Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 4

Đề bài

Câu 1 :

Giữa thế kỉ XIX Việt Nam bị cô lập với bên ngoài là do?

 • A

  Công nghiệp Việt Nam không phát triển

 • B

  Chính sách bế quan tỏa cảng của nhà Nguyễn

 • C

  Chính sách cấm đạo

 • D

  Nông nghiệp không phát triển

Câu 2 :

 Ngày 1-9-1858, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

 • A

  Liên quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng

   

 • B

  Quân Pháp tấn công Bắc Kì lần thứ nhất

   

 • C

  Liên quân Pháp - Tây Ban Nha chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam

   

 • D

  Quân Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ hai

Câu 3 :

Văn bản nào của Liên Hợp Quốc là cơ sở pháp lý quốc tế mà Việt Nam có thể vận dụng trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo?

 • A

  Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC)

 • B

  Công ước Luật biển 1982

 • C

  Bộ quy tắc ứng xử tại biển Đông (COC)

 • D

  Đối thoại Shangri-La

Câu 4 :

Vì sao trật tự Ianta lại mang tính tích cực và tiến bộ hơn so với trật tự Véc-xai - Oasinhtơn?

 • A

  Do tham dự hội nghị đều là những nước tư bản dân chủ tiến bộ

 • B

  Do ảnh hưởng của chương trình 14 điểm

 • C

  Do sức ép của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

 • D

  Do những bài học rút ra từ trước và có sự tham dự của Liên Xô

Câu 5 :

Là một tổ chức chuyên môn của Liên Hợp quốc hoạt động có hiệu quả ở Việt Nam. UNESCO là tên viết tắt của tổ chức nào?

 • A

  Y tế thế giới.

 • B

  Nông nghiệp thế giới.

 • C

  Kinh tế thế giới.

 • D

  Văn hóa, Giáo dục và Khoa học thế giới.

Câu 6 :

Theo Hội nghị Ianta, để nhanh chóng kết thúc nhanh chiến tranh, ba cường quốc đã thống nhất điều gì?

 • A

  Mĩ sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt quân phiệt Nhật

 • B

  Thành lập tổ chức Liên Hợp quốc

 • C

  Hồng quân Liên Xô tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức ở Bec-lin.

 • D

  Sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

Câu 7 :

Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, nguyên tắc nào của Liên hợp quốc có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình thế giới?

 • A

  Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

 • B

  Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

 • C

  Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc.

 • D

  Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Câu 8 :

Việc hợp tác quốc tế giữa các quốc gia trong tổ chức Liên Hợp quốc dựa trên cơ sở nền tảng nào?

 • A

  Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

 • B

  Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

 • C

  Tôn trọng quyền bình đẳng và quyền tự quyết.

 • D

  Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Câu 9 :

Chính sách nào của nhà Nguyễn đã gây ra mâu thuẫn và rạn nứt khối đại đoàn kết dân tộc?

 • A

  “Bế quan tỏa cảng” 

 • B

  “Cấm đạo”

 • C

  “Đối ngoại”

 • D

  “Cấm khai khẩn đất hoang”

Câu 10 :

Lần đầu tiên, Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong nhiệm kì nào?

 • A

  2008 - 2009.

 • B

  2011 - 2012.

 • C

  2018 - 2019.

 • D

  2020 - 2021.

Câu 11 :

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, việc giải giáp Quân đội Nhật ở Đông Dương được giao cho quân đội Anh và quân đội Trung Hoa Dân Quốc là thỏa thuận tại hội nghị

 • A

  Xan Phranxixco

 • B

  Mátxcơva

 • C

  Hội nghị Ianta

 • D

  Pôtxđam

Câu 12 :

Nội dung nào không phải là quyết định của hội nghị Ianta (2 - 1945)?

 • A

  Thỏa thuận đóng quân và phân chia khu vực ảnh hưởng

 • B

  Thống nhất phải tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, Nhật Bản.

 • C

  Đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.

 • D

  Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

Câu 13 :

Liên hợp quốc quyết định lấy ngày 24-10 hàng năm làm ngày Liên hợp quốc là vì đó là ngày

 • A

  Kết thúc chiến tranh lạnh.

 • B

  Bế mạc hội nghị Ianta.

 • C

  Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực.

 • D

  Khai mạc lễ thành lập Liên hợp quốc.

Câu 14 :

Nông nghiệp nước ta giữa thế kỉ XIX như thế nào?

 • A

  Sa sút

 • B

  Có bước phát triển

 • C

  Nhà Nguyễn nắm độc quyền

 • D

  Ruộng đất được chia cho người dân

Câu 15 :

Trong khi Pháp đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan ở chiến trường Gia Định và Đà Nẵng (1860) thì trong triều đình Nguyễn đã diễn ra tình trạng gì?

 • A

  Phân hóa, tư tưởng chủ hòa làm lòng người li tán

   

 • B

  Tiếp tục bàn kế hoạch đánh Pháp

   

 • C

  Tập trung lực lượng đánh Pháp

   

 • D

  Kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước

Câu 16 :

Sau thất bại trong kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” ở Gia Định, Pháp buộc phải chuyển sang

 

 • A

  Đánh chắc tiến chắc

   

 • B

  Chinh phục từng gói nhỏ

   

 • C

  Đánh phủ đầu

   

 • D

  Chinh phục từng địa phương

Câu 17 :

Việt Nam Quang phục hội đã có những hoạt động gì để gây tiếng vang trong nước và thức tỉnh đồng bào?

 

 • A

  Tổ chức tuyên truyền vận động đối với quần chúng cách mạng trong nước

   

 • B

  Mở lớp huấn luyện đội ngũ cán bộ tại Quảng Châu

   

 • C

  Cử người bí mật về nước trừ khử những tên thực dân đầu sỏ, kể cả Toàn quyền Anbe Xarô và những tên tay sai đắc lực

   

 • D

  Tiến hành bạo động vũ trang ở trong nước

Câu 18 :

Để thực hiện chủ trương cầu viện Nhật Bản giúp đỡ đánh Pháp, Phan Bội Châu đã tổ chức phong trào

 

 • A

  Duy tân      

   

 • B

  Đông du

   

 • C

  Bạo động chống Pháp       

   

 • D

  “Chấn hưng nội hóa”

Câu 19 :

Một trong những hoạt động của Việt Nam Quang phục hội khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ là

 

 • A

  tuyên truyền, tố cáo tội ác của thực dân Pháp

   

