Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4

Đề bài

Câu 1 :

Vấn đề bùng nổ dân số, sự vơi cạn nghiêm trọng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã đặt ra cho cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật nhiệm vụ gì?

 • A

  Chế tạo ra những nguồn tài nguyên mới.

   

 • B

  Tạo ra những công cụ sản xuất mới, vật liệu mới

   

 • C

  Điều chỉnh cơ cấu dân số

   

 • D

  Tăng năng suất các ngành kinh tế

Câu 2 :

Từ cuối 1953 đến đầu 1954, khối cơ động chiến lược của quân Pháp đã bị phân tán ra những vị trí nào?

 • A

  Lai Châu, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông- pha-băng.

 • B

  Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plâyku, Luông-pha-băng.

 • C

  Điện Biên Phù, Thà khẹt, Plâyku, Luông-pha-băng.

 • D

  Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông-pha-băng, Plâyku.

Câu 3 :

Đâu không phải là nội dung Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946?

 • A

  Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do nằm trong khối Liên hiệp Pháp

   

 • B

  Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập nằm trong khối Liên hiệp Pháp

   

 • C

  Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thỏa thuận về việc để quân Pháp ra Bắc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật thay Trung Hoa Dân Quốc

   

 • D

  Hai bên ngừng mọi cuộc xung đột ở phía Nam, tạo không khí thuận lợi để tiến tới đàm phán chính thức

Câu 4 :

Cơ quan nào của Liên hợp quốc gồm tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp một lần để thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương

 • A

  Đại hội đồng

   

 • B

  Hội đồng bảo an

   

 • C

  Hội đồng kinh tế- xã hội

   

 • D

  Hội đồng Quản thác

Câu 5 :

Lãnh tụ của phong trào cách mạng ở Cuba (1959) là ai?

 • A

  N. Manđêla

   

 • B

  Phiđen Cátxtơrô

   

 • C

  G. Nêru

   

 • D

  M. Ganđi

Câu 6 :

Anh (chị) hiểu như thế nào là “chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc”?

 • A

  Là một mô hình chủ nghĩa xã hội hoàn toàn mới, không dựa trên nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác- Lê-nin

   

 • B

  Là mô hình chủ nghĩa xã hội xây dựng theo đặc điểm của Trung Quốc

   

 • C

  Là mô hình xây dựng trên cơ sở công xã nhân dân- đơn vị kinh tế- chính trị cơ bản

   

 • D

  Là mô hình xây dựng trên những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác- Lê-nin và tình hình cụ thể Trung Quốc

Câu 7 :

Thực dân Pháp sẽ hành động chậm nhất vào thời gian nào nếu chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chấp nhận tối hậu thư?

 • A

  Đêm ngày 18-12-1946

   

 • B

  Sáng ngày 19-12-1946

   

 • C

  Sáng ngày 20-12-1946

   

 • D

  Đêm ngày 20-12-1946

Câu 8 :

Kế hoạch Nava được đề ra và thực hiện trong bối cảnh quân Pháp đang ở trong tình thế như thế nào?

 • A

  Nắm được quyền chủ động trên chiến trường

   

 • B

  Giữ thế cầm cự trên chiến trường

   

 • C

  Lâm vào thế bị động, phòng ngự

   

 • D

  Liên tục phản công nhưng đều thất bại

Câu 9 :

Tại sao Chiến tranh lạnh đã chấm dứt nhưng ở nhiều khu vực vẫn diễn ra nội chiến và xung đột?

 • A

  Chủ nghĩa khủng bố

   

 • B

  Mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, khủng bố

   

 • C

  Di chứng của Chiến tranh lạnh

   

 • D

  Sự can thiệp của các nước lớn

Câu 10 :

Sự phát triển của hậu phương từ sau chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950 đến trước đông - xuân 1953-1954 có tác động như thế nào đến cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân Việt Nam?

 • A

  Tạo cơ sở để xây dựng chế độ mới sau này

   

 • B

  Tạo điều kiện về vật chất, tinh thần để cuộc kháng chiến nhanh chóng đi đến thắng lợi hoàn toàn

   

 • C

  Tạo bước ngoặt của cho cuộc kháng chiến chống Pháp

   

 • D

  Cho thấy sự ủng hộ của nhân dân đối với cuộc kháng chiến do Đảng lãnh đạo

Câu 11 :

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) đã có tác động như thế nào đến hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc?

 • A

  Làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên thế giới

   

 • B

  Mở đầu quá trình sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên thế giới

   

 • C

  Mở đầu quá trình sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên thế giới

   

 • D

  Làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên thế giới

Câu 12 :

Nhằm khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của Chính phủ sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã hưởng ứng phong trào nào?

 • A

  "Ngày đồng tâm"

   

 • B

  "Tuần lễ vàng"

   

 • C

  "Hũ gạo cứu đói"

   

 • D

  "Nhường cơm, sẻ áo"

Câu 13 :

Thách thức lớn nhất của thế giới trong thập kỉ đầu tiên của thế kỉ XXI là gì?

 • A

  Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng

   

 • B

  Nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên

   

 • C

  Chiến tranh, xung đột ở nhiều khu vực trên thế giới

   

 • D

  Chủ nghĩa khủng bố hoành hành

Câu 14 :

Lực lượng nào đã dọn đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A

   

 • B

  Anh

   

 • C

  Nhật Bản

   

 • D

  Trung Hoa Dân Quốc

Câu 15 :

Quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới” là bản chất của quá trình nào?

 • A

  Quốc tế hóa

   

 • B

  Khu vực hóa

   

 • C

  Toàn cầu hóa

   

 • D

  Quốc hữu hóa

Câu 16 :

Nước nào ở khu vực Đông Nam Á không bị biến thành thuộc địa của các nước đế quốc Âu - Mĩ trước chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

 • A

  Xingapo

   

 • B

  Malaysia

   

 • C

  Thái Lan

   

 • D

  Inđônêxia

Câu 17 :

Nguyên nhân khách quan nào đưa tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

 • A

  Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất

   

 • B

  Sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Đông Dương

   

 • C

  Sự chuẩn bị chu đáo trong suốt 15 năm của Đảng cộng sản Đông Dương và nhân dân

   

 • D

  Thắng lợi của quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít

Câu 18 :

Cơ sở nào để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định sử dụng hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp trong phong trào dân chủ 1936-1939?

 • A

  Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, đe doạ hoà bình an ninh thế giới

   

 • B

  Quốc tế Cộng sản chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước

   

 • C

  Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp ban hành chính sách nới lỏng cho thuộc địa

   

 • D

  Đời sống của các tầng lớp nhân dân ta rất cực khổ

Câu 19 :

Đâu không phải là ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16?

 • A

  Làm tiêu hao một bộ phận sinh lực địch, giam chân địch trong thành phố

   

 • B

  Chặn đứng kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp

   

 • C

  Tạo điều kiện cho cả nước đi vào cuộc kháng chiến lâu dài

   

 • D

  Buộc thực dân Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài

Câu 20 :

Ngày 9-3-1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Đông Dương?

 • A

  Pháp kí với Nhật hiệp định phòng thủ chung Đông Dương

   

 • B

  Chiến tranh Pháp- Nhật bùng nổ

   

 • C

  Nhật đảo chính Pháp

   

 • D

  Pháp thiết lập trở lại nền thống trị trên toàn Việt Nam

Câu 21 :

Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp” là chỉ thị của Trung ương Đảng trong chiến dịch nào?

 • A

  Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16

   

 • B

  Chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947

   

 • C

  Chiến dịch Biên giới thu- đông 1950

   

 • D

  Chiến dịch Hòa Bình đông- xuân 1951-1952

Câu 22 :

Tổ chức tiền thân của Đông Dương cộng sản liên đoàn là tổ chức nào?

 • A

  Tân Việt cách mạng đảng

   

 • B

  Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

   

 • C

  Việt Nam Quốc dân đảng

   

 • D

  Hội Phục Việt

Câu 23 :

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong những năm 1936-1939 là

 • A

  Phát triển mạnh

 • B

  Phục hồi và phát triển

 • C

  Khủng hoảng trầm trọng

 • D

  Phát triển không ổn định

Câu 24 :

Sự dính líu, can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương của Mĩ được đánh dấu bằng sự kiện nào?

 • A

  Kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương

   

 • B

  Giúp Pháp thực hiện kế hoạch Rơve

   

 • C

  Kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt- Mĩ

   

 • D

  Giúp Pháp thực hiện kế hoạch Đờlát đơ Tátxinhi

Câu 25 :

Vì sao trong những năm 1939-1941 Đảng Cộng sản Đông Dương lại phải chuyển hướng chiến lược đấu tranh cách mạng?

 • A

  Do sự biến đổi mau lẹ của tình hình thế giới

   

 • B

  Do chính sách thống trị của Pháp - Nhật

   

 • C

  Do yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc đặt ra cấp thiết.

   

 • D

  Do yêu cầu giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương

Câu 26 :

Tại sao năm 1925, Nguyễn Ái Quốc không thành lập ngay một Đảng cộng sản mà lại thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

 • A

  Do những điều kiện thành lập Đảng cộng sản ở Việt Nam chưa chín muồi

   

 • B

  Do chủ nghĩa Mác- Lênin chưa được truyền bá sâu rộng ở Việt Nam

   

 • C

  Do phong trào yêu nước vẫn nằm trong quỹ đạo của khuynh hướng dân chủ tư sản

   

 • D

  Do phong trào công nhân vẫn dừng ở trình độ tự phát

Câu 27 :

Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã mở đầu quá trình chuyển hướng đấu tranh trong giai đoạn 1939-1945?

 • A

  Hội nghị tháng 11-1939

   

 • B

  Hội nghị tháng 11-1940

   

 • C

  Hội nghị tháng 5-1941

   

 • D

  Hội nghị tháng 2- 1943

Câu 28 :

Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được cải tổ từ

 • A

  Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì

   

 • B

  Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc

   

 • C

  Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam

   

 • D

  Tổng bộ Việt Minh

Câu 29 :

Quyết định nào của hội nghị Ianta (2-1945) đã có tác động tiêu cực đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á?

 • A

  Thành lập tổ chức Liên hợp quốc

   

 • B

  Bán đảo Triều Tiên tạm thời bị chia cắt làm 2 miền lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới

   

 • C

  Quân đội Anh và Trung Hoa Dân Quốc sẽ làm nhiệm vụ giải giáp ở khu vực Nam và Bắc Đông Dương

   

 • D

  Các vùng châu Á còn lại (trừ Trung Quốc) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của phương Tây

Câu 30 :

Vì sao sự kiện Ních Xơn sang thăm Trung Quốc (2-1972) lại có tác động tiêu cực đến cuộc kháng chiến chống Mĩ của Việt Nam?

 • A

  Do Liên Xô đã thỏa hiệp với Mĩ nên chắc chắn Trung Quốc sẽ thỏa hiệp

 • B

  Do đây là thủ đoạn ngoại giao để hạn chế sự giúp đỡ của Trung Quốc cho Việt Nam

 • C

  Do Mĩ hứa sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc chiếm Hoàng Sa

 • D

  Do bản thân người Trung Quốc cũng không muốn Việt Nam thống nhất

Câu 31 :

Lý do chính khiến Mĩ và Liên Xô đồng ý chấm dứt chiến tranh lạnh là gì?

