Quảng cáo
  • pic

    Bài 1, bài 2, bài 3 trang 156 sgk toán lớp 1

    Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 156 SGK Toán 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3: Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn ?

Gửi bài Gửi bài