Giải bài 2 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 7

Giải bài 2 trang 38 tập bản đồ Địa lí 7, Đánh dấu × vào ô trống trước số liệu mà em cho là đúng. Trung và Nam Mĩ có tỉ lệ dân đô thị khoảng:

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu × vào ô trống trước số liệu mà em cho là đúng.

Trung và Nam Mĩ có tỉ lệ dân đô thị khoảng:

☐ 70%            ☐ 75%              ☐ 80%

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đô thị hóa - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Trung và Nam Mĩ có tỉ lệ dân đô thị khoảng:

☐ 70%             ☒ 75%                  ☐ 80%

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close