 • B

  vận động binh lính người Việt trong quân đội Pháp tham gia đấu tranh

   

 • C

  tổ chức các cuộc bạo động: phá đường sắt, nhà lao, tấn công đồn lính

   

 • D

  kết hợp đấu tranh chính trị- vũ trang chống Pháp và chống phong kiến

Câu 20 :

Ngày 5-6-1911 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

 

 • A

  Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

   

 • B

  Việt Nam Quang phục hội được thành lập

   

 • C

  Phong trào kháng thuế ở Trung Kì bùng nổ

   

 • D

  Trường Đông Kinh nghĩa thục được thành lập

Câu 21 :

Hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là

 

 • A

  Đấu tranh chính trị

   

 • B

  Đấu tranh kinh tế

   

 • C

  Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động

   

 • D

  Bạo động vũ trang

Câu 22 :

Duyên cớ để liên quân Pháp- Tây Ban Nha nổ súng xâm lược Việt Nam ngày 1-9-1858 là

 

 • A

  Chính sách cấm đạo, giết đạo của nhà Nguyễn

   

 • B

  Nhu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công

   

 • C

  Triều đình Nguyễn từ chối nhận quốc thư của chính phủ Pháp

   

 • D

  Triều đình Nguyễn không cho thương nhân châu Âu đến Việt Nam buôn bán

Câu 23 :

Đâu không phải nguyên nhân thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm điểm mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam?

 • A

  Đà Nẵng là cảng nước sâu tàu chiến dễ dàng ra vào

   

 • B

  Gần với kinh đô Huế để thực hiện ý đồ đánh nhanh thắng nhanh

   

 • C

  Đội ngũ giáo dân, gián điệp hoạt động mạnh

   

 • D

  Đây là vựa lúa lớn nhất của nhà Nguyễn, có thể lấy chiến tranh nuôi chiến tranh

Câu 24 :

Tại sao sau khi chiếm được thành Gia Định, quân Pháp lại phải dùng thuốc nổ phá thành và rút xuống tàu chiến?

 • A

  Vì trong thành không có lương thực

   

 • B

  Vì trong thành không có vũ khí

   

 • C

  Vì quân triều đình phản công quyết liệt

   

 • D

  Vì các đội dân binh của Việt Nam ngày đêm bám sát và tiêu diệt

Câu 25 :

Vì sao thực dân Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Tây Nam Kì nhanh chóng, không tốn một viên đạn?

 • A

  Quân đội triều đình trang bị vũ khí quá kém.

   

 • B

  Triều đình bạc nhược, thiếu kiên quyết chống Pháp.

   

 • C

  Thực dân Pháp tấn công bất ngờ.

   

 • D

  Nhân dân không ủng hộ triều đình chống Pháp.

Câu 26 :

Vì sao quân đội triều đình nhà Nguyễn nhanh chóng thất thủ tại thành Hà Nội trong 2 lần quân Pháp tiến ra Bắc Kì (1873, 1883)

 • A

  Triều đình đã đầu hàng thực dân Pháp.

   

 • B

  Quân triều đình chống cự yếu ớt.

   

 • C

  Quân triều đình thực hiện chiến thuật phòng thủ, dựa vào thành đợi giặc, chưa kết hợp với nhân dân kháng chiến.

   

 • D

  Triều dình mải lo đối phó với phong trào đấu tranh của nhân dân.

Câu 27 :

Sự thất bại của phong trào Cần Vương đã đặt ra yêu cầu cấp thiết gì đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam?

 

 • A

  Phải có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh phù hợp

   

 • B

  Huy động kháng chiến của toàn dân để giành độc lập

   

 • C

  Phải liên kết các phong trào đấu tranh thành một khối thống nhất

   

 • D

  Phải tăng cường sức mạnh quân sự để có thể đương đầu với Pháp

Câu 28 :

Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

 • A

  Khởi nghĩa Hương Khê

   

 • B

  Khởi nghĩa Yên Thế

   

 • C

  Khởi nghĩa ở vùng Tây Bắc và hạ lưu sông Đà

   

 • D

  Khởi nghĩa của đồng bào Tây Nguyên

Câu 29 :

Vì sao năm 1908 phong trào Đông du tan rã?

 

 • A

  Phụ huynh đòi đưa con em về nước trước thời hạn

   

 • B

  Đã hết thời gian đào tạo, học sinh phải về nước

   

 • C

  Phan Bội Châu thấy không có tác dụng nên đưa học sinh về nước

   

 • D

  Chính phủ Nhật Bản câu kết với thực dân Pháp ở Đông Dương, trục xuất số lưu học sinh Việt Nam, kể cả Phan Bội Châu

Câu 30 :

Đâu không phải nguyên nhân Nguyễn Tất Thành chọn Pháp làm điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước?

 • A

  Muốn đánh đuổi kẻ thù phải hiểu rõ kẻ thù đó

   

 • B

  Nơi đặt trụ sở của Quốc tế Cộng sản – tổ chức ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

   

 • C

  Để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình

   

 • D

  Tìm hiểu xem điều gì ẩn sau “tự do- bình đẳng- bác ái”

Câu 31 :

Chế độ phong kiến khủng hoảng và nguy cơ bị thực dân phương Tây xâm lược vào giữa thế kỉ XIX đã đặt ra yêu cầu lịch sử gì cho nhà Nguyễn?

 • A

  Kháng chiến chống ngoại xâm để bảo vệ độc lập dân tộc

   

 • B

  Thống nhất thị trường dân tộc

   

 • C

  Đưa ra những chính sách để củng cố quân sự. 

 • D

  Tiến hành cải cách để nâng cao sức nước, sức dân và có chính sách ngoại giao phù hợp

Câu 32 :

Vì sao trong cuộc chạy đua với các nước tư bản phương Tây, tư bản Pháp lại có thể “bám sâu” được vào Việt Nam?

 • A

  Buôn bán, trao đổi hàng hóa với Việt Nam từ lâu đời

   

 • B

  Thực dân Anh đang bận rộn xâm chiếm Ấn Độ

   

 • C

  Vai trò của Hội truyền giáo nước ngoài của Pháp ở Việt Nam

   

 • D

  Thông qua buôn bán vũ khí với triều đình nhà Nguyễn

Câu 33 :

Nguyên nhân chủ yếu nào khiến nhà Nguyễn chấp nhận kí hiệp ước Nhâm Tuất (1862)?

 • A

  Lo sợ sự phát triển của phong trào đấu tranh của nhân dân

   

 • B

  Lo sợ trước sức mạnh của thực dân Pháp

   

 • C

  Sai lầm trong nhận thức về kẻ thù

   

 • D

  Tạm thời hòa hoãn để chuẩn bị đánh lâu dài

Câu 34 :

Đâu không phải là lý do để đến năm 1873 Pháp mới tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất?

 • A

  Tác động của cuộc chiến tranh Pháp- Phổ

   

 • B

  Ảnh hưởng của công xã Pari 1871

   

 • C

  Pháp tìm ra con đường sông Hồng để tham nhập vào phía Nam Trung Hoa

   

 • D

  Bận đàn áp phong trào cách mạng ở Trung Quốc

Câu 35 :

Hạn chế của các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam là

 • A

  chỉ diễn ra trên địa bàn rừng núi hiểm trở.

 • B

  tinh thần chiến đấu của nghĩa quân chưa quyết liệt.

 • C

  nặng về phòng thủ, ít chủ động tiến công.

 • D

  chưa được quần chúng nhân dân ủng hộ.

Câu 36 :

Nội dung nào không phải là nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam (1858 - 1884)?

 • A

  Triều đình thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn.

 • B

  Nhân dân thiếu quyết tâm kháng chiến.

 • C

  Triều đình chỉ chủ trương đàm phán, thương lượng.

 • D

  Nhân dân không ủng hộ triều đình kháng chiến.

Câu 37 :

Yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến việc tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành?

 • A

  Do mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai

 • B

  Phong trào cách mạng thế giới diễn ra mạnh mẽ cổ vũ cách mạng Việt Nam

 • C

  Do tinh thần yêu nước thương dân, ý chí đánh đuổi giặc Pháp của Nguyễn Tất Thành

 • D

  Những hoạt động yêu nước của các vị tiền bối diễn ra sôi nổi nhưng đều thất bại

Câu 38 :

Thách thức chung lớn nhất mà Việt Nam và các quốc gia ở khu vực châu Á phải đối mặt từ giữa thế kỉ XIX là

 • A

  Tiến hành cải cách hay thủ cựu

   

 • B

  Đương đầu với nguy cơ bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây

   

 • C

  Khôi phục chế độ phong kiến đang trên đường khủng hoảng suy vong

   

 • D

  Xoa dịu những mâu thuẫn trong lòng xã hội đang phát triển gay gắt

Câu 39 :

“Nghìn muôn ức triệu người chung góp

Xây dựng nên cơ nghiệp nước nhà

Người dân ta, của dân ta

Dân là dân nước, nước là nước dân”

Đoạn thơ trên đây đã thể hiện sự chuyển biến tiến bộ gì trong nhận thức của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX?

 • A

  Gắn trung quân với ái quốc

   

 • B

  Gắn dân với nước

   

 • C

  Gắn độc lập dân tộc với chế độ quân chủ lập hiến

   

 • D

  Gắn độc lập dân tộc với chế độ cộng hoà

Câu 40 :

Từ chính sách ngoại giao sai lầm của nhà Nguyễn, Việt Nam rút ra bài học gì trong công cuộc đổi mới hiện nay?

 • A
  Đổi mới phát triển kinh tế gắn với mở cửa, tăng cường hợp tác để phát triển toàn diện.
 • B
  Cải cách toàn diện triệt để.
 • C
  Mở cửa cải cách, tự do tín ngưỡng.
 • D
  Tự do tôn giáo.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Giữa thế kỉ XIX Việt Nam bị cô lập với bên ngoài là do?

 • A

  Công nghiệp Việt Nam không phát triển

 • B

  Chính sách bế quan tỏa cảng của nhà Nguyễn

 • C

  Chính sách cấm đạo

 • D

  Nông nghiệp không phát triển

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chính sách “bế quan tỏa cảng” của nhà Nguyễn đã khiến cho nước ta bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Câu 2 :

 Ngày 1-9-1858, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

 • A

  Liên quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng

   

 • B

  Quân Pháp tấn công Bắc Kì lần thứ nhất

   

 • C

  Liên quân Pháp - Tây Ban Nha chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam

   

 • D

  Quân Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ hai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sáng ngày 1-9-1858, sau khi đưa thư buộc quân triều đình nộp thành nhưng không đợi trả lời, liên quân Pháp - Tây Ban Nha đã nổ súng và đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà, chính thức mở cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Câu 3 :

Văn bản nào của Liên Hợp Quốc là cơ sở pháp lý quốc tế mà Việt Nam có thể vận dụng trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo?

 • A

  Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC)

 • B

  Công ước Luật biển 1982

 • C

  Bộ quy tắc ứng xử tại biển Đông (COC)

 • D

  Đối thoại Shangri-La

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Liên hệ hiểu biết thực tế để trả lời

Lời giải chi tiết :

Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc có hiệu lực từ ngày 16/11/1994 là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng Việt Nam có thể vận dụng trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Vì nó bao gồm 320 điều khoản và 9 Phụ lục, với hơn 1000 quy phạm pháp luật, quy định về một trật tự pháp lý quốc tế mới đối với tất cả các vấn đề về biển và đại dương, bao gồm cả đáy biển và lòng đất dưới đáy biển.

Đáp án A, C là những tuyên bố của các nước ASEAN trong đó COC vẫn đang trong quá trình đàm phán

Đáp án D là một diễn đàn đối thoại giữa các quốc gia không phải luật pháp

Câu 4 :

Vì sao trật tự Ianta lại mang tính tích cực và tiến bộ hơn so với trật tự Véc-xai - Oasinhtơn?

 • A

  Do tham dự hội nghị đều là những nước tư bản dân chủ tiến bộ

 • B

  Do ảnh hưởng của chương trình 14 điểm

 • C

  Do sức ép của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

 • D

  Do những bài học rút ra từ trước và có sự tham dự của Liên Xô

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại bối cảnh diễn ra hội nghị Ianta và thành phần tham dự hội nghị để nhận xét, đánh giá

Lời giải chi tiết :

Sở dĩ trật tự Ianta lại mang tính tích cực và tiến bộ hơn so với trật tự Véc-xai- Oasinhtơn do

- Các cường quốc đã rút ra được bài học từ trật tự Véc-xai- Oasinhtơn: trật tự Véc-xai- Oasinhtơn được thiết lập sau chiến tranh thế giới thứ nhất không giải quyết được mâu thuẫn cơ bản trên thế giới, mà còn làm căng thẳng thêm mâu thuẫn giữa các nước thắng trận với các nước bại trận, các nước thắng trận với nhau => quan hệ giữa các nước thời kì này giống như hình ảnh ngọn núi lửa => bài học rút ra: cần đưa ra những quyết định thỏa mãn được yêu cầu của các nước thắng trận nhưng cũng không quá khắt khe với các nước bại trận để hạn chế tối đa những mâu thuẫn

- Sự tham gia của Liên Xô (lực lượng hòa bình, dân chủ đi đầu trong phong trào cách mạng thế giới) với tư cách là một cường quốc chủ chốt trong hội nghị đã giúp hạn chế tham vọng của các nước đế quốc

Câu 5 :

Là một tổ chức chuyên môn của Liên Hợp quốc hoạt động có hiệu quả ở Việt Nam. UNESCO là tên viết tắt của tổ chức nào?

 • A

  Y tế thế giới.

 • B

  Nông nghiệp thế giới.

 • C

  Kinh tế thế giới.

 • D

  Văn hóa, Giáo dục và Khoa học thế giới.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (tiếng Anh: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, viết tắt UNESCO) là một trong những tổ chức chuyên môn lớn của Liên hiệp quốc, hoạt động với mục đích "thắt chặt sự hợp tác giữa các quốc gia về giáo dục, khoa học và văn hoá để đảm bảo sự tôn trọng công lý, luật pháp, nhân quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo" (trích Công ước thành lập UNESCO).

Câu 6 :

Theo Hội nghị Ianta, để nhanh chóng kết thúc nhanh chiến tranh, ba cường quốc đã thống nhất điều gì?

 • A

  Mĩ sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt quân phiệt Nhật

 • B

  Thành lập tổ chức Liên Hợp quốc

 • C

  Hồng quân Liên Xô tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức ở Bec-lin.

 • D

  Sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại những thỏa thuận về việc đóng quân, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.  

Lời giải chi tiết :

Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

Câu 7 :

Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, nguyên tắc nào của Liên hợp quốc có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình thế giới?

 • A

  Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

 • B

  Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

 • C

  Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc.

 • D

  Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp quốc.

Lời giải chi tiết :

Liên Hợp quốc hoạt động dựa trên các nguyên tắc sau:

- Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

- Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

- Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

- Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc).

Trong đó, nguyên tắc cơ bản nhất, có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình thế giới là chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc). Đây là 5 nước đại diện cho cả hai phe Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa.

Câu 8 :

Việc hợp tác quốc tế giữa các quốc gia trong tổ chức Liên Hợp quốc dựa trên cơ sở nền tảng nào?

 • A

  Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

 • B

  Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

 • C

  Tôn trọng quyền bình đẳng và quyền tự quyết.

 • D

  Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại mục đích hoạt động của Liên hợp quốc.

Lời giải chi tiết :

Hiến chương của Liên hợp quốc đã nêu rõ mục đích của tổ chức này là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các quốc gia.

Các đáp án A, B, D là nguyên tắc hoạt động của ASEAN.

Câu 9 :

Chính sách nào của nhà Nguyễn đã gây ra mâu thuẫn và rạn nứt khối đại đoàn kết dân tộc?

 • A

  “Bế quan tỏa cảng” 

 • B

  “Cấm đạo”

 • C

  “Đối ngoại”

 • D

  “Cấm khai khẩn đất hoang”

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chính sách đối ngoại sai lầm “cấm đạo”, đuổi các giáo sĩ phương Tây đã gây ra những mâu thuẫn, làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc, gây bất lợi cho sự nghiệp kháng chiến sau này.

Câu 10 :

Lần đầu tiên, Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong nhiệm kì nào?

 • A

  2008 - 2009.

 • B

  2011 - 2012.

 • C

  2018 - 2019.

 • D

  2020 - 2021.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ngày 16-10-2007, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Việt Nam làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kì 2008 - 2009.

Câu 11 :

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, việc giải giáp Quân đội Nhật ở Đông Dương được giao cho quân đội Anh và quân đội Trung Hoa Dân Quốc là thỏa thuận tại hội nghị

 • A

  Xan Phranxixco

 • B

  Mátxcơva

 • C

  Hội nghị Ianta

 • D

  Pôtxđam

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Theo thỏa thuận của Hội nghị Pôtxđam (Đức), việc giải giáp quân Nhật ở Đông Dương được giao cho quân đội Anh vào phía Nam vĩ tuyến 16 và quân đội Trung Hoa Dân quốc vào phía Bắc.

Câu 12 :

Nội dung nào không phải là quyết định của hội nghị Ianta (2 - 1945)?

 • A

  Thỏa thuận đóng quân và phân chia khu vực ảnh hưởng

 • B

  Thống nhất phải tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, Nhật Bản.

 • C

  Đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.

 • D

  Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hội nghị Ianta (2-1945) thông qua các quyết định quan trọng sau:

- Thống nhất tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, Nhật Bản.

- Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

- Thỏa thuận việc đóng quân và phân chia khu vực ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

=> Đáp án C: không thuộc nội dung của hội nghị Ianta.

Câu 13 :

Liên hợp quốc quyết định lấy ngày 24-10 hàng năm làm ngày Liên hợp quốc là vì đó là ngày

 • A

  Kết thúc chiến tranh lạnh.

 • B

  Bế mạc hội nghị Ianta.

 • C

  Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực.

 • D

  Khai mạc lễ thành lập Liên hợp quốc.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ngày 24-10-1945, sau khi được Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn, bản hiế chương chính thức có hiệu lực. Từ đó, Liên hợp quốc quyết đinh lấy ngày 24-10 hàng năm làm ngày Liên hợp quốc.

Câu 14 :

Nông nghiệp nước ta giữa thế kỉ XIX như thế nào?

 • A

  Sa sút

 • B

  Có bước phát triển

 • C

  Nhà Nguyễn nắm độc quyền

 • D

  Ruộng đất được chia cho người dân

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi thực dân Pháp xâm lược, nền nông nghiệp của Việt Nam sa sút. Nhiều cuộc khẩn hoang được tổ chức quy mô nhưng đất đai khai khẩn được lại rơi vào tay địa chủ.

Câu 15 :

Trong khi Pháp đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan ở chiến trường Gia Định và Đà Nẵng (1860) thì trong triều đình Nguyễn đã diễn ra tình trạng gì?

