Quảng cáo
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 92

    Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 92 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Trong các số 6, 8, 4, 2, 10, Bài 4: Viết phép tính thích hợp, Bài 5: Trong hình bên: Có bao nhiêu hình tam giác ?

    Xem lời giải
  • Quảng cáo