Quảng cáo
 • Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 28 tập bản đồ Địa lí 7, Dựa vào nội dung SGK và sự hiểu biết của bản thân, em hãy viết một bản thu hoạch về khu vực Nam Phi theo dàn ý sau: Về địa hình (độ cao, các dạng địa hình chủ yếu và sự phân bố của chúng).

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 28 tập bản đồ Địa lí 7, Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy: Tính và điền vào chỗ chấm (...) của bảng:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài