Giải bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 7

Giải bài 2 trang 28 tập bản đồ Địa lí 7, Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy: Tính và điền vào chỗ chấm (...) của bảng:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy:

Tính và điền vào chỗ chấm (...) của bảng:

Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện thu nhập bình quân theo đầu người của 3 nước nêu trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán và vẽ biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Biểu đồ thu nhập bình quân đầu người của một số nước châu Phi năm 2001

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close