 • A

  Tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa

 • B

  Sự suy giảm thế và lực của Mĩ và Liên Xô

 • C

  Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới

 • D

  Sự vươn lên cạnh tranh với Mĩ của Tây Âu, Nhật Bản

Câu 32 :

Đâu không phải là lý do khiến cho giai cấp tư sản Việt Nam không thể nắm vững ngọn cờ lãnh đạo cách mạng?

 • A

  Do thực dân Pháp còn mạnh với vũ khí tối tân, hiện đại

 • B

  Do chủ nghĩa Mác- Lênin được truyền bá vào Việt Nam lấn át tư tưởng tư sản

 • C

  Do con đường cách mạng tư sản không còn sức hấp dẫn như trước

 • D

  Do những hạn chế về cơ sở kinh tế - xã hội của Việt Nam

Câu 33 :

Đâu không phải là yếu tố tạo nên thời cơ ngàn năm có một trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

 • A

  Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang

 • B

  Tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng

 • C

  Quân Đồng minh đã tiến vào giải giáp quân đội Nhật

 • D

  Đảng cộng sản Đông Dương đã có sự chuẩn bị chu đáo, nhân dân sẵn sàng hành động

Câu 34 :

Nguyên nhân chính chi phối sự thay đổi sách lược đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước và từ ngày 6-3-1946?

 • A

  Do sự thay đổi thái độ của các thế lực ngoại xâm về vấn đề Việt Nam

 • B

  Do sự phát triển của lực lượng cách mạng Việt Nam

 • C

  Do thiện chí hòa bình của Việt Nam

 • D

  Do sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới

Câu 35 :

Trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, quân đội Việt Nam đã sử dụng lối đánh nào?

 • A

  Đánh du kích

 • B

  Bám thắt lưng địch mà đánh.

 • C

  Công kiên, đánh điểm, diệt viện

 • D

  Phục kích, truy kích

Câu 36 :

Điều kiện tiên quyết của Việt Nam khi chấp nhận kí kết hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương là gì?

 • A

  Phân hóa, cô lập cao độ kẻ thù

 • B

  Đảm bảo giành thắng lợi từng bước

 • C

  Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng

 • D

  Không vi phạm chủ quyền quốc gia

Câu 37 :

Nhận xét nào sau đây là sai về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 ?

 • A

  Đây là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên và lớn nhất của quân đội ta.

 • B

  Đây là chiến dịch diễn ra trong hoàn cảnh hai bên có sự chuẩn bị chu đáo.

 • C

  Chiến dịch đã huy động đến mức cao nhất về lực lượng hai phía.

 • D

  Có tác dụng quyết định đến thắng lợi trên các mặt trận khác.

Câu 38 :

Ý nào sau đây không phải là những thách thức do xu thế toàn cầu hóa tạo ra đối với Việt Nam?

 • A

  Nguy cơ tụt hậu

 • B

  Nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc

 • C

  Sử dụng không hiệu quả các nguồn vốn

 • D

  Sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế

Câu 39 :

Anh hùng lao động nào được vinh danh tại Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất được mệnh danh là “cha đẻ” của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam?

 • A

  Ngô Gia Khảm

   

 • B

  Hoàng Hanh

   

 • C

  Trần Đại Nghĩa

   

 • D

  Cù Chính Lan

Câu 40 :

Sự khác biệt cơ bản giữa phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam từ năm 1939 đến trước ngày 9-3-1945 với các phong trào cách mạng trước đó là gì?

 • A

  Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt

 • B

  Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đặt ra cấp thiết

 • C

  Chống lại nền thống trị của đế quốc phát xít Pháp - Nhật

 • D

  Có sự liên kết với quốc tế

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Vấn đề bùng nổ dân số, sự vơi cạn nghiêm trọng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã đặt ra cho cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật nhiệm vụ gì?

 • A

  Chế tạo ra những nguồn tài nguyên mới.

   

 • B

  Tạo ra những công cụ sản xuất mới, vật liệu mới

   

 • C

  Điều chỉnh cơ cấu dân số

   

 • D

  Tăng năng suất các ngành kinh tế

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vấn đề bùng nổ dân số, sự vơi cạn nghiêm trọng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã đặt ra cho cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật phải giải quyết trước hết là chế tạo và tìm kiếm những công cụ sản xuất mới có kĩ thuật và năng suất cao, tạo ra những vật liệu mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người.

Câu 2 :

Từ cuối 1953 đến đầu 1954, khối cơ động chiến lược của quân Pháp đã bị phân tán ra những vị trí nào?

 • A

  Lai Châu, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông- pha-băng.

 • B

  Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plâyku, Luông-pha-băng.

 • C

  Điện Biên Phù, Thà khẹt, Plâyku, Luông-pha-băng.

 • D

  Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông-pha-băng, Plâyku.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954 khiến cho khối cơ động chiến lược của Nava bị phân tán ra 5 vị trí: đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông-pha-băng, Plâyku.

Câu 3 :

Đâu không phải là nội dung Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946?

 • A

  Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do nằm trong khối Liên hiệp Pháp

   

 • B

  Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập nằm trong khối Liên hiệp Pháp

   

 • C

  Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thỏa thuận về việc để quân Pháp ra Bắc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật thay Trung Hoa Dân Quốc

   

 • D

  Hai bên ngừng mọi cuộc xung đột ở phía Nam, tạo không khí thuận lợi để tiến tới đàm phán chính thức

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nội dung đầu tiên của Hiệp định sơ bộ đã ghi rõ : Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, nghị viện riêng, quân đội riêng và tài chính riêng và là thành viên của Liên bang Đông Dương, nằm trong khối Liên hiệp Pháp

Câu 4 :

Cơ quan nào của Liên hợp quốc gồm tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp một lần để thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương

 • A

  Đại hội đồng

   

 • B

  Hội đồng bảo an

   

 • C

  Hội đồng kinh tế- xã hội

   

 • D

  Hội đồng Quản thác

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đại hội đồng gồm đại diện các nước thành viên, có quyền bình đẳng. Mỗi năm Đại hội đồng họp một kì để thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vị Hiến chương quy định.

Câu 5 :

Lãnh tụ của phong trào cách mạng ở Cuba (1959) là ai?

 • A

  N. Manđêla

   

 • B

  Phiđen Cátxtơrô

   

 • C

  G. Nêru

   

 • D

  M. Ganđi

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dưới sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtơrô và những người đồng chí của mình, nhân dân Cuba đã nổi dậy đấu tranh lật đổ nền độc tài thân Mĩ, thành lập nước Cộng hòa Cuba (1959).

Câu 6 :

Anh (chị) hiểu như thế nào là “chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc”?

 • A

  Là một mô hình chủ nghĩa xã hội hoàn toàn mới, không dựa trên nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác- Lê-nin

   

 • B

  Là mô hình chủ nghĩa xã hội xây dựng theo đặc điểm của Trung Quốc

   

 • C

  Là mô hình xây dựng trên cơ sở công xã nhân dân- đơn vị kinh tế- chính trị cơ bản

   

 • D

  Là mô hình xây dựng trên những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác- Lê-nin và tình hình cụ thể Trung Quốc

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc được hiểu là không rập khuôn máy móc những nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lê-nin mà có sự vận dụng linh hoạt vào tình hình cụ thể Trung Quốc.

Câu 7 :

Thực dân Pháp sẽ hành động chậm nhất vào thời gian nào nếu chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chấp nhận tối hậu thư?

 • A

  Đêm ngày 18-12-1946

   

 • B

  Sáng ngày 19-12-1946

   

 • C

  Sáng ngày 20-12-1946

   

 • D

  Đêm ngày 20-12-1946

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu để cho quân Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội. Nếu yêu cầu đó không được chấp nhận thì chậm nhất là sáng ngày 20-12-1946, chúng sẽ hành động.

Câu 8 :

Kế hoạch Nava được đề ra và thực hiện trong bối cảnh quân Pháp đang ở trong tình thế như thế nào?

 • A

  Nắm được quyền chủ động trên chiến trường

   

 • B

  Giữ thế cầm cự trên chiến trường

   

 • C

  Lâm vào thế bị động, phòng ngự

   

 • D

  Liên tục phản công nhưng đều thất bại

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trải qua 8 năm chiến tranh xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp thiệt hai ngày càng nặng nề. Quân Pháp trên chiến trường ngày càng lâm vào thế phòng ngự bị động. Trước sự sa lầy và thất bại đó, Pháp buộc phải đề ra một kế hoạch quân sự mới. Ngày 7-5-1953, với sự giúp đỡ của Mĩ, Pháp đã đề ra và thực hiện kế hoạch Nava.

Câu 9 :

Tại sao Chiến tranh lạnh đã chấm dứt nhưng ở nhiều khu vực vẫn diễn ra nội chiến và xung đột?

 • A

  Chủ nghĩa khủng bố

   

 • B

  Mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, khủng bố

   

 • C

  Di chứng của Chiến tranh lạnh

   

 • D

  Sự can thiệp của các nước lớn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tuy hòa bình ổn định là xu thế chủ đạo của tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh, nhưng ở nhiều khu vực vẫn diễn ra nội chiến và xung đột. Nguyên nhân chủ yếu do mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ và nguy cơ khủng bố.

Câu 10 :

Sự phát triển của hậu phương từ sau chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950 đến trước đông - xuân 1953-1954 có tác động như thế nào đến cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân Việt Nam?

 • A

  Tạo cơ sở để xây dựng chế độ mới sau này

   

 • B

  Tạo điều kiện về vật chất, tinh thần để cuộc kháng chiến nhanh chóng đi đến thắng lợi hoàn toàn

   

 • C

  Tạo bước ngoặt của cho cuộc kháng chiến chống Pháp

   

 • D

  Cho thấy sự ủng hộ của nhân dân đối với cuộc kháng chiến do Đảng lãnh đạo

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sự phát triển của hậu phương từ sau chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950 đến trước đông - xuân 1953-1954 đã tạo điều kiện về vật chất, tinh thần để cuộc kháng chiến của quân và dân ta nhanh chóng đi đến thắng lợi hoàn toàn

Câu 11 :

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) đã có tác động như thế nào đến hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc?

 • A

  Làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên thế giới

   

 • B

  Mở đầu quá trình sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên thế giới

   

 • C

  Mở đầu quá trình sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên thế giới

   

 • D

  Làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên thế giới

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) đánh dấu “chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc”, mở đầu quá trình sụp đổ của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên phạm vi toàn thế giới

Câu 12 :

Nhằm khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của Chính phủ sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã hưởng ứng phong trào nào?

 • A

  "Ngày đồng tâm"

   

 • B

  "Tuần lễ vàng"

   

 • C

  "Hũ gạo cứu đói"

   

 • D

  "Nhường cơm, sẻ áo"

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Để khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của Chính phủ sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã tích cực hưởng ứng phong trào “Tuần lễ vàng”.

Câu 13 :

Thách thức lớn nhất của thế giới trong thập kỉ đầu tiên của thế kỉ XXI là gì?

 • A

  Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng

   

 • B

  Nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên

   

 • C

  Chiến tranh, xung đột ở nhiều khu vực trên thế giới

   

 • D

  Chủ nghĩa khủng bố hoành hành

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sự kiện ngày 11-9-2001 đã đặt các quốc gia- dân tộc đứng trước những thách thức của chủ nghĩa khủng bố với những nguy cơ khó lường. Nó đã gây ra những tác động to lớn, phức tạp đối với tình hình chính trị thế giới và cả trong quan hệ quốc tế.

