Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 1. Bài 1: Số ? Bài 2: Tính, Bài 3: Số ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số ?

 

Phương pháp giải:

Viết phép tính thích hợp từ hình ảnh đã cho.

Lời giải chi tiết:

Viết phép tính là:

2 + 1 = 3

1 + 2 = 3

Câu 2

Tính:

 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép cộng trong phạm vi 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Số ? 

 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép cộng trong phạm vi 3 rồi điền số còn thiếu của mỗi phép tính vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close