Trắc nghiệm bài Chiếc lá đầu tiên Văn 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của văn bản Chiếc lá đầu tiên là ai?

 • A

  Hoàng Trung Thông

 • B

  Hoàng Nhuận Cầm

 • C

  Hoàng Cầm

 • D

  Hoàng Phủ Ngọc Tường

Câu 2 :

Bài thơ Chiếc lá đầu tiên được viết theo thể thơ gì?

 • A

  Thơ tám chữ.

 • B

  Thơ bảy chữ.

 • C

  Thơ tự do.

 • D

  Thơ năm chữ.

Câu 3 :

Tác giả Hoàng Nhuận Cầm được mệnh danh là:

 • A

  Nhà thơ của mùa thu.

 • B

  Nhà thơ của nông dân.

 • C

  Nhà thơ của tình yêu.

 • D

  Nhà thơ của học sinh, sinh viên.

Câu 4 :

Ngoài sáng tác thơ, Hoàng Nhuận cầm còn tham gia vào lĩnh vực nào?

 • A

  Nhạc sĩ và nghiên cứu khoa học.

 • B

  Sáng tác kịch bản và đóng phim.

 • C

  Nhà phê bình văn học và sáng tác kịch bản.

 • D

  Ca sĩ và sáng tác nhạc.

Câu 5 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về bài thơ Chiếc lá đầu tiên.

 • A

  Bài thơ được tác giả Hoàng Nhuận Cầm viết trong 5 năm.

 • B

  Bài thơ viết về tình yêu và nỗi nhớ tuổi học trò.

 • C

  Bài thơ ban đầu có tên là "Trường ơi, chào nhé"

 • D

  Bài thơ đã được phổ nhạc với tên "Tất cả đã xa rồi"

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của văn bản Chiếc lá đầu tiên là ai?

 • A

  Hoàng Trung Thông

 • B

  Hoàng Nhuận Cầm

 • C

  Hoàng Cầm

 • D

  Hoàng Phủ Ngọc Tường

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả của văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác giả của văn bản là Hoàng Nhuận Cầm.

Câu 2 :

Bài thơ Chiếc lá đầu tiên được viết theo thể thơ gì?

 • A

  Thơ tám chữ.

 • B

  Thơ bảy chữ.

 • C

  Thơ tự do.

 • D

  Thơ năm chữ.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào số chữ trong câu.

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được viết theo thể thơ tự do.

Câu 3 :

Tác giả Hoàng Nhuận Cầm được mệnh danh là:

 • A

  Nhà thơ của mùa thu.

 • B

  Nhà thơ của nông dân.

 • C

  Nhà thơ của tình yêu.

 • D

  Nhà thơ của học sinh, sinh viên.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại những thông tin về tác giả.

Lời giải chi tiết :

Tác giả Hoàng Nhuận Cầm được mệnh danh là nhà thơ của học sinh, sinh viên.

Câu 4 :

Ngoài sáng tác thơ, Hoàng Nhuận cầm còn tham gia vào lĩnh vực nào?

 • A

  Nhạc sĩ và nghiên cứu khoa học.

 • B

  Sáng tác kịch bản và đóng phim.

 • C

  Nhà phê bình văn học và sáng tác kịch bản.

 • D

  Ca sĩ và sáng tác nhạc.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại những thông tin về tác giả.

Lời giải chi tiết :

Ngoài sáng tác thơ, Hoàng Nhuận Cầm còn sáng tác kịch bản phim và đã từng tham gia đóng phim.

Câu 5 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về bài thơ Chiếc lá đầu tiên.

 • A

  Bài thơ được tác giả Hoàng Nhuận Cầm viết trong 5 năm.

 • B

  Bài thơ viết về tình yêu và nỗi nhớ tuổi học trò.

 • C

  Bài thơ ban đầu có tên là "Trường ơi, chào nhé"

 • D

  Bài thơ đã được phổ nhạc với tên "Tất cả đã xa rồi"

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại những thông tin về tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Ý không đúng là ý A: Bài thơ Chiếc lá đầu tiên được tác giả Hoàng Nhuận Cầm viết trong 10 năm.

close