Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

Đề bài

Câu 1 :

Bước sang thế kỉ XXI, xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là

 • A

  Tăng cường liên kết khu vực để tăng cường tiềm lực kinh tế, quân sự.

   

 • B

  Hòa bình, hợp tác và phát triển.

   

 • C

  Cạnh tranh khốc liệt để tồn tại.

   

 • D

  Cùng tồn tại trong hòa bình, các bên cùng có lợi

Câu 2 :

Tổ chức nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

 • A

  Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA)

   

 • B

  Diễn đàn hợp tác Á- Âu (ASEM)

   

 • C

  Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

   

 • D

  Hiệp định thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA)

Câu 3 :

Lí do tại sao giai đoạn thứ hai của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại lại được gọi là cách mạng khoa học - công nghệ?

 • A

  Đã tìm ra nhiều vật liệu mới phục vụ như cầu đa dạng của đời sống con người.

   

 • B

  Gắn với sự ra đời của máy tính điện tử, đưa con người đến “văn minh thông tin”.

   

 • C

  Phát hiện ra những dạng năng lượng mới gắn liền với thành tựu khoa học cơ bản.

   

 • D

  Cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học- kĩ thuật

Câu 4 :

Trong giai đoạn 1949 - 1959, Trung Quốc thi hành đường lối đối ngoại như thế nào?

 • A

  Thụ động, phụ thuộc vào Liên Xô

   

 • B

  Thù địch với nhiều quốc gia

   

 • C

  Nước lớn

   

 • D

  Hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới

Câu 5 :

Quốc gia nào được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh”?

 • A

  Áchentina

   

 • B

  Chilê

   

 • C

  Nicaragoa

   

 • D

  Cuba

Câu 6 :

Yếu tố nào đã dến đến sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ khi bước vào thế kỉ XXI?

 • A

  Chủ nghĩa khủng bố

 • B

  Chủ nghĩa trọng thương

 • C

  Chủ nghĩa bảo hộ

 • D

  Chủ nghĩa li khai

Câu 7 :

Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện từ những năm 80 của thế kỉ XX là hệ quả của

 • A

  Sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế

   

 • B

  Sự sáp nhập các công ty thành những tập đoàn lớn

   

 • C

  Sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia

   

 • D

  Cách mạng khoa học- công nghệ

Câu 8 :

Sự kiện nào đánh dấu hệ thống Xã hội chủ nghĩa thế giới không còn tồn tại?

 • A

  Sự sụp đổ của Liên Xô

 • B

  Sự sụp đổ của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

 • C

  Sự tan rã của khối SEV và VACSAVA

 • D

  Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu

Câu 9 :

Hiệp ước nào đã đánh dấu bước chuyển từ Cộng đồng châu Âu (EC) sang Liên minh châu Âu (EU)?

 • A

  Hiệp ước Rôma

   

 • B

  Hiệp ước Maxtrích

   

 • C

  Định ước Henxinki

   

 • D

  Hiệp ước Lisbon

Câu 10 :

Sự ra đời của NATO và tổ chức Hiệp ước Vacsava có tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

 • A

  Khởi động cuộc Chiến tranh lạnh

   

 • B

  Quan hệ quốc tế trở nên căng thẳng

   

 • C

  Nguy cơ chiến tranh thế giới mới bùng nổ

   

 • D

  Xác lập cục diện 2 cực, 2 phe. Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới

Câu 11 :

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), kinh tế Mĩ có đặc điểm gì?

 • A

  Phát triển nhanh, là trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất thế giới.

   

 • B

  Phát triển xen lẫn khủng hoảng

   

 • C

  Phát triển chậm

   

 • D

  Khủng hoảng trầm trọng

Câu 12 :

Tại sao từ thập kỉ 90 của thế kỉ XX, các nước Tây Âu lại có sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của mình?

