Bài 2, 3, 4 trang 27 SGK Toán 1

Giải bài 2, 3, 4 trang 27 SGK Toán 1. Bài 2: Viết (theo mẫu).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

Viết (theo mẫu):

  

Phương pháp giải:

Đếm số lượng hình ảnh rồi viết số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

 

Phương pháp giải:

 Đếm xuôi và ngược các số từ 1 đến 6 rồi viết số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 4

 Điền dấu >; <; = vào ô trống:

 

Phương pháp giải:

 So sánh rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

    Loigiaihay.com

Quảng cáo
close