Câu 14 :

Lực lượng nào đã dọn đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A

   

 • B

  Anh

   

 • C

  Nhật Bản

   

 • D

  Trung Hoa Dân Quốc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Anh là lực lượng đã dọn đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày 6-9-1945, quân Anh với danh nghĩa Đồng minh vào giải giáp phát xít Nhật đến Sài Gòn cùng với một đại đội quân Pháp. Vừa đến Sài Gòn, quân Anh đã yêu cầu ta giải tán lực lượng vũ trang, thả hết số tù binh Pháp đang bị giam giữ, trang bị vũ trang cho bộ phận này và cho quân Pháp chiếm đóng những nơi quan trọng trong thành phố.

Câu 15 :

Quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới” là bản chất của quá trình nào?

 • A

  Quốc tế hóa

   

 • B

  Khu vực hóa

   

 • C

  Toàn cầu hóa

   

 • D

  Quốc hữu hóa

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Xét về bản chất, toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Câu 16 :

Nước nào ở khu vực Đông Nam Á không bị biến thành thuộc địa của các nước đế quốc Âu - Mĩ trước chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

 • A

  Xingapo

   

 • B

  Malaysia

   

 • C

  Thái Lan

   

 • D

  Inđônêxia

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trước chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), trừ Thái Lan, còn lại các nước trong khu vực Đông Nam Á đều bị biến thành thuộc địa của các nước đế quốc Âu- Mĩ.

Câu 17 :

Nguyên nhân khách quan nào đưa tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

 • A

  Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất

   

 • B

  Sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Đông Dương

   

 • C

  Sự chuẩn bị chu đáo trong suốt 15 năm của Đảng cộng sản Đông Dương và nhân dân

   

 • D

  Thắng lợi của quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thắng lợi của quân Đồng minh trong cuộc trong cuộc chiến tranh chống phát xít đã cổ vũ tinh thần, củng cố niềm tin cho nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tạo điều kiện khách quan thuận lợi để nhân dân Việt Nam đứng lên Tổng khởi nghĩa.

Câu 18 :

Cơ sở nào để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định sử dụng hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp trong phong trào dân chủ 1936-1939?

 • A

  Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, đe doạ hoà bình an ninh thế giới

   

 • B

  Quốc tế Cộng sản chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước

   

 • C

  Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp ban hành chính sách nới lỏng cho thuộc địa

   

 • D

  Đời sống của các tầng lớp nhân dân ta rất cực khổ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào bối cảnh lịch sử thế giới và trong nước những năm 30 của thế kỉ XX để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết :

Tháng 6-1936, Mặt trận Nhân dân Pháp thắng cử nghị viện, lên nắm quyền và thi hành một số chính sách nới lỏng ở thuộc địa như: trả lại tự do cho tù chính trị, thành lập ủy ban điều tra tình hình các thuộc địa, và thi hành một số cải cách xã hội… Đây chính là điều kiện để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định sử dụng hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp trong phong trào dân chủ 1936-1939.

Câu 19 :

Đâu không phải là ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16?

 • A

  Làm tiêu hao một bộ phận sinh lực địch, giam chân địch trong thành phố

   

 • B

  Chặn đứng kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp

   

 • C

  Tạo điều kiện cho cả nước đi vào cuộc kháng chiến lâu dài

   

 • D

  Buộc thực dân Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 không làm phá sản hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”, buộc thực dân Pháp phải chuyển sang “đánh lâu dài”, mà chỉ bước đầu làm phá sản kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”

Câu 20 :

Ngày 9-3-1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Đông Dương?

 • A

  Pháp kí với Nhật hiệp định phòng thủ chung Đông Dương

   

 • B

  Chiến tranh Pháp- Nhật bùng nổ

   

 • C

  Nhật đảo chính Pháp

   

 • D

  Pháp thiết lập trở lại nền thống trị trên toàn Việt Nam

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ngày 9-3-1945, Nhật bất ngờ đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Pháp chống cự yếu ớt rồi nhanh chóng đầu hàng. Đông Dương trở thành thuộc địa độc chiếm của phát xít Nhật

Câu 21 :

Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp” là chỉ thị của Trung ương Đảng trong chiến dịch nào?

 • A

  Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16

   

 • B

  Chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947

   

 • C

  Chiến dịch Biên giới thu- đông 1950

   

 • D

  Chiến dịch Hòa Bình đông- xuân 1951-1952

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, khi quân Pháp vừa tiến công Việt Bắc, Trung ương Đảng đã có chỉ thị “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”.

Câu 22 :

Tổ chức tiền thân của Đông Dương cộng sản liên đoàn là tổ chức nào?

 • A

  Tân Việt cách mạng đảng

   

 • B

  Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

   

 • C

  Việt Nam Quốc dân đảng

   

 • D

  Hội Phục Việt

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Do chịu ảnh hưởng của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, xu hướng cách mạng trong nội bộ Tân Việt cách mạng đảng đã thắng thế. Sau đó, một bộ phận đảng viên đã chuyển sang hoạt động cho Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. Bộ phận còn lại tích cực vận động thành lập một Đảng Cộng sản. Đến tháng 9-1929, Đông Dương cộng sản liên đoàn được được thành lập.

=> Tiền thân của Đông Dương cộng sản liên đoàn là Tân Việt cách mạng đảng.

Câu 23 :

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong những năm 1936-1939 là

 • A

  Phát triển mạnh

 • B

  Phục hồi và phát triển

 • C

  Khủng hoảng trầm trọng

 • D

  Phát triển không ổn định

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nhìn chung, những năm 1936 - 1939 là giai đoạn phục hồi và phát triển của kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn lạc hậu và lệ thuộc vào kinh tế Pháp

Câu 24 :

Sự dính líu, can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương của Mĩ được đánh dấu bằng sự kiện nào?