 • A

  Phân hóa, tư tưởng chủ hòa làm lòng người li tán

   

 • B

  Tiếp tục bàn kế hoạch đánh Pháp

   

 • C

  Tập trung lực lượng đánh Pháp

   

 • D

  Kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Pháp bị sa lầy ở cả hai nơi (Đà Nẵng và Gia Định), rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc này trong triều đình nhà Nguyễn có sự phân hóa, tư tưởng chủ hòa làm lòng người li tán

Câu 16 :

Sau thất bại trong kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” ở Gia Định, Pháp buộc phải chuyển sang

 

 • A

  Đánh chắc tiến chắc

   

 • B

  Chinh phục từng gói nhỏ

   

 • C

  Đánh phủ đầu

   

 • D

  Chinh phục từng địa phương

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sau khi thất bại trong kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” ở Gia Định, buộc địch phải chuyển sang kế hoạch đánh lâu dài, “chinh phục từng gói nhỏ”.

Câu 17 :

Việt Nam Quang phục hội đã có những hoạt động gì để gây tiếng vang trong nước và thức tỉnh đồng bào?

 

 • A

  Tổ chức tuyên truyền vận động đối với quần chúng cách mạng trong nước

   

 • B

  Mở lớp huấn luyện đội ngũ cán bộ tại Quảng Châu

   

 • C

  Cử người bí mật về nước trừ khử những tên thực dân đầu sỏ, kể cả Toàn quyền Anbe Xarô và những tên tay sai đắc lực

   

 • D

  Tiến hành bạo động vũ trang ở trong nước

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào hoạt động của Việt Nam Quang phục hội để trả lời

Lời giải chi tiết :

Để gây tiếng vang trong nước và thức tỉnh đồng bào, Việt Nam Quang phục hội đã cử người bí mật về nước để trừ khử những tên thực dân đầu sỏ, kể cả toàn quyền Anbe Xarô và những tay sai đắc lực của chúng.

Câu 18 :

Để thực hiện chủ trương cầu viện Nhật Bản giúp đỡ đánh Pháp, Phan Bội Châu đã tổ chức phong trào

 

 • A

  Duy tân      

   

 • B

  Đông du

   

 • C

  Bạo động chống Pháp       

   

 • D

  “Chấn hưng nội hóa”

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Để thực hiện chủ trương cầu viện Nhật Bản, Hội Duy tân tổ chức phong trào Đông Du, đưa thanh niên Việt Nam sang học tập tại các trường của Nhật Bản, chuẩn bị lực lượng chống Pháp

Câu 19 :

Một trong những hoạt động của Việt Nam Quang phục hội khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ là

 

 • A

  tuyên truyền, tố cáo tội ác của thực dân Pháp

   

 • B

  vận động binh lính người Việt trong quân đội Pháp tham gia đấu tranh

   

 • C

  tổ chức các cuộc bạo động: phá đường sắt, nhà lao, tấn công đồn lính

   

 • D

  kết hợp đấu tranh chính trị- vũ trang chống Pháp và chống phong kiến

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Một trong những hoạt động của Việt Nam Quang phục hội là tiến hành một số cuộc bạo động như: phá đường sắt, nhà lao, tấn công đồn lính.

Câu 20 :

Ngày 5-6-1911 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

 

 • A

  Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

   

 • B

  Việt Nam Quang phục hội được thành lập

   

 • C

  Phong trào kháng thuế ở Trung Kì bùng nổ

   

 • D

  Trường Đông Kinh nghĩa thục được thành lập

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ngày 5-6-1911, tại bến cảng nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Việt Nam, ra đi tìm đường cứu nước trên con tàu La-tu-sơ-Tơ-rê-vin

Câu 21 :

Hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là

 

 • A

  Đấu tranh chính trị

   

 • B

  Đấu tranh kinh tế

   

 • C

  Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động

   

 • D

  Bạo động vũ trang

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất công nhân Việt Nam đã kết hợp đấu tranh đồi quyền lợi kinh tế với bạo động vũ trang.

Câu 22 :

Duyên cớ để liên quân Pháp- Tây Ban Nha nổ súng xâm lược Việt Nam ngày 1-9-1858 là

 

 • A

  Chính sách cấm đạo, giết đạo của nhà Nguyễn

   

 • B

  Nhu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công

   

 • C

  Triều đình Nguyễn từ chối nhận quốc thư của chính phủ Pháp

   

 • D

  Triều đình Nguyễn không cho thương nhân châu Âu đến Việt Nam buôn bán

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào chính sách cai trị đất nước của nhà Nguyễn để trả lời

Lời giải chi tiết :

Trước dã tâm xâm lược của thực dân Pháp, triều đình Nguyễn đã thi hành chính sách cấm đạo, giết đạo. Điều này đã tạo ra cái cớ bảo vệ những người theo Thiên chúa giáo bị nhà Nguyễn đàn áp để liên quân Pháp- Tây Ban Nha nổ súng xâm lược Việt Nam

Câu 23 :

Đâu không phải nguyên nhân thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm điểm mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam?

 • A

  Đà Nẵng là cảng nước sâu tàu chiến dễ dàng ra vào

   

 • B

  Gần với kinh đô Huế để thực hiện ý đồ đánh nhanh thắng nhanh

   

 • C

  Đội ngũ giáo dân, gián điệp hoạt động mạnh

   

 • D

  Đây là vựa lúa lớn nhất của nhà Nguyễn, có thể lấy chiến tranh nuôi chiến tranh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đà Nẵng là một hải cảng sâu và rộng, tàu chiến có thể ra vào dễ dàng. Hơn nữa Đà Nẵng chỉ cách Huế khoảng 100 km, phù hợp với ý đồ đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp. Tại đây có nhiều người theo đạo Thiên Chúa và một số gián điệp đội lốt thầy tu đã dọn đường cho cuộc chiến tranh của quân Pháp…=> Pháp quyết định chọn Đà Nẵng làm điểm mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam

Câu 24 :

Tại sao sau khi chiếm được thành Gia Định, quân Pháp lại phải dùng thuốc nổ phá thành và rút xuống tàu chiến?

 • A

  Vì trong thành không có lương thực

   

 • B

  Vì trong thành không có vũ khí

   

 • C

  Vì quân triều đình phản công quyết liệt

   

 • D

  Vì các đội dân binh của Việt Nam ngày đêm bám sát và tiêu diệt

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào cuộc kháng chiến của nhân dân Gia Định để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết :

Mặc dù đã chiếm được thành Gia Định nhưng thực dân Pháp lại phải đối mặt với những khó khăn mới. Các đội nghĩa quân ngày đêm bám sát, tìm cách bao vây tiêu diệt. Hoảng sợ, quân Pháp đã phải quyết định phá hủy thành Gia Định và rút xuống các tàu chiến

Câu 25 :

Vì sao thực dân Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Tây Nam Kì nhanh chóng, không tốn một viên đạn?

