Quảng cáo
 • Bài 1 trang 35 Tập bản đồ Địa lí 7

  Dựa vào hình 40.1 trong SGK và kiến thức đã học, em hãy: - Nêu tên các trung tâm kinh tế lớn của vùng Đông Bắc Hoa Kì. - Đối chiếu với lược đồ công nghiệp Bắc Mỹ (bài 39), cho biết vùng Đông Bắc Hoa Kì có những ngành công nghiệp nào - Tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì có thời bị sa sút?

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 35 Tập bản đồ Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 35 tập bản đồ Địa lí 7, Quan sát hình 40.1 trong SGK, kết hợp với kiến thức đã học hãy giải thích vì sao nguồn vốn và lao động của Hoa Kì lại chuyển dịch từ vùng công nghiệp Đông Bắc xuống vùng công nghiệp mới.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 35 Tập bản đồ Địa lí 7

  Giải bài 3 trang 35 tập bản đồ Địa lí 7, Dựa vào lược đồ công nghiệp Bắc Mĩ (bài 39) và kiến thức đã học, cho biết vùng công nghiệp mới có các ngành công nghiệp nào?

  Xem lời giải