 • A

  Kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương

   

 • B

  Giúp Pháp thực hiện kế hoạch Rơve

   

 • C

  Kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt- Mĩ

   

 • D

  Giúp Pháp thực hiện kế hoạch Đờlát đơ Tátxinhi

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ngày 13-5-1949, với sự đồng ý của Mĩ, chính phủ Pháp đề ra và thực hiện kế hoạch Rơve. Với kế hoạch này, Mĩ từng bước can thiệp sâu và dính líu trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

Câu 25 :

Vì sao trong những năm 1939-1941 Đảng Cộng sản Đông Dương lại phải chuyển hướng chiến lược đấu tranh cách mạng?

 • A

  Do sự biến đổi mau lẹ của tình hình thế giới

   

 • B

  Do chính sách thống trị của Pháp - Nhật

   

 • C

  Do yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc đặt ra cấp thiết.

   

 • D

  Do yêu cầu giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương

Đáp án : C

Phương pháp giải :

 Dựa vào tình hình thế giới và Việt Nam trong những năm 1939 – 1941 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết :

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và ngày càng lan rộng. Ở Việt Nam, sự câu kết giữa Pháp - Nhật đã đẩy người dân vào tình cảnh “một cổ hai tròng”. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc phát xít Pháp - Nhật phát triển rất gay gắt. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Do đó đòi hỏi Đảng Cộng sản Đông Dương phải kịp thời có sự chuyển hướng chiến lược đấu tranh, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

Câu 26 :

Tại sao năm 1925, Nguyễn Ái Quốc không thành lập ngay một Đảng cộng sản mà lại thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

 • A

  Do những điều kiện thành lập Đảng cộng sản ở Việt Nam chưa chín muồi

   

 • B

  Do chủ nghĩa Mác- Lênin chưa được truyền bá sâu rộng ở Việt Nam

   

 • C

  Do phong trào yêu nước vẫn nằm trong quỹ đạo của khuynh hướng dân chủ tư sản

   

 • D

  Do phong trào công nhân vẫn dừng ở trình độ tự phát

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào bối cảnh lịch sử Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết :

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về đến Quảng Châu (Trung Quốc). Sau khi nghiên cứu tình hình trong nước, Nguyễn Ái Quốc cho rằng những điều kiện thành lập Đảng cộng sản ở Việt Nam chưa chín muồi. Vì:

- Chủ nghĩa Mác- Lênin chưa được truyền bá sâu rộng ở Việt Nam.

- Phong trào yêu nước vẫn nằm trong quỹ đạo của khuynh hướng dân chủ tư sản.

- Phong trào công nhân vẫn dừng ở trình độ tự phát.

=> Do đó xúc tiến những điều kiện thành lập Đảng cộng sản ở Việt Nam chín muồi, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên => Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam.

Câu 27 :

Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã mở đầu quá trình chuyển hướng đấu tranh trong giai đoạn 1939-1945?

 • A

  Hội nghị tháng 11-1939

   

 • B

  Hội nghị tháng 11-1940

   

 • C

  Hội nghị tháng 5-1941

   

 • D

  Hội nghị tháng 2- 1943

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Những quyết định của hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng của Đảng - đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kì trực tiếp vận động cứu nước.

Câu 28 :

Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được cải tổ từ

 • A

  Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì

   

 • B

  Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc

   

 • C

  Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam

   

 • D

  Tổng bộ Việt Minh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam được cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 28-8-1945

Câu 29 :

Quyết định nào của hội nghị Ianta (2-1945) đã có tác động tiêu cực đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á?

 • A

  Thành lập tổ chức Liên hợp quốc

   

 • B

  Bán đảo Triều Tiên tạm thời bị chia cắt làm 2 miền lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới

   

 • C

  Quân đội Anh và Trung Hoa Dân Quốc sẽ làm nhiệm vụ giải giáp ở khu vực Nam và Bắc Đông Dương

   

 • D

  Các vùng châu Á còn lại (trừ Trung Quốc) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của phương Tây

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào nội dung hội nghị Ianta để phân tích, đánh giá

Lời giải chi tiết :

Các vùng còn lại của châu Á (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây” là quyết định có tác động tiêu cực đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á vì đây là tín hiệu của hội nghị cho phép các nước phương Tây quay trở lại tái chiếm, khôi phục quyền thống trị của mình ở các thuộc địa cũ

Câu 30 :

Vì sao sự kiện Ních Xơn sang thăm Trung Quốc (2-1972) lại có tác động tiêu cực đến cuộc kháng chiến chống Mĩ của Việt Nam?

 • A

  Do Liên Xô đã thỏa hiệp với Mĩ nên chắc chắn Trung Quốc sẽ thỏa hiệp

 • B

  Do đây là thủ đoạn ngoại giao để hạn chế sự giúp đỡ của Trung Quốc cho Việt Nam

 • C

  Do Mĩ hứa sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc chiếm Hoàng Sa

 • D

  Do bản thân người Trung Quốc cũng không muốn Việt Nam thống nhất

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Liên hệ cuộc kháng chiến chống Mĩ của Việt Nam giai đoạn 1969-1973 để phân tích, đánh giá

Lời giải chi tiết :

Lợi dụng mâu thuẫn Xô- Trung, Mĩ đã sử dụng thủ đoạn ngoại giao để hạn chết sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa cho cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam.

Tháng 2-1972, Tổng thống Mĩ Níchxơn sang thăm Trung Quốc, mở đầu quan hệ mới theo chiều hướng hòa dịu giữa hai nước. Tại đây 2 bên đã kí kết thông cáo Thượng Hải theo đó Hoa Kì sẽ giảm dần ảnh hưởng của mình ở Đài Loan và chính phủ Trung Quốc phải hạn chế sự giúp đỡ cho Việt Nam chống Mĩ

Câu 31 :

Lý do chính khiến Mĩ và Liên Xô đồng ý chấm dứt chiến tranh lạnh là gì?