 • A

  Quân đội triều đình trang bị vũ khí quá kém.

   

 • B

  Triều đình bạc nhược, thiếu kiên quyết chống Pháp.

   

 • C

  Thực dân Pháp tấn công bất ngờ.

   

 • D

  Nhân dân không ủng hộ triều đình chống Pháp.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi quân Pháp kéo đến thành Vĩnh Long, đại diện của triều đình là Phan Thanh Giản đã chủ động giao thành và yêu cầu các thành Hà Tiên, An Giang đầu hàng

=> Thái độ bạc nhược của triều đình đã giúp cho thực dân Pháp chiếm được các tỉnh miền Tây Nam Kì chỉ trong vòng 5 ngày mà không tốn một viên đạn

Câu 26 :

Vì sao quân đội triều đình nhà Nguyễn nhanh chóng thất thủ tại thành Hà Nội trong 2 lần quân Pháp tiến ra Bắc Kì (1873, 1883)

 • A

  Triều đình đã đầu hàng thực dân Pháp.

   

 • B

  Quân triều đình chống cự yếu ớt.

   

 • C

  Quân triều đình thực hiện chiến thuật phòng thủ, dựa vào thành đợi giặc, chưa kết hợp với nhân dân kháng chiến.

   

 • D

  Triều dình mải lo đối phó với phong trào đấu tranh của nhân dân.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào cách thức tác chiến của quân triều đình để phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết :

Trong hai lần Pháp tiến quân ra Bắc Kì lần 1 và lần 2, triều đình Huế vẫn thực hiện chiến thuật phòng thù, dựa vào thành để đợi giặc, chưa kết hợp với nhân dân kháng chiến. Chính vì thế, quân đội triều đình nhà Nguyễn đã nhà Nguyễn đã nhanh chóng thất thủ tại thành Hà Nội.

Câu 27 :

Sự thất bại của phong trào Cần Vương đã đặt ra yêu cầu cấp thiết gì đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam?

 

 • A

  Phải có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh phù hợp

   

 • B

  Huy động kháng chiến của toàn dân để giành độc lập

   

 • C

  Phải liên kết các phong trào đấu tranh thành một khối thống nhất

   

 • D

  Phải tăng cường sức mạnh quân sự để có thể đương đầu với Pháp

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào ý nghĩa của phong trào Cần Vương để suy luận trả lời

Lời giải chi tiết :

Xuất phát từ nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương là:

+ Các cuộc khởi nghĩa diễn ra lẻ tẻ, tự phát

+ Thiếu sự lãnh đạo và đường lối cách mạng đúng đắn

+ Phương tiện, vũ khí còn thô sơ, lạc hậu

+ Hạn chế của ý thức hệ phong kiến, Khẩu hiệu Cần Vương- Giúp vua cứu nước, khôi phục lại vương triều phong kiến, chỉ đáp ứng được một phần nhỏ lợi ích trước mắt của giai cấp phong kiến, về thực chất không đáp ứng được một cách triệt để yêu cầu khách quan của sự phát triển xã hội và nguyện vọng của nhân dân là xóa bỏ giai cấp phong kiến, chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc.

Trong đó, nguyên nhân quan trọng nhất là chưa có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối cách mạng đúng đắn. Điều này cho thấy xã hội Việt Nam đang lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo

=> Yêu cầu cấp thiết đối với cuộc đấu tranh của giải phóng dân tộc của nhân dân ta là cần có giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đấu tranh phù hợp.

Câu 28 :

Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

 • A

  Khởi nghĩa Hương Khê

   

 • B

  Khởi nghĩa Yên Thế

   

 • C

  Khởi nghĩa ở vùng Tây Bắc và hạ lưu sông Đà

   

 • D

  Khởi nghĩa của đồng bào Tây Nguyên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc điểm các phong trào đấu tranh chống Pháp cuối thế kỉ XIX để suy luận trả lời

Lời giải chi tiết :

Khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa vũ trang kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX từ năm 1884 đến năm 1913.

Câu 29 :

Vì sao năm 1908 phong trào Đông du tan rã?

 

 • A

  Phụ huynh đòi đưa con em về nước trước thời hạn

   

 • B

  Đã hết thời gian đào tạo, học sinh phải về nước

   

 • C

  Phan Bội Châu thấy không có tác dụng nên đưa học sinh về nước

   

 • D

  Chính phủ Nhật Bản câu kết với thực dân Pháp ở Đông Dương, trục xuất số lưu học sinh Việt Nam, kể cả Phan Bội Châu

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tháng 8-1908, Chính phủ Nhật Bản câu kết với thực dân Pháp ở Đông Dương, trục xuất số lưu học sinh Việt Nam, kể cả thủ lĩnh Phan Bội Châu. Chính vì thế, phong trào Đông Du tan rã.

Câu 30 :

Đâu không phải nguyên nhân Nguyễn Tất Thành chọn Pháp làm điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước?

 • A

  Muốn đánh đuổi kẻ thù phải hiểu rõ kẻ thù đó

   

 • B

  Nơi đặt trụ sở của Quốc tế Cộng sản – tổ chức ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

   

 • C

  Để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình

   

 • D

  Tìm hiểu xem điều gì ẩn sau “tự do- bình đẳng- bác ái”

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử nước ta và Pháp những năm đầu thế kỉ XX để suy luận trả lời

Lời giải chi tiết :

Sở dĩ Nguyễn Tất Thành chọn Pháp làm điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của mình là do

- Người sớm dược tiếp xúc với văn minh Pháp với khẩu hiểu “tự do- bình đẳng- bác ái” nên người muốn tìm hiểu xem điều gì ẩn náy đằng sau những từ ấy

- Pháp là một nước hùng mạnh nên Người muốn đến Pháp để tìm hiểu xem nước Pháp làm như thế nào rồi trở về giúp đồng bào mình.

