của b rồi tìm dạng đột biến 

Suy ra só Nu từng loại của b 

Lời giải chi tiết

Gen B có

L = 4080 Å  NB = (4080 : 3.4) x 2 = 2400 nu

 A + G = 1200 (1)

+ Hiệu số giữa nu loại A và Nu loại khác = 30%  A - G = 30% x 2400 = 720 (2)

+ Tử 1 và 2 ta có số Nu mỗi loại của gen B là:

A = T = 960, G = X = 240 Nu

+ Gen B đột biến thành gen b, khi nhân đôi 1 lần số nu môi trường cung cấp = số nu của gen

Số nu mỗi loại của gen b là:

A = T = 960 - 5 = 955 Nu

G = X = 240 - 4 = 216 Nu

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 52
Gửi bài