Quảng cáo
 • Bài 1 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 10 tập bản đồ Địa lí 7, Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng Đặc điểm chính về dân số ở đới nóng là:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 10 tập bản đồ Địa lí 7, Dựa vào số liệu đã cho về tốc độ mất rừng hàng năm ở một số khu vực thuộc đới nóng (1990 – 1995), em hãy đánh số thứ tự từ 1 đến 5 (theo số liệu tỉ lệ mất rừng hàng năm đã cho của các khu vực) từ cao đến thấp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 7

  Giải bài 3 trang 10 tập bản đồ Địa lí 7, Hãy điền chữ Đ vào ô trống ý em cho là đúng. Chính phủ và nhân dân ở đới nóng đang phải đối mặt với những vấn đề gì trên con đường phát triển của đất nước:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 7

  Giải bài 4 trang 10 tập bản đồ Địa lí 7, Giải pháp chính trong vấn đề dân số để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường ở đới nóng?

  Xem lời giải