Trắc nghiệm bài Hương Sơn phong cảnh - Tìm hiểu chung Văn 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của "Hương Sơn phong cảnh" là ai?

 • A

  Phạm Tiến Duật.

 • B

  Nguyễn Vũ Tiềm.

 • C

  Chu Mạnh Trinh.

 • D

  Đỗ Trung Lai.

Câu 2 :

Hương Sơn phong cảnh được viết theo thể loại nào?

 • A

  Thể đồng dao.

 • B

  Thể hát nói.

 • C

  Thể thơ lục bát.

 • D

  Thể thơ thất ngôn.

Câu 3 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về thể hát nói?

 • A

  Hát nói là thể loại có nguồn gốc từ Trung Quốc.

 • B

  Bài hát nói chính thể có 11 câu, chia làm 3 phần.

 • C

  Trong bài hát nói, quy định về số tiếng, cách gieo vần và nhịp tương đối tự do.

 • D

  Khổ giữa trong bài hát nói là nội dung chính của bài hát nói.

Câu 4 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về tác giả Chu Mạnh Trinh?

 • A

  Chu Mạnh Trinh đỗ tiến sĩ năm 1892; năm 1903, ông từ quan về quê.

 • B

  Ông là người thạo cầm, kì, thi, họa, am hiểu nghệ thuật kiến trúc.

 • C

  Ông đoạt giải nhất thơ Nôm trong cuộc thi vịnh Kiều năm 1905 tại Nghệ An.

 • D

  Ông là người đã vẽ kiểu chùa Thiên Trù (Hương Sơn) khi trùng tu.

Câu 5 :

Hương Sơn được mệnh danh là?

 • A

  Nam thiên đệ nhất chùa.

 • B

  Nam thiên đệ nhất thác.

 • C

  Nam thiên đệ nhất hùng quan.

 • D

  Nam thiên đệ nhất động.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của "Hương Sơn phong cảnh" là ai?

 • A

  Phạm Tiến Duật.

 • B

  Nguyễn Vũ Tiềm.

 • C

  Chu Mạnh Trinh.

 • D

  Đỗ Trung Lai.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Tác giả của "Hương Sơn phong cảnh" là Chu Mạnh Trinh.

Câu 2 :

Hương Sơn phong cảnh được viết theo thể loại nào?

 • A

  Thể đồng dao.

 • B

  Thể hát nói.

 • C

  Thể thơ lục bát.

 • D

  Thể thơ thất ngôn.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Hương Sơn phong cảnh được viết theo thể hát nói.

Câu 3 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về thể hát nói?

 • A

  Hát nói là thể loại có nguồn gốc từ Trung Quốc.

 • B

  Bài hát nói chính thể có 11 câu, chia làm 3 phần.

 • C

  Trong bài hát nói, quy định về số tiếng, cách gieo vần và nhịp tương đối tự do.

 • D

  Khổ giữa trong bài hát nói là nội dung chính của bài hát nói.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại những kiến thức về thể loại hát nói.

Lời giải chi tiết :

Ý không đúng là ý A: Hát nói là một thể loại thơ ca dân tộc, không phải bắt nguồn từ Trung Quốc.

Câu 4 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về tác giả Chu Mạnh Trinh?

 • A

  Chu Mạnh Trinh đỗ tiến sĩ năm 1892; năm 1903, ông từ quan về quê.

 • B

  Ông là người thạo cầm, kì, thi, họa, am hiểu nghệ thuật kiến trúc.

 • C

  Ông đoạt giải nhất thơ Nôm trong cuộc thi vịnh Kiều năm 1905 tại Nghệ An.

 • D

  Ông là người đã vẽ kiểu chùa Thiên Trù (Hương Sơn) khi trùng tu.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại những kiến thức về tác giả Chu Mạnh Trinh.

Lời giải chi tiết :

Đáp án không đúng là C: Ông đoạt giải nhất thơ Nôm trong cuộc thi vịnh Kiều năm 1905 tại Hưng Yên.

Câu 5 :

Hương Sơn được mệnh danh là?

 • A

  Nam thiên đệ nhất chùa.

 • B

  Nam thiên đệ nhất thác.

 • C

  Nam thiên đệ nhất hùng quan.

 • D

  Nam thiên đệ nhất động.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên gọi khác của Hương Sơn.

Lời giải chi tiết :

Hương Sơn được mệnh danh là "Nam thiên đệ nhất động".

close