Quảng cáo
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 150 SGK Toán 1

    Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 150 SGK Toán 1. Bài 1: Cửa hàng có 15 búp bê, đã bán đi 2 búp bê. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê?

    Xem lời giải
  • Quảng cáo