Quảng cáo
  • Bài 1 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 7 - Bài 15

    Giải bài 1 trang 14 tập bản đồ Địa lí 7 - Bài 15, Dựa vào hình 15.3 trong SGK và lược đồ trên, em hãy điền tên một vài vùng công nghiệp lớn, một số trung tâm công nghiệp quan trọng ở đới ôn hòa vào chỗ chấm (...) trong bảng dưới đây:

    Xem lời giải
  • Quảng cáo