Bài 4, 5 trang 46 SGK Toán 1

Giải bài 4, 5 trang 46 SGK Toán 1. Bài 4: Tính, Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 4

Tính:

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 5

Viết phép tính thích hợp:

 

Phương pháp giải:

Đếm số bóng hoặc con vật trong mỗi hình rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close