- Pháp là kẻ thù trực tiếp của nhân dân Việt Nam. Muốn đánh đuổi kẻ thù phải hiểu rõ kẻ thù đó

Câu 31 :

Chế độ phong kiến khủng hoảng và nguy cơ bị thực dân phương Tây xâm lược vào giữa thế kỉ XIX đã đặt ra yêu cầu lịch sử gì cho nhà Nguyễn?

 • A

  Kháng chiến chống ngoại xâm để bảo vệ độc lập dân tộc

   

 • B

  Thống nhất thị trường dân tộc

   

 • C

  Đưa ra những chính sách để củng cố quân sự. 

 • D

  Tiến hành cải cách để nâng cao sức nước, sức dân và có chính sách ngoại giao phù hợp

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử Việt Nam giữa thế kỉ XIX để suy luận trả lời

Lời giải chi tiết :

Đến giữa thế kỉ XIX, Việt Nam phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Chế độ phong kiến ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Các nước thực dân phương Tây nhòm ngó và chuẩn bị xâm lược Việt Nam. Tình hình đó đòi hỏi nhà Nguyễn phải tiến hành cải cách để giải phóng sức sản xuất, nâng cao sức nước sức dân, đồng thời có chính sách đối ngoại phù hợp với các nước thực dân phương Tây

Câu 32 :

Vì sao trong cuộc chạy đua với các nước tư bản phương Tây, tư bản Pháp lại có thể “bám sâu” được vào Việt Nam?

 • A

  Buôn bán, trao đổi hàng hóa với Việt Nam từ lâu đời

   

 • B

  Thực dân Anh đang bận rộn xâm chiếm Ấn Độ

   

 • C

  Vai trò của Hội truyền giáo nước ngoài của Pháp ở Việt Nam

   

 • D

  Thông qua buôn bán vũ khí với triều đình nhà Nguyễn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào những hoạt động chuẩn bị xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp để phân tích, nhận xét.

Lời giải chi tiết :

Tư bản Pháp không phải là người đầu tiên đến Việt Nam nhưng lại là người “bám trụ” đến cuối cùng ở Việt Nam thông qua vai trò của Hội truyền giáo nước ngoài của Pháp. Các giáo sĩ đội lốt gián điệp đã tích cực hoạt động, gây dụng cơ sở ở cả trong Nam ngoài Bắc và trở thành người đi tiên phong vạch đường cho cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Câu 33 :

Nguyên nhân chủ yếu nào khiến nhà Nguyễn chấp nhận kí hiệp ước Nhâm Tuất (1862)?

 • A

  Lo sợ sự phát triển của phong trào đấu tranh của nhân dân

   

 • B

  Lo sợ trước sức mạnh của thực dân Pháp

   

 • C

  Sai lầm trong nhận thức về kẻ thù

   

 • D

  Tạm thời hòa hoãn để chuẩn bị đánh lâu dài

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào thái độ của triều đình Nguyễn để phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân chủ yếu khiến Triều đình Nguyễn chấp nhận kí hiệp ước Nhâm Tuất (1862) là do sai lầm trong nhận thức về kẻ thù. Triều đình Nguyễn đứng đầu là vua Tự Đức ban đầu chỉ nghĩ rằng người Pháp đến Việt Nam chỉ để đòi những quyền lợi buôn bán nên chấp nhận đàm phán nhượng cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế, chứ không nhận thức được dã tâm xâm lược của chúng

Câu 34 :

Đâu không phải là lý do để đến năm 1873 Pháp mới tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất?

 • A

  Tác động của cuộc chiến tranh Pháp- Phổ

   

 • B

  Ảnh hưởng của công xã Pari 1871

   

 • C

  Pháp tìm ra con đường sông Hồng để tham nhập vào phía Nam Trung Hoa

   

 • D

  Bận đàn áp phong trào cách mạng ở Trung Quốc

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào bối cảnh lịch sử để trả lời

Lời giải chi tiết :

Đến trước năm 1873, thực dân Pháp đã ổn định được nền thống trị ở Nam Kì. Tuy nhiên  ở Pháp lại diễn ra cuộc chiến tranh Pháp- Phổ (1870- 1871) và công xã Pari (1871). Sau khi phát hiện con đường sông hồng để xâm nhập và miền Nam Trung Hoa và để tránh bị thực dân Anh hớt tay trên, đồng thời củng cố vùng Tây Nam Kì, năm 1873 quân Pháp quyết định mở cuộc tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất

Câu 35 :

Hạn chế của các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam là

 • A

  chỉ diễn ra trên địa bàn rừng núi hiểm trở.

 • B

  tinh thần chiến đấu của nghĩa quân chưa quyết liệt.

 • C

  nặng về phòng thủ, ít chủ động tiến công.

 • D

  chưa được quần chúng nhân dân ủng hộ.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhận xét, đánh giá hạn chế của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam.

Lời giải chi tiết :

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta tiêu biểu có phong trào Cần Vương và khởi nghĩa nông dân Yên Thế.

- Trong phong trào Cần Vương:

+ Khởi nghĩa Bãi Sậy: tổ chức chống lại các cuộc càn quét của Pháp, không chủ động tấn công. Dù chiến đâu quyết liệt nhưng sau đó cũng rơi vào bị động, cô lập.

+ Khởi nghĩa Ba Đình: chủ yếu xây dưng căn cứ Ba Đình và mở các cuộc tập kích toán lính trên đường hành quân và chặn đánh các đoàn xe tải của địch. Khi Pháp tiến hành bao vây căn cứ (1887) nghĩa quân dần tan rã.

+ Khởi nghĩa Hương Khê: xây dựng đại bản doanh ở 4 tỉnh Bắc Trung Kì, dù có điểm nổi bật là mở các cuộc tập kích nhưng đó cũng là khi Pháp mở các cuộc càn quét.

- Trong khởi nghĩa nông dân Yên Thế: cũng là nhằm chống lại bước chân bình định của thực dân Pháp.Trước những cuộc tiến công càn quét mới của giặc nghĩa quân phải rút dần lên vùng Bắc Yên Thế và tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống phòng thủ.

=> Như vậy, hạn chế chung của các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX là nặng về phòng thủ, ít chỉ động tấn công.

Câu 36 :

Nội dung nào không phải là nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam (1858 - 1884)?

 • A

  Triều đình thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn.

 • B

  Nhân dân thiếu quyết tâm kháng chiến.

 • C

  Triều đình chỉ chủ trương đàm phán, thương lượng.

 • D

  Nhân dân không ủng hộ triều đình kháng chiến.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phân tích hạn chế của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1858 - 1884.

