Quảng cáo
 • Bài 1 trang 46 Tập bản đồ Địa lí 7

  Quan sát hình 51.2 trong SGK, em hãy: Nêu nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ vùng ven biển vào trong nội địa dọc theo vĩ độ 60oB của châu Âu và giải thích vì sao lại có sự thay đổi như vậy. Nhận xét về đường đẳng nhiệt 0oC và gải thích vì sao chúng lại phân bố như vậy.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 46 Tập bản đồ Địa lí 7

  Quan sát biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và kí hiệu thảm thực vật ở một số vùng của châu Âu dưới đây kết hợp với nội dung SGK, em hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa, từ đó rút ra kết luận về kiểu khí hậu của từng biểu đồ.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo