Trắc nghiệm bài Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống và Thêm một bản dịch Truyện Kiều - Phân tích Văn 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tin tức có vai trò như thế nào trong cuộc sống ngày nay?

 • A

  Vai trò bên lề cuộc sống.

 • B

  Vai trò làm "kim chỉ nam" dẫn đường.

 • C

  Vai trò rất cần thiết trong cuộc sống.

 • D

  Không có vai trò.

Câu 2 :

Yếu tố nào sau đây không phải yếu tố khác nhau giữa bản tin và văn bản thuyết minh?

 • A

  Dung lượng.

 • B

  Lượng thông tin truyền tải.

 • C

  Tốc độ truyền tin.

 • D

  Ngôn ngữ.

Câu 3 :

Cách đưa tin của văn bản "Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống" là gì?

 • A

  Thuộc dạng báo điện tử.

 • B

  Thuộc dạng báo giấy.

 • C

  Thuộc dạng đài phát thanh.

 • D

  Thuộc dạng đài truyền hình.

Câu 4 :

Sự thể hiện quan điểm người viết của văn bản "Nhà hát cải lương.." có đặc điểm gì?

 • A

  Đảm bảo được độ khách quan.

 • B

  Cập nhật tin tức nhanh chóng.

 • C

  Đưa tin hơi chậm so với sự kiện.

 • D

  A và B đúng.

Câu 5 :

Sự thể hiện quan điểm người viết của văn bản "Thêm một bản dịch..." có đặc điểm gì?

 • A

  Thể hiện sự khách quan, chính xác.

 • B

  Đưa tin một cách nhanh chóng, kịp thời.

 • C

  Đưa tin hơi chậm so với sự kiện.

 • D

  A và C.

Câu 6 :

Tính hàm súc của văn bản "Nhà hát cải lương..." được thể hiện ở:

 • A

  Bản tin thể hiện được không khí của buổi khánh thành phòng truyền thống tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

 • B

  Bản tin đã tường thuật lại sự kiện diễn ra trong ngày hôm đó nên đảm bảo được tính mới.

 • C

  Bản tin có hình ảnh cụ thể.

 • D

  Bản tin thể hiện rõ niềm tự hào.

Câu 7 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về đặc điểm của văn bản: "Thêm một bản dịch truyện Kiều sang tiếng Nhật"?

 • A

  Bản tin tóm tắt lại sự kiện đã diễn ra trước đó nên tính mới chưa được đáp ứng cao.

 • B

  Bản tin đảm bảo được tính chính xác và độ tin cậy cao.

 • C

  Bài viết thể hiện rõ niềm tự hào khi Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du tiếp tục được dịch ra tiếng Nhật.

 • D

  Bản tin đã tường thuật lại sự kiện diễn ra trong ngày hôm đó nên đảm bảo được tính mới.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tin tức có vai trò như thế nào trong cuộc sống ngày nay?

 • A

  Vai trò bên lề cuộc sống.

 • B

  Vai trò làm "kim chỉ nam" dẫn đường.

 • C

  Vai trò rất cần thiết trong cuộc sống.

 • D

  Không có vai trò.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Suy nghĩ và nêu vai trò của tin tức trong cuộc sống ngày nay.

Lời giải chi tiết :

Tin tức cung cấp những thông tin cần thiết ở đa lĩnh vực một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Chính vì vậy, tin tức có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống và công việc của mỗi người.

Câu 2 :

Yếu tố nào sau đây không phải yếu tố khác nhau giữa bản tin và văn bản thuyết minh?

 • A

  Dung lượng.

 • B

  Lượng thông tin truyền tải.

 • C

  Tốc độ truyền tin.

 • D

  Ngôn ngữ.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

So sánh sự khác nhau giữa văn bản thuyết minh và bản tin.

Lời giải chi tiết :

Bản tin và văn bản thuyết minh khác nhau trên 3 yếu tố: Dung lượng, tốc độ truyền tin và ngôn ngữ.

Câu 3 :

Cách đưa tin của văn bản "Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống" là gì?

 • A

  Thuộc dạng báo điện tử.

 • B

  Thuộc dạng báo giấy.

 • C

  Thuộc dạng đài phát thanh.

 • D

  Thuộc dạng đài truyền hình.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ văn bản 1.

- Đọc kĩ lý thuyết tại phần Tri thức Ngữ văn (mục bản tin).

Lời giải chi tiết :

Văn bản 1 thuộc loại báo điện tử.

Câu 4 :

Sự thể hiện quan điểm người viết của văn bản "Nhà hát cải lương.." có đặc điểm gì?

 • A

  Đảm bảo được độ khách quan.

 • B

  Cập nhật tin tức nhanh chóng.

 • C

  Đưa tin hơi chậm so với sự kiện.

 • D

  A và B đúng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ hai văn bản.

- Đọc kĩ lý thuyết tại phần Tri thức Ngữ văn.

- Nhận xét về sự thể hiện quan điểm của người viết.

Lời giải chi tiết :

Sự thể hiện quan điểm của người viết: đảm bảo được độ khách quan, chính xác và nhanh chóng.

Câu 5 :

Sự thể hiện quan điểm người viết của văn bản "Thêm một bản dịch..." có đặc điểm gì?

 • A

  Thể hiện sự khách quan, chính xác.

 • B

  Đưa tin một cách nhanh chóng, kịp thời.

 • C

  Đưa tin hơi chậm so với sự kiện.

 • D

  A và C.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ văn bản.

- Đọc kĩ lý thuyết tại phần Tri thức Ngữ văn.

- Nhận xét về sự thể hiện quan điểm của người viết.

Lời giải chi tiết :

Sự thể hiện quan điểm của người viết: đảm bảo được độ khách quan, chính xác. Tuy nhiên, đưa tin hơi chậm so với thời điểm diễn ra sự kiện.

Câu 6 :

Tính hàm súc của văn bản "Nhà hát cải lương..." được thể hiện ở:

 • A

  Bản tin thể hiện được không khí của buổi khánh thành phòng truyền thống tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

 • B

  Bản tin đã tường thuật lại sự kiện diễn ra trong ngày hôm đó nên đảm bảo được tính mới.

 • C

  Bản tin có hình ảnh cụ thể.

 • D

  Bản tin thể hiện rõ niềm tự hào.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ bản tin trên.

- Rút ra nhận xét về tính hàm súc của văn bản.

Lời giải chi tiết :

Tính hàm súc: bản tin thể hiện được không khí của buổi khánh thành phòng truyền thống tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Câu 7 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về đặc điểm của văn bản: "Thêm một bản dịch truyện Kiều sang tiếng Nhật"?

 • A

  Bản tin tóm tắt lại sự kiện đã diễn ra trước đó nên tính mới chưa được đáp ứng cao.

 • B

  Bản tin đảm bảo được tính chính xác và độ tin cậy cao.

 • C

  Bài viết thể hiện rõ niềm tự hào khi Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du tiếp tục được dịch ra tiếng Nhật.

 • D

  Bản tin đã tường thuật lại sự kiện diễn ra trong ngày hôm đó nên đảm bảo được tính mới.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ văn bản.

- Phương pháp loại trừ.

Lời giải chi tiết :

Nhận xét về văn bản "Thêm một bản dịch "Truyện Kiều" sang tiếng Nhật".

+ Bản tin tóm tắt lại sự kiện đã diễn ra trước đó nên tính mới chưa được đáp ứng cao.

+ Đây là một sự kiện có thật, đã được diễn ra, bản tin này tóm tắt lại những nội dung chính nên đảm bảo được tính chính xác và độ tin cậy cao.

+ Bài viết thể hiện rõ niềm tự hào khi Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du tiếp tục được dịch ra tiếng Nhật bởi hai dịch giả nổi tiếng và có sự góp mặt của nhiều người.

close