 • A

  Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực Ianta sụp đổ

   

 • B

  Vấn đề nước Đức đã được giải quyết

   

 • C

  Tác động của xu thế toàn cầu hóa

   

 • D

  Tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật

Câu 13 :

Cuộc cách mạng nào đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn dân và bắt đầu xuất khẩu?

 • A

  Cách mạng xanh

   

 • B

  Cách mạng trắng

   

 • C

  Cách mạng chất xám

   

 • D

  Cách mạng khoa học- công nghệ

Câu 14 :

Cơ quan nào của Liên hợp quốc gồm tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp một lần để thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương

 • A

  Đại hội đồng

   

 • B

  Hội đồng bảo an

   

 • C

  Hội đồng kinh tế- xã hội

   

 • D

  Hội đồng Quản thác

Câu 15 :

Anh (chị) hiểu như thế nào là “chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc”?

 • A

  Là một mô hình chủ nghĩa xã hội hoàn toàn mới, không dựa trên nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác- Lê-nin

   

 • B

  Là mô hình chủ nghĩa xã hội xây dựng theo đặc điểm của Trung Quốc

   

 • C

  Là mô hình xây dựng trên cơ sở công xã nhân dân- đơn vị kinh tế- chính trị cơ bản

   

 • D

  Là mô hình xây dựng trên những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác- Lê-nin và tình hình cụ thể Trung Quốc

Câu 16 :

Hội nghị nào đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc

 • A

  Hội nghị Ianta

 • B

  Hội nghị Xan Phranxico

 • C

  Hội nghị Pốtxđam

 • D

  Hội nghị Pari

Câu 17 :

Quốc gia nào là lực lượng đi đầu trong lĩnh vực khoa học vũ trụ từ những năm 50 - 60 của thế kỉ XX?

 • A

   

 • B

  Nhật Bản

   

 • C

  Trung Quốc

   

 • D

  Liên Xô

Câu 18 :

Cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Lào từ năm 1955 đến năm 1972 do lực lượng chính trị nào lãnh đạo?

 • A

  Đảng cộng sản Đông Dương

 • B

  Đảng nhân dân cách mạng Lào

 • C

  Đảng cộng sản Lào

 • D

  Đảng Nhân dân Lào

Câu 19 :

Ai là Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi?

 • A

  J. Nêru

   

 • B

  M. Gandi

   

 • C

  Phiđen cátxtơrô

   

 • D

  Nenxơn Manđêla

Câu 20 :

Khu vực Đông Bắc Á bao gồm các quốc gia nào?

 • A

  Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên

 • B

  Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Triều Tiên

 • C

  Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Đài Loan

 • D

  Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Đài Loan, vùng Viễn Đông Liên Bang Nga

Câu 21 :

Bản hiến pháp đầu tiên của Liên bang Nga được ban hành vào khoảng thời gian nào

 • A

  12- 1992

   

 • B

  12-1993

   

 • C

  2-1993

   

 • D

  11-1993

Câu 22 :

Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước trở thành một hệ thống thế giới?

 • A

  Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949)

   

 • B

  Thắng lợi của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu

   

 • C

  Thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1945)

   

 • D

  Thắng lợi của cách mạng Cuba (1959)

Câu 23 :

Đâu không phải là ý nghĩa của cải cách dân chủ mà Bộ chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh đã thực hiện ở Nhật Bản trong những năm 1945-1952?

 • A

  Dân chủ hóa đời sống kinh tế chính trị Nhật Bản

   

 • B

  Tạo mầm mống để chủ nghĩa quân phiệt phát triển trở lại.

   

 • C

  Khôi phục nền kinh tế đạt mức trước chiến tranh

   

 • D

  Tạo điều kiện để kinh tế Nhật Bản phát triển ở giai đoạn sau

Câu 24 :

Quyết định nào của Liên hợp quốc đã có tác động trực tiếp đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi năm 1960?

 • A

  Nghị quyết phi thực dân hóa

 • B

  Nghị quyết xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc

 • C

  Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

 • D

  Hiến chương Liên hợp quốc

Câu 25 :

Vì sao việc thực hiện cơ chế tập trung quan liêu bao cấp lại là nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu?

