Quảng cáo
 • Bài 1 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 7

  Dựa vào lược đồ bên và nội dung SGK, em hãy: Ghi tên các nước thuộc khu vực: + Tây Âu + Trung Âu - Nêu vị trí và đặc điểm địa hình của đồng bằng, núi già, núi trẻ của khu vực Tây và Trung Âu - Tây và Trung Âu có khí hậu gì là chủ yếu? Vì sao?

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 7

  Quan sát lược đồ trên, em hãy nêu tên một số ngành công nghiệp hiện đại và một số trung tâm công nghiệp lớn của khu vực Tây và Trung Âu.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo