Trắc nghiệm bài Prô-mê-tê và loài người - Phân tích Văn 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Thần Prô - mê - tê đã làm điều gì cho con người?

 • A

  Tái tạo cho con người một thân hình đẹp đẽ thanh tao.

 • B

  Giúp con người đứng thẳng, đi bằng hai chân, đôi tay thảnh thơi để làm việc khác.

 • C

  Lấy lửa của thần Mặt Trời châm vào ngọn đuốc đem xuống cho loài người.

 • D

  Tất cả các đáp án trên.

Câu 2 :

Những việc thần Prô-mê-tê đã làm giúp người đọc hình dung như thế nào về nhân vật này?

 • A

  Không chú trọng đến cuộc sống của con người.

 • B

  Luôn chú trọng đến cuộc sống của con người, yêu thương con người.

 • C

  Chỉ chú trọng làm tốt trọng trách của một vị thần.

 • D

  Luôn có những đòi hỏi quá đáng đối với con người.

Câu 3 :

Khi được thần Prô - mê - tê trao tặng ngọn lửa, con người đã có thái độ như thế nào?

 • A

  Thờ ơ, mặc kệ.

 • B

  Thái độ khinh thường.

 • C

  Nói lời cảm ơn, thái độ kính trọng.

 • D

  Thái độ tráo trở.

Câu 4 :

Nguyên nhân nào khiến hai vị thần quyết định tạo ra con người?

 • A

  Vì mặt đất còn khá vắng vẻ, tình cảnh buồn tẻ.

 • B

  Vì hai vị thần muốn có người phục vụ mình.

 • C

  Vì hai vị thần muốn chứng tỏ sức mạnh của mình.

 • D

  Đáp án khác.

Câu 5 :

Thần Ê-pi-mê-tê đã làm gì để tạo ra loài người?

 • A

  Làm cho con người đứng thẳng, đi bằng hai chân để đôi tay làm những việc khác.

 • B

  Dựa theo thân hình trang nhã của các vị thần tái tạo lại thân hình cho con người trông thanh tao hơn.

 • C

  Lấy đất và nước nhào nặn ra các loài vật và ban cho chúng một đặc ân của thần.

 • D

  Ban cho loài người ngọn lửa.

Câu 6 :

Ý nào sau đây đúng khi nhận xét về cách xây dựng cốt truyện và nhân vật trong Prô-mê-tê và loài người?

 • A

  Dài dòng.

 • B

  Ngắn gọn.

 • C

  Ngắn gọn, cụ thể.

 • D

  Tập trung chủ yếu vào khắc họa những chi tiết về sức mạnh của hai vị thần.

Câu 7 :

Truyện Prô-mê-tê và loài người giúp bạn hiểu thêm gì về nhận thức và cách lí giải nguồn gốc con người và thế giới muôn loài của người Hy Lạp xưa?

 • A

  Chủ yếu dựa vào sự tưởng tượng của người xưa.

 • B

  Dựa vào những sự kiện có thật, có bằng chứng cụ thể.

 • C

  Xuất phát từ mong muốn có một cuộc sống phong phú hơn, văn minh hơn, tươi sáng hơn.

 • D

  A và C đúng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thần Prô - mê - tê đã làm điều gì cho con người?

 • A

  Tái tạo cho con người một thân hình đẹp đẽ thanh tao.

 • B

  Giúp con người đứng thẳng, đi bằng hai chân, đôi tay thảnh thơi để làm việc khác.

 • C

  Lấy lửa của thần Mặt Trời châm vào ngọn đuốc đem xuống cho loài người.

 • D

  Tất cả các đáp án trên.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Đọc phần 2 của văn bản.

- Liệt kê những việc thần Prô-mê-tê đã làm.

Lời giải chi tiết :

- Những việc thần Prô-mê-tê đã làm bao gồm:

+ Tái tạo cho con người một thân hình đẹp đẽ thanh tao → hơn các con vật.

+ Giúp con người đứng thẳng, đi bằng hai chân, đôi tay thảnh thơi để làm việc khác.

+ Lấy lửa của thần Mặt Trời châm vào ngọn đuốc đem xuống cho loài người.

Câu 2 :

Những việc thần Prô-mê-tê đã làm giúp người đọc hình dung như thế nào về nhân vật này?

 • A

  Không chú trọng đến cuộc sống của con người.

 • B

  Luôn chú trọng đến cuộc sống của con người, yêu thương con người.

 • C

  Chỉ chú trọng làm tốt trọng trách của một vị thần.

 • D

  Luôn có những đòi hỏi quá đáng đối với con người.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Đọc phần 2 của văn bản.

- Liệt kê những việc thần Prô-mê-tê đã làm.

- Rút ra nhận xét về nhân vật thần Prô-mê-tê.

Lời giải chi tiết :

Từ những việc làm trên ta có thể thấy rằng thần Prô-mê-tê luôn chú trọng đến cuộc sống của con người, yêu thương con người bởi tất cả những việc kể trên đều hướng tới con người.

Câu 3 :

Khi được thần Prô - mê - tê trao tặng ngọn lửa, con người đã có thái độ như thế nào?

 • A

  Thờ ơ, mặc kệ.

 • B

  Thái độ khinh thường.

 • C

  Nói lời cảm ơn, thái độ kính trọng.

 • D

  Thái độ tráo trở.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Đọc phần 3 của văn bản.

- Chú ý những chi tiết nói về thái độ của con người.

Lời giải chi tiết :

KHi thần Prô-mê-tê khi ban cho họ ngọn lửa, họ đã có thái độ cảm ơn, sự kính trọng, ca ngợi công ơn của thần Prô-mê-tê và “vũ khí” đặc biệt – ngọn lửa đã giúp cuộc sống con người văn minh và hạnh phúc hơn.

Câu 4 :

Nguyên nhân nào khiến hai vị thần quyết định tạo ra con người?

 • A

  Vì mặt đất còn khá vắng vẻ, tình cảnh buồn tẻ.

 • B

  Vì hai vị thần muốn có người phục vụ mình.

 • C

  Vì hai vị thần muốn chứng tỏ sức mạnh của mình.

 • D

  Đáp án khác.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Đọc văn bản.

- Chú trọng đoạn văn miêu tả quá trình tạo nên con người và thế giới muôn loài của hai vị thần đó để tìm ra nguyên nhân.

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân: mặt đất còn khá vắng vẻ, tình cảnh buồn tẻ → Prô-mê-tê và Ê-pi-mê-tê xin phép U-ra-nôx tạo cho thế gian một cuộc sống đông vui hơn.

Câu 5 :

Thần Ê-pi-mê-tê đã làm gì để tạo ra loài người?

 • A

  Làm cho con người đứng thẳng, đi bằng hai chân để đôi tay làm những việc khác.

 • B

  Dựa theo thân hình trang nhã của các vị thần tái tạo lại thân hình cho con người trông thanh tao hơn.

 • C

  Lấy đất và nước nhào nặn ra các loài vật và ban cho chúng một đặc ân của thần.

 • D

  Ban cho loài người ngọn lửa.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Đọc văn bản.

- Chú trọng đoạn văn miêu tả quá trình tạo nên con người và thế giới muôn loài của thần Ê-pi-mê-tê.

Lời giải chi tiết :

- Thần Ê-pi-mê-tê:

+ Lấy đất và nước nhào nặn ra các loài vật và ban cho chúng một đặc ân của thần, một “vũ khí” để phòng thân, hộ mệnh, bảo vệ được cuộc sống của giống loài mình.

Câu 6 :

Ý nào sau đây đúng khi nhận xét về cách xây dựng cốt truyện và nhân vật trong Prô-mê-tê và loài người?

 • A

  Dài dòng.

 • B

  Ngắn gọn.

 • C

  Ngắn gọn, cụ thể.

 • D

  Tập trung chủ yếu vào khắc họa những chi tiết về sức mạnh của hai vị thần.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Đọc văn bản.

Nêu nhận xét về cách xây dựng cốt truyện.

Lời giải chi tiết :

Cách xây dựng cốt truyện và nhân vật trong Prô-mê-tê và loài người ngắn gọn, cụ thể, tập trung vào việc nêu lên quá trình tạo nên con người và thế giới muôn loài của hai vị thần. Từ đó, làm nổi bật hình ảnh vĩ đại và công lao to lớn của hai vị thần.

Câu 7 :

Truyện Prô-mê-tê và loài người giúp bạn hiểu thêm gì về nhận thức và cách lí giải nguồn gốc con người và thế giới muôn loài của người Hy Lạp xưa?

 • A

  Chủ yếu dựa vào sự tưởng tượng của người xưa.

 • B

  Dựa vào những sự kiện có thật, có bằng chứng cụ thể.

 • C

  Xuất phát từ mong muốn có một cuộc sống phong phú hơn, văn minh hơn, tươi sáng hơn.

 • D

  A và C đúng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Đọc văn bản.

- Chú trọng cách lý giải về nguồn gốc con người và thế giới muôn loài.

Lời giải chi tiết :

Qua Prô-mê-tê và loài người ta thấy cách nhận thức và lí giải nguồn gốc con người và thế giới muôn loài của người Hy Lạp xưa chủ yếu dựa vào sự tưởng tượng của người xưa, xuất phát từ tình thương và mong muốn có một cuộc sống phong phú hơn, văn minh hơn, tươi sáng hơn.

close