Giải bài 1 trang 38 Tập bản đồ Địa lí 7

Đánh dấu × vào ô trống em cho là đúng nhất. Dân cư Trung và Nam Mĩ phần lớn là người lai giữa:

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu × vào ô trống em cho là đúng nhất.

Dân cư Trung và Nam Mĩ phần lớn là người lai giữa:

☐ Người Anh điêng với người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

☐ Người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với người da đen gốc Phi.

☐ Người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với người da đen gốc Phi và người Anh điêng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức dân cư - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Dân cư Trung và Nam Mĩ phần lớn là người lai giữa:

Người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với người da đen gốc Phi và người Anh điêng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close