Trắc nghiệm bài Giang - Tìm hiểu chung Văn 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của văn bản là ai?

 • A

  Đoàn Giỏi

 • B

  Bảo Ninh

 • C

  Giang Nam

 • D

  Nguyễn Ngọc Tư

Câu 2 :

Tác phẩm Giang được trích trong:

 • A

  Trại bảy chú lùn

 • B

  Khắc dấu mạn thuyền

 • C

  Bảo Ninh - Những truyện ngắn

 • D

  Văn mới

Câu 3 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về tập truyện Bảo Ninh - những truyện ngắn?

 • A

  Bao gồm 36 truyện ngắn

 • B

  Được kể bằng giọng văn hào sảng, hùng hồn về quá khứ và chiến tranh

 • C

  Là những câu chuyện cảm động về tình người, tình yêu

 • D

  A và B

Câu 4 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về tác giả Bảo Ninh?

 • A

  Là nhà văn trưởng thành từ kháng chiến chống Pháp.

 • B

  Được mệnh danh  là một trong những tác giả đem văn học Việt Nam ra thế giới.

 • C

  Tác giả sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống giáo dục.

 • D

  Ông gia nhập quân đội khi mới mười bảy tuổi.

Câu 5 :

Câu chuyện được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất.

 • B

  Ngôi thứ hai.

 • C

  Ngôi thứ ba.

 • D

  Ngôi kể đan xen.

Câu 6 :

Nhân vật Giang có quan hệ như thế nào với nhân vật "tôi".

 • A

  Là em gái.

 • B

  Là chị gái.

 • C

  Là người tình cờ gặp.

 • D

  Là cô bạn thân.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của văn bản là ai?

 • A

  Đoàn Giỏi

 • B

  Bảo Ninh

 • C

  Giang Nam

 • D

  Nguyễn Ngọc Tư

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả của văn bản.

Lời giải chi tiết :

Tác giả của văn bản là Bảo Ninh.

Câu 2 :

Tác phẩm Giang được trích trong:

 • A

  Trại bảy chú lùn

 • B

  Khắc dấu mạn thuyền

 • C

  Bảo Ninh - Những truyện ngắn

 • D

  Văn mới

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại xuất xứ của văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản được trích trong tập truyện: Bảo Ninh - Những truyện ngắn

Câu 3 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về tập truyện Bảo Ninh - những truyện ngắn?

 • A

  Bao gồm 36 truyện ngắn

 • B

  Được kể bằng giọng văn hào sảng, hùng hồn về quá khứ và chiến tranh

 • C

  Là những câu chuyện cảm động về tình người, tình yêu

 • D

  A và B

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại những kiến thức về tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Ý không đúng là ý B: Những câu chuyện ở đây được kể bằng một giọng văn nhẹ nhàng, điềm đạm về kỉ niệm trong quá khứ của nhà văn, đặc biệt là kí ức về chiến tranh.

Câu 4 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về tác giả Bảo Ninh?

 • A

  Là nhà văn trưởng thành từ kháng chiến chống Pháp.

 • B

  Được mệnh danh  là một trong những tác giả đem văn học Việt Nam ra thế giới.

 • C

  Tác giả sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống giáo dục.

 • D

  Ông gia nhập quân đội khi mới mười bảy tuổi.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại những kiến thức về tác giả Bảo Ninh.

Lời giải chi tiết :

Ý không đúng là ý A: Bảo Ninh là nhà văn trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ.

Câu 5 :

Câu chuyện được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất.

 • B

  Ngôi thứ hai.

 • C

  Ngôi thứ ba.

 • D

  Ngôi kể đan xen.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Đọc lướt văn bản.

- Chú ý đến ngôi kể.

Lời giải chi tiết :

Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất (người kể xưng tôi).

Câu 6 :

Nhân vật Giang có quan hệ như thế nào với nhân vật "tôi".

 • A

  Là em gái.

 • B

  Là chị gái.

 • C

  Là người tình cờ gặp.

 • D

  Là cô bạn thân.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Đọc lướt văn bản

- Chú ý tình huống gặp mặt của hai nhân vật.

Lời giải chi tiết :

Giang là người nhân vật "tôi" tình cờ gặp.

close