Giải bài 3 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào lược đồ dưới đây, em hãy: - Nêu nhận xét về sự phân bố dân cư, đô thị của Trung và Nam Mĩ. Giải thích vì sao có nơi dân cư thưa thớt. - Nêu tên các đô thị lớn ở Trung và Nam Mĩ.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ dưới đây, em hãy:

- Nêu nhận xét về sự phân bố dân cư, đô thị của Trung và Nam Mĩ. Giải thích vì sao có nơi dân cư thưa thớt.

- Nêu tên các đô thị lớn ở Trung và Nam Mĩ.

+ Trên 8 triệu dân

+ Từ 5 đến 8 triệu dân

+ Từ 3 đến 5 triệu dân

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát lược đồ phân bố dân cư và đô thị Trung và Nam Mĩ.

Lời giải chi tiết

* Nhận xét về sự phân bố dân cư, đô thị của Trung và Nam Mĩ

- Phân bố không đồng đều (tập trung chủ yếu ở ven biển, thưa thớt ở các vùng sâu trong nội địa).

- Trung và Nam Mĩ có nơi dân cư thưa thớt vì:

+ Khu vực nội địa: đồng bằng Amadôn chủ yếu là rừng rậm, khí hậu ẩm ướt, khó khăn cho việc sinh sống và sản xuất.

+ Nam An-đét và CN. Pa-ta-gô-ni: khí hậu khô hạn, khắc nghiệt quanh năm.

* Các đô thị lớn ở Trung và Nam Mĩ

- Trên 8 triệu dân: Riô đê Gianêrô, Xao Paolô, Buênôt Aret.

- Từ 5 đến 8 triệu dân: Bôgôta, Lima, Xantiagô.

- Từ 3 đến 5 triệu dân: Goatêmala Xiti, Mêđili, Cali, Maracai bô, Caracat, Rêxiphê, Xanvađo, Bêlô Ôridôntê, Pooctô Alêgrê, Coocđôba.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close