Giải bài 4 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 7

Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ có đặc điểm gì?

Quảng cáo

Đề bài

Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ có đặc điểm gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đô thị hóa - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Đặc điểm quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ:

- Tốc độ đô thị hóa nhanh và đang dẫn đầu thế giới. 

- Tỉ lệ dân đô thị cao (chiếm 75% dân số).

- Đô thị hóa tự phát gây ra nhiều vấn đề xã hội: 35 – 45% dân số đô thị phải sống ở ngoại ô, trong các khu nhà ổ chuột với những điều kiện khó khăn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close