Lời giải chi tiết :

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1884:

- Đáp án A, C: triều đình nặng về phòng thủ (xây dựng đại đòn Chí Hòa) và lần lượt kí các Hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp.

- Đáp án B: Nhân dân từ năm 1858 đến năm 1884 luôn kiên quyết đấu tranh chống Pháp, mặc dù từ Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), triều đình đã ra lệnh giải tán các toán nghĩa binh chống Pháp.

- Đáp án D: Nhân dân từ sau năm 1862 đến năm 1884 đã kết hợp chống triều đình và chống phong kiến đầu hàng.

Câu 37 :

Yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến việc tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành?

 • A

  Do mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai

 • B

  Phong trào cách mạng thế giới diễn ra mạnh mẽ cổ vũ cách mạng Việt Nam

 • C

  Do tinh thần yêu nước thương dân, ý chí đánh đuổi giặc Pháp của Nguyễn Tất Thành

 • D

  Những hoạt động yêu nước của các vị tiền bối diễn ra sôi nổi nhưng đều thất bại

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại bối cảnh Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước để phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Tất Thành từ sớm đã có chí “đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào”

- Tiếp thu truyền thống yêu nước của gia đình và quê hương, Nguyễn Tất Thành sớm có chí đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào. Người rất khâm phục tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối, nhưng không tán thành con đường của họ, nên quyết định tìm con đường cứu nước mới.

- Được tiếp xúc với văn minh Pháp, Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào, giải phóng dân tộc.

- Trong tình cảnh Việt Nam đang khủng hoảng về con đường cứu nước. Con đường cứu nước theo khuynh hướng phong kiến đã lỗi thời; con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản lại vừa thất bại với phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX. Một đòi hỏi tất yếu là phải tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc. Tìm đường cứu nước là trăn trở to lớn nhất, tìm được con đường cứu nước sẽ mở ra con đường giải phóng dân tộc, giải quyết mâu thuẫn dân tộc đang diễn ra gay gắt hơn bao giờ hết.

=> Trong bối cảnh lịch sử đó, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu dân, cứu nước, giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Tinh thần yêu nước và ý chí đánh đuổi giặc Pháp của Nguyễn Tất Thành là yếu tố đóng vai trò quyết định đến việc tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành.

Câu 38 :

Thách thức chung lớn nhất mà Việt Nam và các quốc gia ở khu vực châu Á phải đối mặt từ giữa thế kỉ XIX là

 • A

  Tiến hành cải cách hay thủ cựu

   

 • B

  Đương đầu với nguy cơ bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây

   

 • C

  Khôi phục chế độ phong kiến đang trên đường khủng hoảng suy vong

   

 • D

  Xoa dịu những mâu thuẫn trong lòng xã hội đang phát triển gay gắt

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Liên hệ hoàn cảnh lịch sử khu vực và trong nước giữa thế kỉ XIX để trả lời

Lời giải chi tiết :

Từ giữa thế kỉ XIX, xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm thị trường và thuộc địa, các nước thực dân phương Tây đã đẩy mạnh quá trình xâm lược thuộc địa. Châu Á là một khu vực hội tụ đầy đủ các yếu tố “hấp dẫn” cả về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và nguồn nhân công rẻ mạt. Chính vì thế, khu vực này là một trong những đối tượng hàng đầu trong quá trình xâm lược thuộc địa của thực dân phương Tây.

=> Thức chung lớn nhất mà Việt Nam và các quốc gia ở khu vực châu Á phải đối mặt từ giữa thế kỉ XIX là đương đầu với cuộc xâm lược vũ trang và nguy cơ bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây.

Câu 39 :

“Nghìn muôn ức triệu người chung góp

Xây dựng nên cơ nghiệp nước nhà

Người dân ta, của dân ta

Dân là dân nước, nước là nước dân”

Đoạn thơ trên đây đã thể hiện sự chuyển biến tiến bộ gì trong nhận thức của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX?

 • A

  Gắn trung quân với ái quốc

   

 • B

  Gắn dân với nước

   

 • C

  Gắn độc lập dân tộc với chế độ quân chủ lập hiến

   

 • D

  Gắn độc lập dân tộc với chế độ cộng hoà

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào đoạn thơ và hiểu biết về cuộc đời của Phan Bội Châu để trả lời

Lời giải chi tiết :

Phan Bội Châu là người xuất thân từ cửa Khổng, sân Trình nên chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng trung quân - ái quốc. Yêu nước là phải trung với vua và ngược lại. Tuy nhiên, đến đầu thế kỉ XX, trong nhận thức của Phan Bội Châu đã có sự chuyển biến lớn khi ông đã gắn liền khái niệm dân - nước với nhau, bắt đầu có ý thức về dân chủ dân quyền.

Câu 40 :

Từ chính sách ngoại giao sai lầm của nhà Nguyễn, Việt Nam rút ra bài học gì trong công cuộc đổi mới hiện nay?

 • A
  Đổi mới phát triển kinh tế gắn với mở cửa, tăng cường hợp tác để phát triển toàn diện.
 • B
  Cải cách toàn diện triệt để.
 • C
  Mở cửa cải cách, tự do tín ngưỡng.
 • D
  Tự do tôn giáo.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phân tích chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn cuối thế kỉ XIX, liên hệ với thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Lời giải chi tiết :

- Chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX: có nhiều sai lầm, đặc biệt là chính sách cấm đạo, đuổi giáo sĩ phương Tây, gây ra những mâu thuẫn, làn rạn nứt khối đoàn kết dân tộc, gây bất lợi cho sự nghiệp kháng chiến sau này.

- Việt Nam trong công cuộc đổi mới hiện nay cần phải chú ý rút ra một số bài học kinh nghiệm từ những sai lầm đó để đề ra những đường lối đúng đắn phù hợp với tình hình thế giới và trong nước trong chính sách ngoại giao nói riêng và trong đường lối phát triển đất nước về mọi mặt nói chung, đặc biệt là tập trung phát triển kinh tế gắn liền với mở cửa, tăng cường hợp tác để phát triển toàn diện hơn. Mở cửa không chỉ hòa chung với xu thế chung của thế giới mà còn học hỏi được thành tựu khoa học - kĩ thuật, trình độ quản lí và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Cải cách và đổi mới giúp Việt Nam tăng trường nhanh, phát triển bền vững, có khả năng cạnh tranh với thị trường thế giới.

close