Trắc nghiệm Unit 6 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

What is the missing letter?  

1. SKI

T


2. BOO

S


3. J 

ANS


4. SH

RT


5. SCAR

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. SKI

T


2. BOO

S


3. J 

ANS


4. SH

RT


5. SCAR

Lời giải chi tiết :

1. SKIRT (n): chân váy

2. BOOTS (n): đôi bốt

3. JEANS (n): quần bò

4. SHIRT (n): áo sơ mi

5. SCARF (n): khăn quàng cổ

Câu hỏi 2 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

a. Hat

b. Sneakers

c. Sweater

d. T-shirt

e. Dress

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. 

e. Dress

2.  

a. Hat

3. 

d. T-shirt

4. 

b. Sneakers

5. 

c. Sweater

Lời giải chi tiết :

1 – e

Dress (n): váy/đầm liền

2 – a

Hat (n): cái mũ

3 – d

T-shirt (n): áo phông

4 – b

Sneakers (n): giày thể thao

5 – c

Sweater (n): áo dài tay cổ tròn

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

A. boots

B. socks

C. tie

D. skeaners

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. tie

Lời giải chi tiết :

boots (n): đôi bốt

socks (n): đôi tất

tie (n): cà vạt

skeaners (n): giày thể thao

Giải thích: Đáp án C không phải là những thứ dùng để mang vào chân như những phương án còn lại.

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

A. belt

B. pants

C. boots

D. pajamas

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. belt

Lời giải chi tiết :

belt (n): thắt lưng

pants (n): quần

boots (n): đôi bốt

pajamas (n): đồ ngủ

Giải thích: Đáp án A là danh từ ở dạng số ít trong khi những phương án còn lại đều là những danh từ ở dạng số nhiều.

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

A. uniform

B. scarf

C. T-shirt

D. skiing

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. skiing

Lời giải chi tiết :

uniform (n): đồng phục

scarf (n): cái khăn

T-shirt (n): áo phông

skiing (v): trượt tuyết

Giải thích: Đáp án D là động từ trong khi những phương án còn lại đều là những danh từ.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

A. T-shirt

B. belt

C. jacket

D. polo shirt

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. belt

Lời giải chi tiết :

T-shirt (n): áo phông

belt (n): thắt lưng

jacket (n): áo khoác

polo shirt (n): áo thun ngắn tay, có cổ

Giải thích: Đáp án B không phải là một loại áo như các phương án còn lại.

close