Quảng cáo
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 176

    Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 1. Bài 1: Tính nhẩm. Bài 2: Tính. Bài 3: Tính. Bài 4: Lan có sợi dây dài 72cm, Lan cắt đi 30cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ? Bài 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

    Xem lời giải
  • Quảng cáo