Trắc nghiệm bài đất rừng phương Nam - Phân tích Văn 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

"Ăn ong" trong văn bản nghĩa là gì?

 • A

  Là làm những món ăn từ ong.

 • B

  Đi lấy mật ong từ việc gác kèo trước đó.

 • C

  Là đi thăm vườn nuôi ong.

 • D

  Là đi cho ong ăn.

Câu 2 :

Việc làm kèo ong được kể lại qua điểm nhìn của ai?

 • A

  Cò.

 • B

  An.

 • C

  Má nuôi An.

 • D

  Ba nuôi An.

Câu 3 :

Vì sao tía nuôi khuyên An “không nên giết ong”?

 • A

  Vì tía nuôi muốn các con ứng xử tốt với tự nhiên.

 • B

  Vì sợ các con nguy hiểm.

 • C

  Vì ong vẫn còn bé.

 • D

  A và B đúng.

Câu 4 :

Việc liên hệ, so sánh những cách nuôi ong, lấy mật khác nhau có tác dụng gì?

 • A

  Hướng dẫn người đọc cách lấy mật ong sao cho đúng.

 • B

  Cho thấy sự đặc biệt của các kiểu tổ ong như vùng U Minh.

 • C

  Giới thiệu cho người đọc những cách lấy mật ong.

 • D

  Thể hiện sự hiểu biết của tác giả.

Câu 5 :

Quanh câu chuyện “đi lấy mật”, cuộc sống của thiên nhiên, con người phương Nam được cảm nhận, tái hiện qua điểm nhìn của những nhân vật nào?

 • A

  An, thằng Cò.

 • B

  An, thằng Cò, má nuôi.

 • C

  An, thằng Cò, tía và má nuôi.

 • D

  An, thằng Cò, tía nuôi.

Câu 6 :

Trong văn bản trên, lời đối thoại giữa An với các nhân vật (Cò, tía nuôi, má nuôi) có tác dụng gì?

 • A

  Giúp cho câu chuyện trở nên thật hơn đối với người đọc.

 • B

  Thể hiện rõ tính cách của từng nhân vật.

 • C

  Người đọc có được những cái nhìn cụ thể và đầy đủ nhất về thiên nhiên, con người Nam Bộ.

 • D

  Tất cả đáp án trên.

Câu 7 :

Chủ đề của văn bản là gì?

 • A

  Công việc đi lấy mật của con người phương Nam.

 • B

  Cuộc sống sinh hoạt của con người phương Nam.

 • C

  Đặc sản của phương Nam.

 • D

  Những nét tính cách đặc trưng của con người phương Nam.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

"Ăn ong" trong văn bản nghĩa là gì?

 • A

  Là làm những món ăn từ ong.

 • B

  Đi lấy mật ong từ việc gác kèo trước đó.

 • C

  Là đi thăm vườn nuôi ong.

 • D

  Là đi cho ong ăn.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc đoạn văn thuộc phần 1.

Lời giải chi tiết :

“Ăn ong” là đi lấy mật ong từ việc gác kèo trước đó.

Câu 2 :

Việc làm kèo ong được kể lại qua điểm nhìn của ai?

 • A

  Cò.

 • B

  An.

 • C

  Má nuôi An.

 • D

  Ba nuôi An.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn văn miêu tả cảnh làm kèo ong.

Lời giải chi tiết :

Việc làm kèo được kể lại qua điểm nhìn của má nuôi An.

Câu 3 :

Vì sao tía nuôi khuyên An “không nên giết ong”?

 • A

  Vì tía nuôi muốn các con ứng xử tốt với tự nhiên.

 • B

  Vì sợ các con nguy hiểm.

 • C

  Vì ong vẫn còn bé.

 • D

  A và B đúng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn văn đầu trang 67.

Lời giải chi tiết :

Tía nuôi khuyên An "không nên giết ong" vì tía nuôi muốn các con ứng xử tốt với tự nhiên. Đồng thời ông cũng có cách khác để đuổi ong đi, nhằm tránh gây nguy hiểm cho An vì cậu chưa có cách xử lí hợp lí.

Câu 4 :

Việc liên hệ, so sánh những cách nuôi ong, lấy mật khác nhau có tác dụng gì?

 • A

  Hướng dẫn người đọc cách lấy mật ong sao cho đúng.

 • B

  Cho thấy sự đặc biệt của các kiểu tổ ong như vùng U Minh.

 • C

  Giới thiệu cho người đọc những cách lấy mật ong.

 • D

  Thể hiện sự hiểu biết của tác giả.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn văn cuối.

Lời giải chi tiết :

Việc liên hệ, so sánh những cách nuôi ong, lấy mật khác nhau có tác dụng cho thấy không có nơi nào có kiểu tổ ong hình nhánh kèo như vùng U Minh.

Câu 5 :

Quanh câu chuyện “đi lấy mật”, cuộc sống của thiên nhiên, con người phương Nam được cảm nhận, tái hiện qua điểm nhìn của những nhân vật nào?

 • A

  An, thằng Cò.

 • B

  An, thằng Cò, má nuôi.

 • C

  An, thằng Cò, tía và má nuôi.

 • D

  An, thằng Cò, tía nuôi.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ văn bản.

- Chú ý những điểm nhìn của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Quanh câu chuyện “đi lấy mật”, cuộc sống thiên nhiên, con người phương Nam được cảm nhận, tái hiện qua điểm nhìn của những nhân vật: An, thằng Cò, tía và má nuôi.

Câu 6 :

Trong văn bản trên, lời đối thoại giữa An với các nhân vật (Cò, tía nuôi, má nuôi) có tác dụng gì?

 • A

  Giúp cho câu chuyện trở nên thật hơn đối với người đọc.

 • B

  Thể hiện rõ tính cách của từng nhân vật.

 • C

  Người đọc có được những cái nhìn cụ thể và đầy đủ nhất về thiên nhiên, con người Nam Bộ.

 • D

  Tất cả đáp án trên.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ những đoạn hội thoại giữa An với các nhân vật (Cò, tía nuôi, má nuôi).

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản trên, lời đối thoại giữa An và các nhân vật (Cò, tía nuôi, má nuôi) có tác dụng giúp cho câu chuyện trở nên thật hơn đối với người đọc; thể hiện rõ tính cách của từng nhân vật; người đọc có được những cái nhìn cụ thể và đầy đủ nhất về thiên nhiên, con người Nam Bộ, những điều đặc biệt mà chỉ riêng ở nơi đây mới có.

Câu 7 :

Chủ đề của văn bản là gì?

 • A

  Công việc đi lấy mật của con người phương Nam.

 • B

  Cuộc sống sinh hoạt của con người phương Nam.

 • C

  Đặc sản của phương Nam.

 • D

  Những nét tính cách đặc trưng của con người phương Nam.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Đọc toàn bộ văn bản.

- Xác định chủ đề.

Lời giải chi tiết :

Chủ đề của văn bản: Công việc đi lấy mật của con người phương Nam.

close