Quảng cáo
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 180 sgk

    Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 SGK Toán 1. Bài 1: a) Viết số liền trước của mỗi số sau. Bài 2: Tính nhẩm. Bài 3: Đặt tính rồi tính. Bài 4: Hà có 24 viên bi đỏ và 20 viên bi xanh..

    Xem lời giải
  • Quảng cáo