Quảng cáo
 • Bài 1 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 7

  Quan sát lược đồ bên và kết hợp với hình 37.1 trong SGK, em hãy: Nêu tên các khu vực có mật độ dân số: Nhận xét và giải thích về sự phân bố dân cư. Cho biết những thay đổi của sự phân bố dân cư ở Bắc Mỹ. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 7

  Dựa vào lược đồ trên và nội dung SGK, em hãy: - Nêu tên các đô thị có quy mô dân số: + Trên 8 triệu dân + Từ 5 đến 8 triệu dân + Từ 3 đến 5 triệu dân. - Nhận xét và giải thích về sự phân bố các đô thị.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo