Quảng cáo
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 135 sgk

    Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 135 SGK Toán 1. Bài 1: Viết (theo mẫu), Bài 2:a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn, Bài 3:a) Đặt tính rồi tính, Bài 4: Lớp 1A vẽ được 20 bức tranh.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo