Trắc nghiệm Unit 7 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Đề bài

Câu 1 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Unscramble letters to make correct words.

O

L

D

L

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Unscramble letters to make correct words.

L

R

A

B

M

E

S

Câu 3 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Unscramble letters to make correct words.

C

E

D

I

Câu 4 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Unscramble letters to make correct words.

O

W

R

A

D

R

E

B

Câu 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Cat is ______ the box.

a. in 

b. on 

c. under

Câu 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Many toys are _______ the box.

 

a. in 

b. on 

c. under

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Put the car ______ the chair.

a. in 

b. on 

c. under 

Câu 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and count. Choose the correct answer.

Fifteen

Seventeen

Câu 9 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and count. Choose the correct answer.

Sixteen

Eighteen

Câu 10 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and count. Choose the correct answer.

Eleven

Twelve

Câu 11 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and count. Choose the correct answer.

Nineteen

Twenty

Lời giải và đáp án

Câu 1 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Unscramble letters to make correct words.

O

L

D

L

Đáp án

D

O

L

L

Lời giải chi tiết :

DOLL (n): búp bê

Câu 2 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Unscramble letters to make correct words.

L

R

A

B

M

E

S

Đáp án

M

A

R

B

L

E

S

Lời giải chi tiết :

MARBLES (n): viên bi (số nhiều)

Câu 3 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Unscramble letters to make correct words.

C

E

D

I

Đáp án

D

I

C

E

Lời giải chi tiết :

DICE (n): viên xúc xắc/xí ngầu

Câu 4 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Unscramble letters to make correct words.

O

W

R

A

D

R

E

B

Đáp án

W

A

R

D

R

O

B

E

Lời giải chi tiết :

WARDROBE (n): tủ quần áo

Câu 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Cat is ______ the box.

a. in 

b. on 

c. under

Đáp án

c. under

Lời giải chi tiết :

Cat is under the box. (Chú mèo ở dưới chiếc hộp.)

Câu 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Many toys are _______ the box.

 

a. in 

b. on 

c. under

Đáp án

a. in 

Lời giải chi tiết :

Many toys are in the box. (Rất nhiều đồ chơi ở trong hộp.)

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Put the car ______ the chair.

a. in 

b. on 

c. under 

Đáp án

b. on 

Lời giải chi tiết :

Put the car on the chair. (Đặt chiếc xe đồ chơi lên ghế.)

Câu 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and count. Choose the correct answer.

Fifteen

Seventeen

Đáp án

Fifteen

Lời giải chi tiết :

Fifteen: số 15

Câu 9 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and count. Choose the correct answer.

Sixteen

Eighteen

Đáp án

Eighteen

Lời giải chi tiết :

Eighteen: số 18

Câu 10 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and count. Choose the correct answer.

Eleven

Twelve

Đáp án

Eleven

Lời giải chi tiết :

Eleven: số 11

Câu 11 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and count. Choose the correct answer.

Nineteen

Twenty

Đáp án

Twenty

Lời giải chi tiết :

Twenty: số 20

close