Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 1 - Đề số 1

Đề bài

Câu 1 :

Sự khởi sắc của ASEAN trong quá trình hoạt động được đánh dấu bằng hiệp ước nào?

 • A

  Tuyên bố ZOPFAN

 • B

  Hiệp ước hòa bình, thân thiện

 • C

  Hiệp ước thân thiện và hợp tác

 • D

  Tuyên bố Bali

Câu 2 :

Đâu là điểm mới trong quan hệ đối ngoại của các nước Tây Âu từ thập kỉ 90 trở đi?

 • A

  Mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở châu Á, Phi, Mĩ Latinh, Đông Âu và SNG.

   

 • B

  Tăng cường phụ thuộc vào Mĩ, mở rộng quan hệ với các nước tư bản.

   

 • C

  Cố gắng hạn chế ảnh hưởng của Mĩ, mở rộng quan hệ với các nước khu vực Mĩ latinh.

   

 • D

  Mở rộng quan hệ với các nước tư bản phát triển, các nước Đông Âu.

Câu 3 :

Ở thập kỉ 90 của thế kỉ XX, Mĩ đã triển khai chiến lược gì trong chính sách đối ngoại của mình?

 • A

  Ngăn đe thực tế

   

 • B

  Cam kết và mở rộng

   

 • C

  Phản ứng linh hoạt

   

 • D

  Trả đũa ồ ạt

Câu 4 :

Quốc gia nào được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh”?

 • A

  Áchentina

   

 • B

  Chilê

   

 • C

  Nicaragoa

   

 • D

  Cuba

Câu 5 :

Ý nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

 • A

  Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, quân sự quốc tế và khu vực

 • B

  Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế

 • C

  Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn

 • D

  Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia

Câu 6 :

Tháng 12-1989 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trong quan hệ quốc tế?

 • A

  Trật tự hai cực Ianta sụp đổ

   

 • B

  Nước Đức được thống nhất

   

 • C

  Bức tường Béc lin sụp đổ

   

 • D

  Chiến tranh lạnh chấm dứt

Câu 7 :

Trung Quốc đã phóng thành công tàu cùng người bay vào vũ trụ vào khoảng thời gian nào?

 • A

  1999

   

 • B

  2000

   

 • C

  2001

   

 • D

  2003

Câu 8 :

Điểm chung về tình hình các quốc gia ở khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

 • A

  Đều đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân giành độc lập dân tộc thắng lợi

 • B

  Hầu hết các quốc gia đều rơi vào tình trạng kém phát triển trừ Nhật Bản

 • C

  Đều đạt nhiều thành tựu trong xây dựng đất nước, trở thành những nền kinh tế lớn của thế giới

 • D

  Hầu hết các quốc gia đều giành được độc lập và thống nhất đất nước

Câu 9 :

Từ sự phát triển thần kì của Nhật Bản, theo anh (chị) Việt Nam nên ưu tiên đầu tư vào nhân tố trước tiên nào để đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước?

 • A

  Khoa học kĩ thuật

 • B

  An ninh quốc phòng

 • C

  Giáo dục

 • D

  Tài chính

Câu 10 :

Bài học quan trọng từ sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai mà Việt Nam có thể vận dụng vào công cuộc đổi mới đất nước hiện nay là

 • A

  Tranh thủ các nguồn viện trợ từ bên ngoài

 • B

  Hạn chế ngân sách quốc phòng để tập trung phát triển kinh tế

 • C

  Đầu tư phát triển giáo dục con người

 • D

  Tăng cường vai trò quản lý điều tiết của nhà nước

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sự khởi sắc của ASEAN trong quá trình hoạt động được đánh dấu bằng hiệp ước nào?

 • A

  Tuyên bố ZOPFAN

 • B

  Hiệp ước hòa bình, thân thiện

 • C

  Hiệp ước thân thiện và hợp tác

 • D

  Tuyên bố Bali

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) tháng 2-1976, với việc kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (gọi tắt là Hiệp ước Bali).

Câu 2 :

Đâu là điểm mới trong quan hệ đối ngoại của các nước Tây Âu từ thập kỉ 90 trở đi?

 • A

  Mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở châu Á, Phi, Mĩ Latinh, Đông Âu và SNG.

   

 • B

  Tăng cường phụ thuộc vào Mĩ, mở rộng quan hệ với các nước tư bản.

   

 • C

  Cố gắng hạn chế ảnh hưởng của Mĩ, mở rộng quan hệ với các nước khu vực Mĩ latinh.

   

 • D

  Mở rộng quan hệ với các nước tư bản phát triển, các nước Đông Âu.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong bối cảnh chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực Ianta sụp đổ, các nước Tây Âu đã có sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của mình. Các nước Tây Âu đều chú ý mở rộng quan hệ không chỉ với các nước tư bản phát triển khác mà còn với các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi, khu vực Mĩ Latinh, các nước thuộc Đông Âu và SNG.

Câu 3 :

Ở thập kỉ 90 của thế kỉ XX, Mĩ đã triển khai chiến lược gì trong chính sách đối ngoại của mình?

 • A

  Ngăn đe thực tế

   

 • B

  Cam kết và mở rộng

   

 • C

  Phản ứng linh hoạt

   

 • D

  Trả đũa ồ ạt

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ở thập kỉ 90, Mĩ đã triển khai chiến lược “Cam kết và mở rộng” với 3 trụ cột chính (ba mục tiêu cơ bản) là:

1- Bảo đảm an ninh với một lực lượng quân sự mạnh và sẵn sàng chiến đấu cao.

2- Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ

3- Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” như một công cụ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác

Câu 4 :

Quốc gia nào được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh”?

 • A

  Áchentina

   

 • B

  Chilê

   

 • C

  Nicaragoa

   

 • D

  Cuba

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ bùng nổ và phát triển. Tiêu biểu là thắng lợi của cách mạng Cuba dưới sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtơrô.

Ngày 1/1/1959, chế độ độc tài Batixta sụp đổ, nước Cộng hòa Cuba ra đời. Cách mạng Cuba có ảnh hưởng và là nguồn cổ vũ to lớn để các quốc gia còn lại ở khu vực Mĩ Latinh đứng lên đấu tranh giành độc lập. Từ các thập kỉ 60-70, phong trào đấu tranh chống Mĩ và chế độ độc tài thân Mĩ giành độc lập ở khu vực ngày càng phát triển và giành nhiều thắng lợi.

=> Cách mạng Cuba là tiêu biểu nhất và là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 5 :

Ý nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

 • A

  Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, quân sự quốc tế và khu vực

 • B

  Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế

 • C

  Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn

 • D

  Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa ngày nay bao gồm:

1- Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế

2- Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia

3- Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn

4- Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực

Còn đáp án A: Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, quân sự quốc tế và khu vực không phải biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa.

Câu 6 :

Tháng 12-1989 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trong quan hệ quốc tế?

 • A

  Trật tự hai cực Ianta sụp đổ

   

 • B

  Nước Đức được thống nhất

   

 • C

  Bức tường Béc lin sụp đổ

   

 • D

  Chiến tranh lạnh chấm dứt

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tháng 12-1989, trong cuộc gặp không chính thức tại đảo Manta (Địa Trung Hải), hai nhà lãnh đạo M. Goócbachốp và G. Busơ đã chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

Câu 7 :

Trung Quốc đã phóng thành công tàu cùng người bay vào vũ trụ vào khoảng thời gian nào?

 • A

  1999

   

 • B

  2000

   

 • C

  2001

   

 • D

  2003

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Từ tháng 1992, Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện chương trình thám hiểm không gian. Đến ngày 15/10/2003, con tàu Thần Châu 5 cùng nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ đã bay vào vũ trụ. Sự kiện này đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới (sau Liên Xô, Mĩ) có tàu cùng con người bay vào vũ trụ.

Câu 8 :

Điểm chung về tình hình các quốc gia ở khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

 • A

  Đều đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân giành độc lập dân tộc thắng lợi

 • B

  Hầu hết các quốc gia đều rơi vào tình trạng kém phát triển trừ Nhật Bản

 • C

  Đều đạt nhiều thành tựu trong xây dựng đất nước, trở thành những nền kinh tế lớn của thế giới

 • D

  Hầu hết các quốc gia đều giành được độc lập và thống nhất đất nước

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào tình hình khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai để phân tích, đánh giá

Lời giải chi tiết :

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), các nước Đông Bắc Á (trừ Nhật Bản) đều bị chủ nghĩa thưc dân nô dịch. Sau chiến tranh, họ đã lần lượt giành được độc lập, nhanh chóng bắt tay vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế và đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Trong 4 “con rồng” kinh tế châu Á thì Đông Bắc Á có 3 (Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan); Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới; kinh tế trung quốc trong những năm 80-90 của thế kỉ XX đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới.

Câu 9 :

Từ sự phát triển thần kì của Nhật Bản, theo anh (chị) Việt Nam nên ưu tiên đầu tư vào nhân tố trước tiên nào để đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước?

 • A

  Khoa học kĩ thuật

 • B

  An ninh quốc phòng

 • C

  Giáo dục

 • D

  Tài chính

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào nguyên nhân phát triển “thần kì” của Nhật Bản và tình hình thực tế ở Việt Nam để rút ra bài học

Lời giải chi tiết :

Nhân tố hàng đầu quyết định sự phát triển thần kì của Nhật Bản sau chiến tranh là nhân tố con người. Vì con người là công nghệ cao nhất, có khả năng sử dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật, xây dựng kinh tế- tài chính và bảo vệ an ninh quốc phòng.  Do đó Việt Nam có thể vận dụng bài học này, ưu tiên tập trung đầu tiên vào đầu tư phát triển giáo dục con người để tạo ra nguồn lực quan trọng nhất bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước

Câu 10 :

Bài học quan trọng từ sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai mà Việt Nam có thể vận dụng vào công cuộc đổi mới đất nước hiện nay là

 • A

  Tranh thủ các nguồn viện trợ từ bên ngoài

 • B

  Hạn chế ngân sách quốc phòng để tập trung phát triển kinh tế

 • C

  Đầu tư phát triển giáo dục con người

 • D

  Tăng cường vai trò quản lý điều tiết của nhà nước

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nhân tố hàng đầu quyết định sự phát triển thần kì của Nhật Bản sau chiến tranh là nhân tố con người. Do đó Việt Nam có thể vận dụng bài học này, tập trung đầu tư phát triển giáo dục con người để tạo ra nguồn lực vững chắc cho công cuộc đổi mới hiện nay.

close