Quảng cáo
 • Bài 1 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 7

  Quan sát lược đồ bên, các hình 36.1 và 36.2 trong SGK, em hãy: Cho biết từ Tây sang Đông, Bắc Mỹ có thể chia ra làm mấy khu vực địa hình? Nêu tên, đặc điểm và giá trị kinh tế chính của mỗi khu vực địa hình?

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 7

  Dựa vào “Lược đồ các kiểu khí hậu Bắc Mỹ”, trang 115 SGK, em hãy: - Nêu tên và vị trí các kiểu khí hậu? - Cho biết kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất. Vì sao? - Giải thích vì sao khí hậu ở Bắc Mỹ lại có sự phân hóa theo chiều Bắc – Nam, Đông – Tây?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo