Trắc nghiệm bài Đất rừng phương Nam - Tìm hiểu chung Văn 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của Đất rừng phương Nam là ai?

 • A

  Ma Văn Kháng.

 • B

  Đoàn Giỏi.

 • C

  Nguyễn Khải.

 • D

  Sơn Nam.

Câu 2 :

Tác phẩm được ra đời năm bao nhiêu?

 • A

  1957

 • B

  1958

 • C

  1959

 • D

  1960

Câu 3 :

Tác phẩm Đất rừng phương Nam thuộc thể loại gì?

 • A

  Tản văn.

 • B

  Truyện ngắn.

 • C

  Tiểu thuyết.

 • D

  Hồi kí.

Câu 4 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về tác giả Đoàn Giỏi?

 • A

  Ông xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo.

 • B

  Trong những năm Việt Nam chống Pháp, Đoàn Giỏi công tác trong ngành an ninh, rồi làm công tác thông tin, văn nghệ.

 • C

  Đoàn Giỏi còn có các bút danh khác: Nguyễn Hoài, Nguyễn Phú Lễ, Huyền Tư.

 • D

  Ông mất ngày 2 tháng 4 năm 1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh vì bệnh ung thư.

Câu 5 :

Tác phẩm nào sau đây KHÔNG PHẢI của nhà văn Đoàn Giỏi?

 • A

  Đường về gia hương.

 • B

  Sông nước Cà Mau.

 • C

  Những dòng máu Nam Kỳ.

 • D

  Hoa gạo đỏ.

Câu 6 :

Nội dung của cuốn tiểu thuyết Đất rừng phương Nam là gì?

 • A

  Viết về cuộc sống sinh hoạt của con người miền Tây Nam Bộ.

 • B

  Miêu tả cuộc hành trình lưu lạc tìm người cha của cậu bé An dọc các tỉnh miền Tây Nam Bộ vào những năm chống Pháp.

 • C

  Miêu tả cuộc hành trình lưu lạc tìm người cha của cậu bé An dọc các tỉnh miền Tây Nam Bộ vào những năm chống Mỹ.

 • D

  Là câu chuyện xoay quanh những thành viên trong gia đình An.

Câu 7 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về tác phẩm Đất rừng phương Nam?

 • A

  Tác phẩm được đánh giá là một trong những cuốn sách viết về thiếu nhi hay nhất của nước ta.

 • B

  Đem lại cho độc giả nhiều hiểu biết về văn hóa và con người Nam Bộ.

 • C

  Tác phẩm gồm 25 chương.

 • D

  Tất cả các ý trên đều đúng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của Đất rừng phương Nam là ai?

 • A

  Ma Văn Kháng.

 • B

  Đoàn Giỏi.

 • C

  Nguyễn Khải.

 • D

  Sơn Nam.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Tác giả của tác phẩm là Đoàn Giỏi.

Câu 2 :

Tác phẩm được ra đời năm bao nhiêu?

 • A

  1957

 • B

  1958

 • C

  1959

 • D

  1960

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại năm sáng tác của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm được ra đời năm 1957.

Câu 3 :

Tác phẩm Đất rừng phương Nam thuộc thể loại gì?

 • A

  Tản văn.

 • B

  Truyện ngắn.

 • C

  Tiểu thuyết.

 • D

  Hồi kí.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết.

Câu 4 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về tác giả Đoàn Giỏi?

 • A

  Ông xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo.

 • B

  Trong những năm Việt Nam chống Pháp, Đoàn Giỏi công tác trong ngành an ninh, rồi làm công tác thông tin, văn nghệ.

 • C

  Đoàn Giỏi còn có các bút danh khác: Nguyễn Hoài, Nguyễn Phú Lễ, Huyền Tư.

 • D

  Ông mất ngày 2 tháng 4 năm 1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh vì bệnh ung thư.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại những thông tin về tác giả.

Lời giải chi tiết :

Ý không đúng là ý A: Đoàn Giỏi xuất thân trong một gia đình địa chủ lớn.

Câu 5 :

Tác phẩm nào sau đây KHÔNG PHẢI của nhà văn Đoàn Giỏi?

 • A

  Đường về gia hương.

 • B

  Sông nước Cà Mau.

 • C

  Những dòng máu Nam Kỳ.

 • D

  Hoa gạo đỏ.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại những sáng tác tiêu biểu của tác giả.

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm không phải của Đoàn Giỏi là: Hoa gạo đỏ (của nhà văn Ma Văn Kháng)

Câu 6 :

Nội dung của cuốn tiểu thuyết Đất rừng phương Nam là gì?

 • A

  Viết về cuộc sống sinh hoạt của con người miền Tây Nam Bộ.

 • B

  Miêu tả cuộc hành trình lưu lạc tìm người cha của cậu bé An dọc các tỉnh miền Tây Nam Bộ vào những năm chống Pháp.

 • C

  Miêu tả cuộc hành trình lưu lạc tìm người cha của cậu bé An dọc các tỉnh miền Tây Nam Bộ vào những năm chống Mỹ.

 • D

  Là câu chuyện xoay quanh những thành viên trong gia đình An.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung chính của cuốn tiểu thuyết.

Lời giải chi tiết :

Nội dung Đất rừng phương Nam miêu tả cuộc hành trình lưu lạc tìm người cha của cậu bé An dọc các tỉnh miền Tây Nam Bộ vào những năm chống Pháp.

Câu 7 :

Ý nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về tác phẩm Đất rừng phương Nam?

 • A

  Tác phẩm được đánh giá là một trong những cuốn sách viết về thiếu nhi hay nhất của nước ta.

 • B

  Đem lại cho độc giả nhiều hiểu biết về văn hóa và con người Nam Bộ.

 • C

  Tác phẩm gồm 25 chương.

 • D

  Tất cả các ý trên đều đúng.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại những kiến thức về tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Ý không đúng khi nói về tác phẩm là ý C: Tác phẩm gồm 20 chương.

close