Giải bài 3 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào lược đồ dưới đây, em hãy: - Nêu nhận xét về sự phân bố dân cư, đô thị của Trung và Nam Mĩ. Giải thích vì sao có nơi dân cư thưa thớt. - Nêu tên các đô thị lớn ở Trung và Nam Mĩ.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ dưới đây, em hãy:

- Nêu nhận xét về sự phân bố dân cư, đô thị của Trung và Nam Mĩ. Giải thích vì sao có nơi dân cư thưa thớt.

- Nêu tên các đô thị lớn ở Trung và Nam Mĩ.

+ Trên 8 triệu dân

+ Từ 5 đến 8 triệu dân

+ Từ 3 đến 5 triệu dân

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát lược đồ phân bố dân cư và đô thị Trung và Nam Mĩ.

Lời giải chi tiết

* Nhận xét về sự phân bố dân cư, đô thị của Trung và Nam Mĩ

- Phân bố không đồng đều (tập trung chủ yếu ở ven biển, thưa thớt ở các vùng sâu trong nội địa).

- Trung và Nam Mĩ có nơi dân cư thưa thớt vì:

+ Khu vực nội địa: đồng bằng Amadôn chủ yếu là rừng rậm, khí hậu ẩm ướt, khó khăn cho việc sinh sống và sản xuất.

+ Nam An-đét và CN. Pa-ta-gô-ni: khí hậu khô hạn, khắc nghiệt quanh năm.

* Các đô thị lớn ở Trung và Nam Mĩ

- Trên 8 triệu dân: Riô đê Gianêrô, Xao Paolô, Buênôt Aret.

- Từ 5 đến 8 triệu dân: Bôgôta, Lima, Xantiagô.

- Từ 3 đến 5 triệu dân: Goatêmala Xiti, Mêđili, Cali, Maracai bô, Caracat, Rêxiphê, Xanvađo, Bêlô Ôridôntê, Pooctô Alêgrê, Coocđôba.

Quảng cáo
close