 • A

  Tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa

 • B

  Sự suy giảm thế và lực của Mĩ và Liên Xô

 • C

  Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới

 • D

  Sự vươn lên cạnh tranh với Mĩ của Tây Âu, Nhật Bản

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào nguyên nhân chiến tranh lạnh kết thúc để đánh giá, nhận xét.

Lời giải chi tiết :

Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn bốn thập kỉ đã làm cho cả Liên Xô và Mĩ quá tốn kém và bị suy giảm thế mạnh trên nhiều mặt so với các cường quốc khác. Do đó hai cường quốc đều cần phải thoát khỏi thế đối đầu để ổn định và củng cố vị thế của mình.

Câu 32 :

Đâu không phải là lý do khiến cho giai cấp tư sản Việt Nam không thể nắm vững ngọn cờ lãnh đạo cách mạng?

 • A

  Do thực dân Pháp còn mạnh với vũ khí tối tân, hiện đại

 • B

  Do chủ nghĩa Mác- Lênin được truyền bá vào Việt Nam lấn át tư tưởng tư sản

 • C

  Do con đường cách mạng tư sản không còn sức hấp dẫn như trước

 • D

  Do những hạn chế về cơ sở kinh tế - xã hội của Việt Nam

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào bối cảnh thế giới và Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX để đánh giá, nhận xét.

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân khiến giai cấp tư sản Việt Nam không thể nắm vững ngọn cờ lãnh đạo cách mạng là do

- Con đường cách mạng tư sản không còn sức hấp dẫn như trước do những hạn chế của CNTB và ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga 1917

- Thực dân Pháp còn mạnh đủ sức đàn áp phong trào non yếu của tư sản Việt Nam

- Phong trào đấu tranh của tư sản Việt Nam thiếu một cơ sở kinh tế- xã hội mạnh

- Hạn chế trong tổ chức lãnh đạo mà tiêu biểu là Việt Nam Quốc dân Đảng

Đáp án B nếu bản thân tư tưởng dân chủ tư sản có đủ những ưu thế thì chắc chắn sẽ không bị chủ nghĩa Mác- Lênin lấn át. Đây chỉ là một hệ quả khi giai cấp tư sản không đủ mạnh để nắm ngọn cờ lãnh đao cách mạng Việt Nam

Câu 33 :

Đâu không phải là yếu tố tạo nên thời cơ ngàn năm có một trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

 • A

  Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang

 • B

  Tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng

 • C

  Quân Đồng minh đã tiến vào giải giáp quân đội Nhật

 • D

  Đảng cộng sản Đông Dương đã có sự chuẩn bị chu đáo, nhân dân sẵn sàng hành động

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào vấn đề lý luận về thời cơ cách mạng và bối cảnh lịch sử Việt Nam tháng 8-1945 để phân tích, đánh giá

Lời giải chi tiết :

Khoảng thời gian từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật là thời cơ ngàn năm có một, điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền:

+ Kẻ thù chính của Việt Nam là phát xít Nhật đã gục ngã, kẻ thù mới vẫn chưa xuất hiện

+ Tầng lớp trung gian khi Nhật đảo chính Pháp mới chỉ hoang mang dao động nay đã ngả hẳn về phía cách mạng

+ Đảng cộng sản Đông Dương đã có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối, phương pháp, lực lượng; quần chúng nhân dân đã sẵn sàng hành động

Đáp án C: thời điểm quân Đồng minh vào Dông Dương cũng là lúc thời cơ cách mạng qua đi. Nếu đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù cùng một lúc. Tổng khởi nghĩa nếu giành thắng lợi cũng phải đổ máu nhiều

Câu 34 :

Nguyên nhân chính chi phối sự thay đổi sách lược đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước và từ ngày 6-3-1946?

 • A

  Do sự thay đổi thái độ của các thế lực ngoại xâm về vấn đề Việt Nam

 • B

  Do sự phát triển của lực lượng cách mạng Việt Nam

 • C

  Do thiện chí hòa bình của Việt Nam

 • D

  Do sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào tình hình Việt Nam trong năm 1945-1946 để phân tích, đánh giá

Lời giải chi tiết :

- Sách lược đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản của chính phủ Việt Nam Dân chủ Công hòa:

+ Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946: hòa hoãn với Trung Hoa Dân Quốc

+ Từ ngày 6-3 đến trước ngày 19-12-1946: hòa hoãn với thực dân Pháp

- Sở dĩ chính phủ Việt Nam lại có sự thay đổi sách lược đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản là do sự thay đổi thái độ của các thế lực ngoại xâm về vấn đề Việt Nam

+ Trung Hoa Dân Quốc vào Việt Nam dưới danh nghĩa quân Đồng minh giải giáp quân đội Nhật nên không thể có hành động lộ liễu chống phá cách mạng. Sau một thời gian THDQ vẫn chưa thực hiện được mục tiêu “diệt Cộng, cầm Hồ”, trong khi ở Trung Quốc lực lượng cách mạng do Đảng cộng sản kiểm soát ngày một lớn mạnh => muốn nhanh chóng rút quân về nước để chuẩn bị cho nội chiến

+ Thực dân Pháp: sau khi tấn công Nam Bộ, đầu năm 1946, thực dân Pháp muốn đưa quân ra Bắc để thôn tính Việt Nam nhưng lại gặp khó khăn nên đã chủ động đàm phán với Trung Hoa Dân Quốc. Nắm bắt được toan tính của người Pháp là muốn đưa quân ra Bắc thuận lợi nhất và có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến tranh quy mô lớn, chính phủ Việt Nam đã chủ trương sử dụng sách lược “hòa để tiến”

Câu 35 :

Trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, quân đội Việt Nam đã sử dụng lối đánh nào?

 • A

  Đánh du kích

 • B

  Bám thắt lưng địch mà đánh.

 • C

  Công kiên, đánh điểm, diệt viện

 • D

  Phục kích, truy kích

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 để phân tích, nhận xét.

Lời giải chi tiết :

Lối đánh được quân dân Việt Nam sử dụng trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 là đánh du kích. Trong buổi đầu cuộc kháng chiến, so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch còn có sự chênh lệch lớn nên phải đánh du kích, giữ gìn chủ lực.

Câu 36 :

Điều kiện tiên quyết của Việt Nam khi chấp nhận kí kết hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương là gì?

 • A

  Phân hóa, cô lập cao độ kẻ thù

 • B

  Đảm bảo giành thắng lợi từng bước

 • C

  Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng

 • D

  Không vi phạm chủ quyền quốc gia

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào nội dung của các hiệp định để phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết :

Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam trong việc kí kết Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946 và hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là không vi phạm chủ quyền quốc gia.

Đối với Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946): mặc dù ta muốn có thời gian đề chuẩn bị lực lượng và đuổi quân Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi nước ta nên mới tạm thời hòa hõa với Pháp. Tuy nhiên, điều khoản của các hiệp định không có điều khoản nào vi phạm chủ quyền quốc gia, mặc dù đến khi Tạm ước được kí kết (14-9-1946) thì Việt Nam cũng nhân nhượng với Pháp một số quyền lợi về kinh tế văn hóa chứ không có điều khoản ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia.

-  Đối với Hiệp đinh Giơnevơ về Đông Dương (1954): Việt Nam đã có quá trình đấu tranh lâu dài và bên bỉ mới có chiến thắng ngày hôm này, nếu có điều khoản nào vi phạm đến chủ quyền quốc gia thì khác nào thành quả đó cũng bằng không. Nguyên tắc không vị phạm chủ quyền quốc gia luôn được giữ vững. Hiệp định này được kí kết là hiệp định đầu tiên Pháp và các nước công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nước Đông Dương: độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Và khẳng định vĩ tuyến 17 chỉ là giới tuyến quân sự tạm thời.

Câu 37 :

Nhận xét nào sau đây là sai về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 ?

 • A

  Đây là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên và lớn nhất của quân đội ta.

 • B

  Đây là chiến dịch diễn ra trong hoàn cảnh hai bên có sự chuẩn bị chu đáo.

 • C

  Chiến dịch đã huy động đến mức cao nhất về lực lượng hai phía.

 • D

  Có tác dụng quyết định đến thắng lợi trên các mặt trận khác.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhận xét đặc điểm của chiến dịch Điện Biên Phủ

Lời giải chi tiết :

- Đáp án A chọn vì chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của ta chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.

- Đáp án B loại vì cả 2 bên có sự chuẩn bị chu đáo.

- Đáp án C loại vì cả 2 bên huy động lực lượng lớn vào chiến dịch này.

- Đáp án D loại vì chiến dịch Điện Biên Phủ có tác động quyết định đến mặt trận ngoại giao.

Câu 38 :

Ý nào sau đây không phải là những thách thức do xu thế toàn cầu hóa tạo ra đối với Việt Nam?

 • A

  Nguy cơ tụt hậu

 • B

  Nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc

 • C

  Sử dụng không hiệu quả các nguồn vốn

 • D

  Sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Xu thế toàn cầu hóa đặt Việt Nam đứng trước rất nhiều thách thức như sự cạnh tranh quyết liệt từ thị trường thế giới, sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế, nguy cơ tụt hậu, đánh mất bản sắc dân tộc. Còn vấn đề sử dụng không hiệu quả các nguồn vốn là vấn đề chủ quan của xuất phát từ phía Việt Nam nên không phải là thách thức do xu thế toàn cầu hóa tạo ra và tác động đến Việt Nam.

Câu 39 :

Anh hùng lao động nào được vinh danh tại Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất được mệnh danh là “cha đẻ” của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam?

 • A

  Ngô Gia Khảm

   

 • B

  Hoàng Hanh

   

 • C

  Trần Đại Nghĩa

   

 • D

  Cù Chính Lan

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Liên hệ thực tế lịch sử để trả lời

Lời giải chi tiết :

Anh hùng lao động nào được vinh danh tại Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất được mệnh danh là “cha đẻ” của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam là Trần Đại Nghĩa. Ông là người đã phát minh ra súng Bazoka, loại súng bắn xe tăng đầu tiên do Việt Nam chế tạo, súng không giật SKZ…

Câu 40 :

Sự khác biệt cơ bản giữa phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam từ năm 1939 đến trước ngày 9-3-1945 với các phong trào cách mạng trước đó là gì?

 • A

  Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt

 • B

  Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đặt ra cấp thiết

 • C

  Chống lại nền thống trị của đế quốc phát xít Pháp - Nhật

 • D

  Có sự liên kết với quốc tế

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc điểm phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam từ năm 1939 đến trước ngày 9-3-1945 và phong trào cách mạng trước đó để liên hệ trả lời.

Lời giải chi tiết :

Sự khác biệt cơ bản giữa phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam từ năm 1939 đến trước ngày 9-3-1945 với các phong trào cách mạng trước đó là nhiệm vụ dân tộc được đặt ra cấp thiết.

Với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 - 1939, đã đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng của Đảng - đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Đây chính là điểm khác biệt đối với các giai đoạn cách mạng trước đó.

Hơn nữa, tháng 9-1940, Nhật Bản mới vào Việt Nam, từ sau năm 1940 ta có kẻ thù mới là phát xít Nhật.

close