 • A

  Thủ tiêu sự cạnh tranh, động lực phát triển, khiến đất nước trì trệ

 • B

  Không phù hợp với một nền kinh tế phát triển theo chiều rộng

 • C

  Tạo ra cái cớ để các thế lực thù địch chống phá

 • D

  Không phù hợp với mô hình kinh tế XHCN

Câu 26 :

Điểm chung về tình hình các quốc gia ở khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

 • A

  Đều đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân giành độc lập dân tộc thắng lợi

 • B

  Hầu hết các quốc gia đều rơi vào tình trạng kém phát triển trừ Nhật Bản

 • C

  Đều đạt nhiều thành tựu trong xây dựng đất nước, trở thành những nền kinh tế lớn của thế giới

 • D

  Hầu hết các quốc gia đều giành được độc lập và thống nhất đất nước

Câu 27 :

Thất bại nào của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai đã mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới?

 • A

  Thất bại trong việc đàn áp cách mạng Trung Quốc (1949)

 • B

  Thất bại trong việc đàn áp cách mạng Cuba (1959)

 • C

  Thất bại trong chiến tranh Việt Nam (1954-1975)

 • D

  Thất bại trong chiến tranh vùng Vịnh (1991)

Câu 28 :

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại có tác động như thế nào đến công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay?

 • A

  Đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại

 • B

  Thúc đẩy quá trình chuyển biến từ một nước nông nghiệp thành dịch vụ

 • C

  Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang dịch vụ

 • D

  Tạo ra thời cơ và thách thức cho Việt Nam

Câu 29 :

Hiện nay, Trung Quốc và Nhật Bản đang có tranh chấp biên giới ở khu vực nào?

 • A

  Ryukyu (Lưu Cầu)

   

 • B

  Senkaku (Điếu Ngư)

   

 • C

  Quanzhou (Tuyền Châu)

   

 • D

  Okinawa

Câu 30 :

Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

 • A

  Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên.

 • B

  Ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật.

 • C

  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 • D

  Phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bước sang thế kỉ XXI, xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là

 • A

  Tăng cường liên kết khu vực để tăng cường tiềm lực kinh tế, quân sự.

   

 • B

  Hòa bình, hợp tác và phát triển.

   

 • C

  Cạnh tranh khốc liệt để tồn tại.

   

 • D

  Cùng tồn tại trong hòa bình, các bên cùng có lợi

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bước sang thế kỉ XXI, xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế là hòa bình, hợp tác và phát triển.

Câu 2 :

Tổ chức nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

 • A

  Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA)

   

 • B

  Diễn đàn hợp tác Á- Âu (ASEM)

   

 • C

  Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

   

 • D

  Hiệp định thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong xu thế toàn cầu hóa, kinh tế - thương mại- tài chính quốc tế là lĩnh vực liên kết chủ đạo. Do đó các tổ chức liên kết quốc tế và khu vực ra đời do tác động của xu thế toàn cầu hóa đều nằm trong các lĩnh vực này.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là liên minh quân sự nhằm chống lại Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu nên không nằm trong xu thế này.

Câu 3 :

Lí do tại sao giai đoạn thứ hai của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại lại được gọi là cách mạng khoa học - công nghệ?

 • A

  Đã tìm ra nhiều vật liệu mới phục vụ như cầu đa dạng của đời sống con người.

   

 • B

  Gắn với sự ra đời của máy tính điện tử, đưa con người đến “văn minh thông tin”.

   

 • C

  Phát hiện ra những dạng năng lượng mới gắn liền với thành tựu khoa học cơ bản.

   

 • D

  Cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học- kĩ thuật

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong giai đoạn hai (từ sau cuộc khủng hoảng năng lượng từ năm 1973 đến nay), cuộc cách mạng diễn ra chủ yếu về công nghệ với sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử mới, vật liệu mới, về những dạng năng lượng mới và công nghệ sinh học, phát triển tin học. Cuộc cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học- kĩ thuật nên giai đoạn thứ hai đã được gọi là cách mạng khoa học- công nghệ.

