Quảng cáo
 • Bài 1 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 16 tập bản đồ Địa lí 7, Dựa vào số liệu trên lược đồ, hãy điền tiếp vào bảng dưới đây: 5 nước thải nhiều khí điôxít cacbon (CO2), 5 nước có lượng khí thải bình quân đầu người cao nhất ở đới ôn hòa.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 7

  Dựa vào nội dung SGK và những hiểu biết của bản thân, em hãy điền tiếp vào sơ đồ dưới đây để thấy rõ nguồn gây ô nhiễm chính của đới ôn hòa.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo