Quảng cáo
 • Bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 7

  Đọc, quan sát kĩ biểu đồ ở bài 18 trong SGK: Em hãy cho biết biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở bài thực hành này có đặc điểm gì khác biệt so với biểu đồ đã được học?

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 17 tập bản đồ Địa lí 7, Dựa vào số liệu trong SGK, hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lượng khí thải điôxit cacbon (CO2) qua các năm. Em có nhận xét gì về lượng CO2 qua các năm nêu trên.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo