Quảng cáo
 • Bài 1 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 20 tập bản đồ Địa lí 7, Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy điền chữ Đ vào ô trống ý em cho là đúng. Đặc điểm của môi trường vùng núi:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 20 tập bản đồ Địa lí 7, Quan sát kĩ sơ đồ hình 23.2 trong SGK, đối chiếu với sơ đồ hình bên, em hãy: Điền tiếp tên các tầng thực vật theo độ cao: Rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, tuyết

  Xem lời giải
 • Quảng cáo