Câu 4 :

Trong giai đoạn 1949 - 1959, Trung Quốc thi hành đường lối đối ngoại như thế nào?

 • A

  Thụ động, phụ thuộc vào Liên Xô

   

 • B

  Thù địch với nhiều quốc gia

   

 • C

  Nước lớn

   

 • D

  Hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong giai đoạn 1949-1959, Trung Quốc thi hành chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hòa bình và thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới.

Câu 5 :

Quốc gia nào được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh”?

 • A

  Áchentina

   

 • B

  Chilê

   

 • C

  Nicaragoa

   

 • D

  Cuba

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ bùng nổ và phát triển. Tiêu biểu là thắng lợi của cách mạng Cuba dưới sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtơrô.

Ngày 1/1/1959, chế độ độc tài Batixta sụp đổ, nước Cộng hòa Cuba ra đời. Cách mạng Cuba có ảnh hưởng và là nguồn cổ vũ to lớn để các quốc gia còn lại ở khu vực Mĩ Latinh đứng lên đấu tranh giành độc lập. Từ các thập kỉ 60-70, phong trào đấu tranh chống Mĩ và chế độ độc tài thân Mĩ giành độc lập ở khu vực ngày càng phát triển và giành nhiều thắng lợi.

=> Cách mạng Cuba là tiêu biểu nhất và là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 6 :

Yếu tố nào đã dến đến sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ khi bước vào thế kỉ XXI?

 • A

  Chủ nghĩa khủng bố

 • B

  Chủ nghĩa trọng thương

 • C

  Chủ nghĩa bảo hộ

 • D

  Chủ nghĩa li khai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại tình hình nước Mĩ đầu thế kỉ XXI

Lời giải chi tiết :

Trái ngược với việc Mĩ đem quân đi xâm lược, gây bạo loạn lật đổ ở nhiều nơi trên thế giới, lần đầu tiên một vụ khủng bố thảm khốc xảy ra ngay trên đất Mĩ. Vụ khủng bố ngày 11-9-2001 đã có tác động rất lớn đến nội tình nước Mĩ. Nó chính là nhân tố dẫn đến sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ khi bước vào thế kỉ XXI.

Câu 7 :

Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện từ những năm 80 của thế kỉ XX là hệ quả của

 • A

  Sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế

   

 • B

  Sự sáp nhập các công ty thành những tập đoàn lớn

   

 • C

  Sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia

   

 • D

  Cách mạng khoa học- công nghệ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Một hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học - công nghệ là từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, nhất là từ sau Chiến tranh lạnh, trên thế giới đã diễn ra xu thế toàn cầu hóa.

Câu 8 :

Sự kiện nào đánh dấu hệ thống Xã hội chủ nghĩa thế giới không còn tồn tại?

 • A

  Sự sụp đổ của Liên Xô

 • B

  Sự sụp đổ của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

 • C

  Sự tan rã của khối SEV và VACSAVA

 • D

  Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những chính sách sai lầm và khuyết tật đã làm xói mòn, dẫn tới sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở châu Âu trong những năm 1989 – 1991. Điều này cũng đồng nghĩa hệ thống Xã hội chủ nghĩa thế giới không còn tồn tại.

Câu 9 :

Hiệp ước nào đã đánh dấu bước chuyển từ Cộng đồng châu Âu (EC) sang Liên minh châu Âu (EU)?

 • A

  Hiệp ước Rôma

   

 • B

  Hiệp ước Maxtrích

   

 • C

  Định ước Henxinki

   

 • D

  Hiệp ước Lisbon

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ngày 7-12-1991, các nước thành viên EC kí Hiệp ước Maxtrích (Hà Lan), có hiệu lực từ ngày 1-1-1993 đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).

Câu 10 :

Sự ra đời của NATO và tổ chức Hiệp ước Vacsava có tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

 • A

  Khởi động cuộc Chiến tranh lạnh

   

 • B

  Quan hệ quốc tế trở nên căng thẳng

   

 • C

  Nguy cơ chiến tranh thế giới mới bùng nổ

   

 • D

  Xác lập cục diện 2 cực, 2 phe. Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sự ra đời của NATO (1949) và tổ chức Hiệp ước Vacsava (1955) đã đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe. Chiến tranh lạnh đã bao trùm cả thế giới.

Câu 11 :

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), kinh tế Mĩ có đặc điểm gì?

 • A

  Phát triển nhanh, là trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất thế giới.

   

 • B

  Phát triển xen lẫn khủng hoảng

   

 • C

  Phát triển chậm

   

 • D

  Khủng hoảng trầm trọng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ. Trong khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất thế giới. Biểu hiện: sản lượng công nghiệp chiếm hơn 56% sản lượng công nghiệp toàn thế giới (1948); sản lượng nông nghiệp bằng 2 lần sản lượng của 5 nước Anh, Pháp, CHLB Đức, Nhật Bản cộng lại (1949); có hơn 50% tàu bè đi lại trên biển; chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới…

Câu 12 :

Tại sao từ thập kỉ 90 của thế kỉ XX, các nước Tây Âu lại có sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của mình?

 • A

  Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực Ianta sụp đổ

   

 • B

  Vấn đề nước Đức đã được giải quyết

   

 • C

  Tác động của xu thế toàn cầu hóa

   

 • D

  Tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong bối cảnh chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực Ianta sụp đổ, các nước Tây Âu đã có sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của mình. Nếu như Anh vẫn duy trì liên minh chặt chẽ với Mĩ, thì Pháp và Đức đã trở thành những đối trọng của Mĩ trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng. Các nước Tây Âu đề chú ý mở rộng quan hệ không chỉ với các nước tư bản phát triển khác mà còn với các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi, khu vực Mĩ Latinh, các nước thuộc Đông Âu và SNG.

Câu 13 :

Cuộc cách mạng nào đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn dân và bắt đầu xuất khẩu?

 • A

  Cách mạng xanh

   

 • B

  Cách mạng trắng

   

 • C

  Cách mạng chất xám

   

 • D

  Cách mạng khoa học- công nghệ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nhờ thành tựu của cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp, từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực cho gần 1 tỉ người và bắt đầu xuất khẩu.

Câu 14 :

Cơ quan nào của Liên hợp quốc gồm tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp một lần để thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương

 • A

  Đại hội đồng

   

 • B

  Hội đồng bảo an

   

 • C

  Hội đồng kinh tế- xã hội

   

 • D

  Hội đồng Quản thác

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đại hội đồng gồm đại diện các nước thành viên, có quyền bình đẳng. Mỗi năm Đại hội đồng họp một kì để thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vị Hiến chương quy định.

Câu 15 :

Anh (chị) hiểu như thế nào là “chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc”?

 • A

  Là một mô hình chủ nghĩa xã hội hoàn toàn mới, không dựa trên nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác- Lê-nin

   

 • B

  Là mô hình chủ nghĩa xã hội xây dựng theo đặc điểm của Trung Quốc

   

 • C

  Là mô hình xây dựng trên cơ sở công xã nhân dân- đơn vị kinh tế- chính trị cơ bản

   

 • D

  Là mô hình xây dựng trên những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác- Lê-nin và tình hình cụ thể Trung Quốc

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc được hiểu là không rập khuôn máy móc những nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lê-nin mà có sự vận dụng linh hoạt vào tình hình cụ thể Trung Quốc.

Câu 16 :

Hội nghị nào đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc

 • A

  Hội nghị Ianta

 • B

  Hội nghị Xan Phranxico

 • C

  Hội nghị Pốtxđam

 • D

  Hội nghị Pari

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hội nghị Ianta đã quyết định “thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình an ninh thế giới”.

=> Hội nghị Ianta đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc.

Câu 17 :

Quốc gia nào là lực lượng đi đầu trong lĩnh vực khoa học vũ trụ từ những năm 50 - 60 của thế kỉ XX?

 • A

   

 • B

  Nhật Bản

   

 • C

  Trung Quốc

   

 • D

  Liên Xô

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những thành tựu về khoa học vũ trụ trong những năm 50 – 60 của thế kỉ XX ở Liên Xô:

- Năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

- Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu phương Đông đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh Trái Đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

=> Có thể nói, Liên Xô là nước đi đầu trong lĩnh vực khoa học vũ trụ từ những năm 50 – 60 của thế kỉ XX.

Câu 18 :

Cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Lào từ năm 1955 đến năm 1972 do lực lượng chính trị nào lãnh đạo?

 • A

  Đảng cộng sản Đông Dương

 • B

  Đảng nhân dân cách mạng Lào

 • C

  Đảng cộng sản Lào

 • D

  Đảng Nhân dân Lào

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1972) do Đảng Nhân dân Lào lãnh đạo (thành lập ngày 22/3/1955. Năm 1972, đổi thành Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) đã diễn ra trên tất cả các mặt trận và giành được thắng lợi.

Câu 19 :

Ai là Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi?

 • A

  J. Nêru

   

 • B

  M. Gandi

   

 • C

  Phiđen cátxtơrô

   

 • D

  Nenxơn Manđêla

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Với thắng lợi của cuộc bầu cử dân chủ đa chủng tộc lần đầu tiên ở Nam Phi (4-1994), Nenxơn Manđêla đã trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

Câu 20 :

Khu vực Đông Bắc Á bao gồm các quốc gia nào?

 • A

  Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên

 • B

  Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Triều Tiên

 • C

  Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Đài Loan

 • D

  Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Đài Loan, vùng Viễn Đông Liên Bang Nga

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào phần những nét chung về khu vực Đông Bắc Á để trả lời.

Lời giải chi tiết :

Đông Bắc Á là khu vực rộng lớn bao gồm 4 quốc gia là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên

Câu 21 :

Bản hiến pháp đầu tiên của Liên bang Nga được ban hành vào khoảng thời gian nào

 • A

  12- 1992

   

 • B

  12-1993

   

 • C

  2-1993

   

 • D

  11-1993

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sau một thời gian đấu tranh gay gắt giữa các đảng phái, tháng 12-1993, bản Hiến pháp của Liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế Tổng thống Liên bang. Đây là bản Hiến pháp đầu tiên của Liên bang Nga.

Câu 22 :

Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước trở thành một hệ thống thế giới?

 • A

  Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949)

   

 • B

  Thắng lợi của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu

   

 • C

  Thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1945)

   

 • D

  Thắng lợi của cách mạng Cuba (1959)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại ý nghĩa cách mạng dân chủ nhân dân ở Đông Âu, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba

Lời giải chi tiết :

Với thắng lợi của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu, chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước trở thành một hệ thống thế giới. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949) đã nối liền chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á. Còn thắng lợi của cách mạng Cuba giúp mở rộng không gian địa lý sang khu vực Mĩ Latinh.

Câu 23 :

Đâu không phải là ý nghĩa của cải cách dân chủ mà Bộ chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh đã thực hiện ở Nhật Bản trong những năm 1945-1952?

 • A

  Dân chủ hóa đời sống kinh tế chính trị Nhật Bản

   

 • B

  Tạo mầm mống để chủ nghĩa quân phiệt phát triển trở lại.

   

 • C

  Khôi phục nền kinh tế đạt mức trước chiến tranh

   

 • D

  Tạo điều kiện để kinh tế Nhật Bản phát triển ở giai đoạn sau

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung và kết quả của cuộc cải cách dân chủ ở Nhật Bản, suy luận

Lời giải chi tiết :

Những cải cách dân chủ được thực hiện ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã giúp giải phóng sức sản xuất, khôi phục nền kinh tế đạt mức trước chiến tranh, dân chủ hóa đời sống kinh tế- chính trị, tạo điều kiện để nền kinh tế Nhật Bản phát triển ở giai đoạn sau. Hơn nữa, nhiệm vụ của quân Đồng minh Mĩ vào Nhật Bản theo quy định của Hội nghị Ianta là để giải giáp quân đội phát xít Nhật, tiêu diệt mối nguy chủ nghĩa phát xít ở Nhật Bản

=> Những chính sách của Bộ chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh thực hiện ở Nhật Bản không tạo mầm mống để chủ nghĩa quân phiệt phát triển trở lại Nhật Bản.

Câu 24 :

Quyết định nào của Liên hợp quốc đã có tác động trực tiếp đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi năm 1960?

 • A

  Nghị quyết phi thực dân hóa

 • B

  Nghị quyết xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc

 • C

  Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

 • D

  Hiến chương Liên hợp quốc

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Liên hệ hiểu biết thực tế để trả lời

Lời giải chi tiết :

Tuyên bố về trao trả độc lập cho các dân tộc thuộc địa (nghị quyết phi thực dân hóa) được thông qua theo nghị quyết số 1514 (XV) ngày 1-4-1960 của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã phủ nhận nền thống trị của chủ nghĩa thực dân, và yêu cầu các nước thực dân phải trao trả lại độc lập cho các dân tộc thuộc địa => đây là điều kiện khách quan thuận lợi để các nước ở khu vực châu Phi giành được độc lập mà không phải đổ máu, dẫn đến sự kiện 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập

Câu 25 :

Vì sao việc thực hiện cơ chế tập trung quan liêu bao cấp lại là nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu?

 • A

  Thủ tiêu sự cạnh tranh, động lực phát triển, khiến đất nước trì trệ

 • B

  Không phù hợp với một nền kinh tế phát triển theo chiều rộng

 • C

  Tạo ra cái cớ để các thế lực thù địch chống phá

 • D

  Không phù hợp với mô hình kinh tế XHCN

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc điểm của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp để phân tích, đánh giá

Lời giải chi tiết :

 - Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là cơ chế nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống; quan hệ hàng hóa tiền tệ bị coi nhẹ...

- Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sẽ phát huy được những ưu điểm của nó vào thời điểm nền kinh tế phát triển theo chiều rộng, chạy theo số lượng hoặc thời chiến tranh khi cần huy động tối đa tiềm lực đất nước.

- Tuy nhiên đến thời điểm năm 1973, khi cuộc khủng hoảng dầu mỏ bùng nổ đã báo hiệu nền kinh tế đang chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu thì cơ chế tập trung quan liêu bao cấp không còn phù hợp vì nó bộc lộ nhiều hạn chế như thủ tiêu sự cạnh tranh, kìm hãm sự phát triển của khoa học kĩ thuật, không tạo được động lực sáng tạo cho người lao động, đội ngũ công chức lộng quyền, tham nhũng...Đứng trước những hạn chế đó các nhà lãnh đạo Liên Xô vẫn tiếp tục duy trì cơ chế này => đất nước ngày càng lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng => Đây là nguyên nhân sâu sa dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu

Câu 26 :

Điểm chung về tình hình các quốc gia ở khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

 • A

  Đều đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân giành độc lập dân tộc thắng lợi

 • B

  Hầu hết các quốc gia đều rơi vào tình trạng kém phát triển trừ Nhật Bản

 • C

  Đều đạt nhiều thành tựu trong xây dựng đất nước, trở thành những nền kinh tế lớn của thế giới

 • D

  Hầu hết các quốc gia đều giành được độc lập và thống nhất đất nước

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào tình hình khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai để phân tích, đánh giá

Lời giải chi tiết :

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), các nước Đông Bắc Á (trừ Nhật Bản) đều bị chủ nghĩa thưc dân nô dịch. Sau chiến tranh, họ đã lần lượt giành được độc lập, nhanh chóng bắt tay vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Trong 4 “con rồng” kinh tế châu Á thì Đông Bắc Á có 3 (Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan); Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới; kinh tế trung quốc trong những năm 80-90 của thế kỉ XX đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới.

Câu 27 :

Thất bại nào của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai đã mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới?

 • A

  Thất bại trong việc đàn áp cách mạng Trung Quốc (1949)

 • B

  Thất bại trong việc đàn áp cách mạng Cuba (1959)

 • C

  Thất bại trong chiến tranh Việt Nam (1954-1975)

 • D

  Thất bại trong chiến tranh vùng Vịnh (1991)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai để phân tích, đánh giá

Lời giải chi tiết :

Tiến hành chiến tranh Việt Nam (1954-1975) Mĩ âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự ở Đông Nam Á để ngăn chặn làm sóng chủ nghĩa cộng sản tràn xuống phía Nam; làm bàn đạp để tấn công ra miền Bắc phản công phe xã hội chủ nghĩa từ phía Nam. Tuy nhiên sự thất bại của Mĩ trong cuộc chiến tranh Việt Nam đã làm phá sản mọi toan tính, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu, tham vọng bá chủ thế giới của Mĩ => mở đầu thời kì sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên phạm vi toàn thế giới

Câu 28 :

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại có tác động như thế nào đến công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay?

 • A

  Đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại

 • B

  Thúc đẩy quá trình chuyển biến từ một nước nông nghiệp thành dịch vụ

 • C

  Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang dịch vụ

 • D

  Tạo ra thời cơ và thách thức cho Việt Nam

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và liên hệ tình hình Việt Nam để phân tích, đánh giá

Lời giải chi tiết :

Cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại đã tạo ra những thời cơ và thách thức cho công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay:

- Thời cơ: Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc nắm bắt những thành tựu khoa học kĩ thuật, ứng dụng thành công nó vào sản xuất sẽ là cơ hội để Việt Nam có thể vươn lên phát triển, sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại

- Thách thức: những thành tựu khoa học kĩ thuật đã giúp con người tạo ra một khối lượng vật chất đồ sộ. Nếu Việt Nam không thể nắm bắt được những thành tựu đó sẽ bị tụt hậu rất xa so với thế giới

Câu 29 :

Hiện nay, Trung Quốc và Nhật Bản đang có tranh chấp biên giới ở khu vực nào?

 • A

  Ryukyu (Lưu Cầu)

   

 • B

  Senkaku (Điếu Ngư)

   

 • C

  Quanzhou (Tuyền Châu)

   

 • D

  Okinawa

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Liên hệ thực tế để trả lời.

Lời giải chi tiết :

Senkaku (Điếu Ngư) là một quần đảo nằm giữa biển Hoa Đông. Đây là một quần đảo không có người ở và được Nhật Bản phát hiện vào năm 1884. Đến năm 1895, nó đã được sáp nhập vào lãnh thổ Nhật Bản. Tuy nhiên, năm 2013, Trung Quốc đã đưa ra bản đồ từ năm 1403, khẳng định Điếu Ngư là một phần lãnh thổ của họ từ xa xưa. Từ đó, giữa Nhật Bản và Trung Quốc nổi lên sự tranh chấp xung quanh vấn đề này.

Câu 30 :

Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

 • A

  Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên.

 • B

  Ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật.

 • C

  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 • D

  Phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, liên hệ

Lời giải chi tiết :

Sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học - công nghệ đã đưa con người bước sang một nền văn minh mới, văn minh thông tin. Hệ quả của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ là làm xuất hiện xu thế toàn cầu hóa, đó là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược. Thông qua quá trình hội nhập, Việt Nam cần học hỏi trình độ quản lí, các thành tựu khoa học - kĩ thuật tiên tiến đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

close